StoryEditor

Lemken: nowa koncepcja pługa

Korpusy nowego narzędzia zaprojektowano tak, aby zmniejszyć zagęszczenie gleby, poprawić jej żyzności i zwiększyć plony. 

09.02.2022., 00:00h

Projekt powstał we współpracy z Centrum Badań Krajobrazu Rolniczego im. Leibniza. Nowe rozwiązanie sprawia, że korzenie roślin sięgają do głębszych warstw gleby, aby uzyskać dostęp do wody i składników odżywczych. Badania wykazały, że ponad połowa wprowadzonego w ten sposób humusu jest zatrzymywana, co zapewnienia długookresowe magazynowanie CO2 w glebie. Co istotne, odnotowano wzrost plonów nawet do 5,0% już w pierwszym roku.

Mieszanie gleby

Podczas orki dolne warstwy gleby o małej zawartości próchnicy mieszają się z wierzchnią warstwą gleby i po kilku latach tworzą nową, bogatą w próchnicę wierzchnią warstwę gleby. Po mniej więcej pięciu - dziesięciu latach można, to powtórzyć, ale po przekątnej w stosunku do głównego kierunku pracy.

Głębokość i położenie kanałów

W połączeniu z modułem iQblue connect, pług oparty na obecnie dostępnych modelach Lemken, będzie mógł zbierać dane dotyczące pracy w danym miejscu oraz precyzyjnie dokumentować głębokość i położenie utworzonych kanałów. Nowy pług ma być dostępny od połowy 2024 roku.

opr. jj

13. lipiec 2024 09:01