Profi - dla prawdziwego fana maszyn rolniczych

image
FOTO: PWR

Spis treści 

Krótka charakterystyka czasopisma Profi Profesjonalna Technika Rolnicza

 • Profi to magazyn profesjonalnej techniki rolniczej. Firmy mechanizacji rolnictwa otrzymują dzięki PROFI dodatkowo, dostęp do dogłębnej wiedzy i praktycznych informacji ze wszystkich dziedzin techniki rolniczej. Obszerne materiały odnośnie sprzętu nowego i używanego, udoskonalenia maszyn, instrukcje napraw, pomoc i podpowiedzi dla mechanizatorów, zasady wdrażania i stosowania elektroniki oraz wskazówki na wagę złota, na temat pielęgnacji i napraw – to wkład Redakcji i jej współpracowników.
 • Profi jest ukierunkowane na praktyczne rolnictwo. Prezentowane testy maszyn, ciągników i kombajnów, to podanie pełnej oceny w warunkach pracy ze wskazówkami eksploatacyjnymi dla Rolników-użytkowników.
 • profi tym samym daje istotne wskazówki, jaką maszynę, czy urządzenie zakupić do gospodarstwa.
 • profi jest magazynem opiniotwórczym, łączącym producentów sprzętu z ich użytkownikami. PROFI kształtuje postawy w zakresie techniki rolniczej.
image
O Profi czasopiśmie dla fanów maszyn rolniczych pisze Josef Pawlak
FOTO: PWR

Czytelnicy profi, to:

 • inwestujący w technikę rolnicy
 • Rolnicy, którzy wykonują usługi sąsiedzkie
 • grupy producenckie, kółka rolnicze, spółdzielnie rolnicze
 • handlowcy, dealerzy, dystrybutorzy sprzętu rolniczego
 • producenci maszyn, urządzeń i części zamiennych
 • biura konstrukcyjne, instruktorzy, wydziały rolnictwa, izby maszyn i urządzeń rolniczych, szkoły rolnicze
 • miłośnicy techniki rolniczej, tunningu sprzętu

Nakład gwarantowany, rozpowszechniany w 2018 w ponad 50 000 egzemplarzy. Nakład sprzedany, to ponad 27 500 egzemplarzy.

Cennik reklam

 

image
FOTO:

 

image
FOTO:
 • Czwarta strona okładki 17 300 zł, druga i trzecia strona okładki 15 990 zł.
 • Ogłoszenia drobne tekstowe 50 zł za 100 znaków, ze zdjęciem w kolorze plus 150 zł.
 • Ogłoszenia ofert pracy: 1 kolor - 1/4 (88/125 mm) – 500 zł, logo w kolorze – 600 zł. 1 kolor - 1/2 (180/125 mm) – 800 zł, logo w kolorze 900 zł.
 • Wszywki 4 str. – 18 200 zł., 6 str. – 25 300 zł., 8 str. – 30 400 zł.
 • Inserty/Wkładki do 50g. – 960zł./1000 szt.
 • Rabat ilościowy - 2 ogłoszenia – 2%, 3 ogłoszenia – 3%, 12 ogłoszeń max – 12%
 • Rabat agencyjny za materiał gotowy do druku – 5%

Wszystkie ceny podano w złotych polskich bez podatku VAT. Płatne po otrzymaniu faktury w ciągu 14 dni od daty wystawienia.

 

Pobierz cennik w formacie pdf

pdf

 

Cennik Reklam na stronie internetowej

Pobierz cennik reklam w kanale online

pdf

 

Harmonogram wydań czasopisma Profi

 
Wydanie Data wydania Koniec przyjmowania ogłoszeń
1/2024 grudzień/styczeń 08.12.2023 20.11.2023
2/2024 luty/marzec

09.02.2024

26.01.2024
3/2024 kwiecień/maj 08.04.2024 18.03.2024
4/2024 czerwiec/lipiec 21.06.2024 10.06.2024
5/2024 sierpień/wrzesień 22.08.2024 05.08.2024
6/2024 październik/listopad 11.10.2024 27.09.2024
1/2025 grudzień/styczeń 13.12.2024 25.11.2024

Dane techniczne

Nakład: średnio 30 000 egz.
Format: A4 - 210 x 297 mm
Maks. wielkość wkładek: 200 x 290 mm
Druk i oprawa: offsetowy, oprawa klejona.

Reklamy prosimy dostarczać w postaci plików pdf, eps, tif. Rozdzielczość 300 dpi, czcionki zamienione na „krzywe”, ogłoszenia całostronicowe - pdf. Prace graficzne należy przygotować używając profilu ICC, w którym TIL wynosi nie więcej niż 300%, z wyjątkiem reklam drukowanych na okładkach, dla których TIL nie może przekroczyć 320%
Kolory: CMYK, Grayscale.

