StoryEditorCzujniki bliskiej podczerwieni w beczkowozach

Jak precyzyjnie nawozić gnojowicą i zaoszczędzić na nawożeniu?

Za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (ang. near infrared) można w czasie rzeczywistym określić zawartość poszczególnych składników w oborniku, w celu zwiększenia precyzji nawożenia. Są jednak pewne haczyki, wyjaśniamy, gdzie!
07.03.2023., 06:00h
Artur JakubekArtur Jakubek

Nawożenie zgodnie z zapotrzebowaniem

Rolnicy nie mogą swobodnie decydować o tym, ile gnojowicy zastosować na swoich gruntach. Należy przestrzegać specyficznych dla danego obszaru wymagań, dotyczących składników odżywczych, a wszystkie procesy nawożenia muszą być udokumentowane. Aby w tych warunkach osiągnąć maksymalne plony, trzeba efektywnie zastosować składniki odżywcze, zgodnie z zapotrzebowaniem. To sposób na unikanie kosztownego przenawożenia.

Z tego względu do określenia zawartości składników odżywczych w gnojowicy zwykle pobiera się próbki, które są następnie analizowane w laboratorium. Można również przyjąć wartości orientacyjne z tabel, prezentujących standardowe zawartości składników pokarmowych w nawozach naturalnych. W obu przypadkach mogą jednak wystąpić znaczne odchylenia od wartości rzeczywistych.

image

Technologia NIR dostarcza wyniki w czasie rzeczywistym, co umożliwia precyzyjną aplikację gnojowicy.

FOTO:

Gnojowica może miec różny skład!

W zależności od rodzaju gnojowicy, sposobu karmienia zwierząt i jednorodności, zawartość składników odżywczych może być bardzo różna, więc precyzyjne zastosowanie nawozów organicznych jest trudne do realizowania. Nieodpowiednie nawożenie odbija się niekorzystnie na plonie i środowisku naturalnym.

Jak określić wartości pokarmowe w gnojowicy?

Z pomocą przychodzi spektroskopia w bliskiej podczerwieni. Czujniki NIR określają zawartość składników odżywczych w gnojowicy w trakcie jej przepływu rurami z beczki do aplikatora. Wystarczy, że głowica pomiarowa jest zintegrowana z wężami lub rurami albo podłączona do nich za pośrednictwem ruchomej stacji.

Przykładowo, urządzenie mobilne może badać zawartość składników podczas napełniania zbiornika gnojowicy. Składa się ono z czujnika NIR, przepływomierza i terminalu obsługowego. Gdy tylko gnojowica zostanie przepompowana do beczkowozu, urządzenie mobilne określa zawartość azotu (N2), amonu (NH4), fosforu (P2O5), potasu (K2O) oraz suchej masy (s.m.) i przekazuje wartości do terminalu. Co najważniejsze, podczas aplikacji gnojowicy można ustawić dawkę stosowania danego składnika, np. ustawić 60 kg azotu na ha. Jeśli stacja NIR zmierzy zawartość azotu, np. 4,6 kg N2 na m3 gnojowicy, na wyświetlaczu pojawi się informacja, że na hektar należy zastosować 13 m3 gnojowicy.

Główną zaletą jest to, że pomiar składników odżywczych w systemie NIR odbywa się w sposób ciągły, na żywo, bez dodatkowych kosztów i pracy. Dzięki temu jest możliwość przebadania całej gnojowicy, a nie tylko wybranych próbek, których pobieranie jest uciążliwe. Ponadto skład gnojowicy jest podawany natychmiast w czasie rzeczywistym.

image

Z ciągnikiem John Deere i beczką gnojowicy Fliegl, funkcja TIM automatycznie dostosowuje prędkość jazdy ciągnika w zależności od zawartości składników gnojowicy.

FOTO:

Automatyczna regulacja dawki

Dodatkowo dane z czujników NIR mogą być podstawą do automatycznego sterowania (na podstawie zawartości składników odżywczych) przepływem gnojowicy podczas rozlewania. W tym przypadku głowica czujnika NIR musi być wraz z przepływomierzem zainstalowana w beczkowozie na prostym odcinku węża. W zależności od aktualnych wartości mierzonych parametrów elektronika sterująca dozowaniem płynnego nawozu dopasowuje dawkę. Kierowca może z góry określić, ile...

 

Cały artykuł o precyzyjnym nawożeniu gnojowicą znajdziesz w profi 3-2023.

 

B. Schlagge (Izba Rolnicza), opr. aj

13. czerwiec 2024 23:27