StoryEditor

Amazone ze srebrem

Firma Amazone została wyróżniona przez komisję innowacji DLG srebrnym medalem targów Agritechnica za nowy system bezpośredniego zasilania DirectInject. 

16.12.2021., 00:00h

DirectInject umożliwia szybkie, elastyczne i zależne od zapotrzebowania dodawanie środków ochrony roślin podczas oprysku. Chodzi o to, że z punktu widzenia upraw często konieczne jest reagowanie specyficznymi produktami i środkami jedynie w konkretnych, wydzielonych obszarach. Istnieją też różne obowiązki związane z chronionymi strukturami i wodami powierzchniowymi, które rolnik musi uwzględniać wybierając środki ochrony roślin. Wymagania te dotyczą elastyczności w ochronie roślin i stoją w sprzeczności z rozwojem strukturalnym w kierunku opryskiwaczy polowych o wyższej wydajności powierzchniowej oraz bardziej ekonomicznej pracy.

Jak to działa?

Amazone przez System DirectInject po raz pierwszy wprowadza na rynek system bezpośredniego dozowania środków ochrony roślin rozwiązujący opisany konflikt interesów. Środki ochrony roślin można dozować lub nie podczas aplikacji, w zależności od zapotrzebowania. Szczegółową cechą DirectInject w porównaniu z konwencjonalnymi systemami jest szybki czas reakcji podczas zasilania i kompletna integracja z obiegiem cieczy roboczej oraz systemem obsługi opryskiwacza polowego. 
DirectInject składa się z dodatkowego zbiornika mieszczącego 50 l z odpowiednią techniką dozowania, umieszczonego z prawej strony maszyny w schowku opryskiwacza UX 01 Super. Dzięki temu zbiornik jest bardzo łatwo dostępny i bezpieczny do napełnienia. Dzięki integracji komponentów w schowku wszystkie podzespoły są ponadto optymalnie zabezpieczone. DirectInject może pracować z nierozcieńczonym środkiem ochrony roślin. Mieszadło mechaniczne gwarantuje, że środki ochrony roślin mające tendencję do rozwarstwiania się są utrzymywane w stanie jednorodnym.


Stosowanie w polu

Jeżeli operator opryskiwacza polowego, np. na określonej powierzchni stwierdzi, że znajdują się tam niepożądane chwasty, może aktywować dozowanie DirectInject naciskając przycisk w kabinie. Do cieczy roboczej ze zbiornika głównego jest wtedy dozowany dodatkowy produkt ze zbiornika DirectInject. Dwuprzewodowy system rozwiązuje problem optymalnej reakcji występujący w systemach konwencjonalnych. W drugim przewodzie cieczy w belce polowej znajduje się wstępnie zmieszana ciecz robocza ze zbiornika głównego i środka ochrony roślin ze zbiornika DirectInject.
Po aktywacji wtrysku bezpośredniego mieszanka jest dozowana przez wiele miejsc zasilania w belce polowej przez korpusy z rozpylaczami. Te krótkie drogi cieczy bezpośrednio w belce polowej prowadzą do krótkich czasów reakcji na polu. Dzięki wysokociśnieniowej cyrkulacji DUS pro ciecz robocza w przewodzie ma zawsze wyregulowane ciśnienie oprysku, nawet gdy rozpylacze są zamknięte. Po włączeniu bezpośredniego zasilania cyrkulacja ta zostaje zamknięta, dzięki czemu ciecz robocza ze zbiornika głównego nie miesza się z produktem ze zbiornika DirectInject.

Resztki i mycie

Ze względu na to, że DirectInject może wykorzystywać nierozcieńczony środek ochrony roślin, ilości niewykorzystane po aplikacji można odprowadzić z powrotem do oryginalnych pojemników. Przed aplikacją nie trzeba więc wiedzieć, ile środka ochrony roślin faktycznie będzie potrzebne, ani też nie trzeba utylizować zmieszanych pozostałości cieczy.

Po aplikacji można umyć cały system w sposób zautomatyzowany i zdalny z kabiny ciągnika. W tym celu wszystkie komponenty zostały zintegrowane w pakiecie Comfort opryskiwacza polowego. Daje to użytkownikowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pozwala zaoszczędzić czas.

Oszczędność i ochrona środowiska

Dzięki DirectInject można reagować indywidualnie w określonych miejscach na potrzeby uprawianej rośliny, jak również oszczędzić na środkach ochrony roślin i dodatkowych przejazdach opryskiwaczem polowym. Pozwala to zaoszczędzić czas, koszty i troszczyć się o środowisko.

System bezpośredniego zasilania DirectInject może być stosowany w jednoosiowych opryskiwaczach UX 01 z seryjną komunikacją ISOBUS oraz systemem indywidualnego przełączania rozpylaczy AmaSwitch lub AmaSelect z wysokociśnieniowym systemem cyrkulacji DUS pro.

opr. jj

19. lipiec 2024 04:49