Przesyłanie materiałów na naszą skrzynkę email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklama niestandardowa

Niestandardowe formy reklamy w „profi“:

 • Organizowanie wyjazdów, np. na demo tury, dni otwarte itp.
 • Organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, pokazów itp.
 • Organizowanie konkursów, quizów i innych form promowania produktów.
 • Pakiety reklamowe ze współpracującymi tytułami: „top agrar Polska“, „Tygodnik Poradnik Rolniczy“, 
 • „Sad Nowoczesny“, „Warzywa i Owoce Miękkie“ oraz portalami, np. traktorpool.pl
 • Wykonanie materiałów reklamowych na podstawie powierzonych materiałów.
 • Wysyłki listów, prospektów itp. do rolników. Wykorzystujemy adresy powierzone przez Zleceniodawcę lub z bazy adresowej Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, która zbudowana jest z ponad miliona rekordów. Stosujemy określone kryteria selekcji adresów: kod pocztowy, wielkość gospodarstwa, aktywne lub archiwalne prenumeraty. Istnieje możliwość wykorzystania innych parametrów na indywidualne życzenie klienta.
 • „profi” oferuje również wszystkie środki wspierające odbiór reklamy, bazując na sprawdzonych i efektywnych sposobach wyróżnienia oferty reklamowej, opierających się na: 
  - ciekawym umiejscawianiu reklamy, 
  - wykorzystaniu różnych rodzajów reklam, np.: ramkowych, spadowych, tekstowych, zdjęciowych itp.
 • sztancowanie, odblaski, lakiery, próbki, itd.

Kontakt do Działu Reklama i Media Solutions

Blanka Chudzińska-Słoma

Dyrektor działu Reklama & Media Solutions
Tel. 61 886 29 24
Kom. 698 633 648
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr. Josef Pawlak

Koordynator projektu profi 
Tel. 61 886 29 17
Kom. 512 605 001
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Chojnacka-Królak

Dyrektor ds. reklamy internetowej 
Tel. 61 886 29 26
Kom. 783 294 941   
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jola Gorzelańczyk

Grafik
Tel. 61 869 06 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mateusz Garczarek

Tel. 61 869 06 52
Kom. 609 610 895
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin

Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub zlecenie przesłane elektornicznie lub ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy. Warunki płatności oraz cen i wysokość rabatów określa Wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji.

Zlecenie powinno zawierać pełen adres Zleceniodawcy konieczny do wystawienia faktury Vat, wraz z NIP-em oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, REGON itp.

O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę 2 miesiące przed jego wprowadzeniem.

Wszelkie materiały tekstowe niebędące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nadtytułem „ogłoszenie” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej się. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej.

Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później, niż w terminie jaki jest opublikowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.

Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.

Rezerwacja okładek możliwa jest tylko w przypadku uiszczenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zlecenia.

Ostateczna data przyjmowania materiałów oraz zmian w treści reklamy mija 7 dni po terminie przyjmowania ogłoszeń, w innym przypadku ogłoszenie może zostać przesunięte na następne wydanie.

W razie opóźnienia nie gwarantujemy umieszczenia reklamy w wybranym miejscu zeszytu, a w skarajnych przypadkach jej opublikowania.

W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w pkt. 10, Wydawca ma prawo do zamieszczenia reklamy otrzymanej na potrzeby poprzedniego numeru.

Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nienadjących się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym.

Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za przygotowanie materiałów poligraficznych. W ramach zlecenia istnieje możliwość dokonania 3 poprawek.

Sugestie odnośnie umiejscowienia reklam przy określonym temacie redakcyjnym (nie dotyczy bloków ogłoszeniowych) mogą być spełnione tylko w przypadku określonych wielkości, terminowego zlecenia i w miarę możliwości technicznych.

Formaty 1/4 strony (88x125 mm) w części redakcyjnej zeszytu łączone są ze sobą tworząc format 1/2 strony.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy i wkładki jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy. Dostarczone przez Zleceniodawcę materiały nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w procesie druku, a wynikające z wadliwości dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych.

Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni od daty ukazania się reklamy, w formie pisemnej.

Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Banku Pekao SA 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.

W przypadku firm polskich faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia a płatność musi nastąpić do 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku firm zagranicznych obowiązuje 100% przedpłata przed ukazaniem się ogłoszenia.

W wypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami w wysokości 5% wartości zamówienia. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku reklam po trzech nieopłaconych rachunkach. Wznowienie reklam po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy emitowane na zasadach przedpłaty.

Zamieszczenie wkładki reklamowej wymaga przedłożenia wzoru i jego akceptacji przez Wydawcę. Wkładki, które wyglądem przypominają top agrar Polska lub inną publikację PWR pod względem graficznym lub zawierają obce reklamy, nie będą przyjmowane do dystrybucji.

Dopuszczalna tolerancja odchylenia barw w druku offsetowym wynosi 95% zgodności.

W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości niesłusznie naliczonego rabatu. 26. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży. 27. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. czerwiec 2024 08:42