StoryEditor

Nastroje w branży maszyn i urządzeń

W marcu 2022 r. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży.

09.04.2022., 00:00h

To cykliczne badanie powtarzane co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku. Jego efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży. Badanie z października 2021 roku potwierdzało dobre nastroje panujące wówczas wśród przedsiębiorców z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Niestety, od tamtego czasu wiele się zdarzyło. Zamieszanie z systemem podatkowym, wybuch wojny w Ukrainie – to wszystko przyczyniło się do zdecydowanego wzrostu negatywnych opinii i obaw co do przyszłości. Po rocznym okresie, kiedy wynik indeksu był powyżej zera, co oznaczało przewagę nastrojów i ocen pozytywnych, w ostatnim czasie jego wartość spadła poniżej zera i to aż do -1,54. Właściwie niewiele zmieniła się ocena administracji państwowej, ale nadal niemal połowa badanych twierdzi, że obecne przepisy, prawo i podatki w zdecydowany sposób przeszkadzają w prowadzeniu działalności gospodarczej (wykres 1) .

Zdecydowane zmiany na gorsze widać w przewidywaniach przyszłej koniunktury i sprzedaży we własnych firmach. Jeżeli chodzi o sprzedaż, obecnie 63,5% badanych przewiduje, że się ona pogorszy w niewielkim lub znacznym stopniu. W październiku odsetek tego typu odpowiedzi wynosił 33,3% (wykres 2). O połowę spadała  ilość odpowiedzi dotyczących poprawy sprzedaży w firmach. Pół roku temu lepszej sprzedaży spodziewało się niemal 60% przedsiębiorców, obecnie ten odsetek wynosi niecałe 29%. Natomiast znacznie wzrósł odsetek tych którzy twierdzą, że poziom sprzedaży pozostanie na tym samy poziomie lub spadnie w stosunku do poprzedniego okresu (wykres 3). 

Wzrost pesymizmu widać w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. Obecnie 65% firm planuje inwestycje, w stosunku do 70% w październiku 2021. Znacznie wzrósł odsetek odpowiedzi dotyczący rezygnacji z wcześniej planowanych inwestycji. 

Indeks nastojów w branży 

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Tym razem, mamy do czynienia z przewagą odpowiedzi negatywnych co widać w wyniku indeksu. Ma on wartość ujemną, co oznacza, że wśród przedsiębiorców dominują negatywne nastroje i pesymistyczne przewidywania przyszłości.


opr. jj

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

23. czerwiec 2024 07:17