StoryEditorMateriał promocyjny

Chów bydła mięsnego – kiedy jest opłacalny?

Chów bydła mięsnego nie jest na dziś w Polsce bardzo popularny, jednak zainteresowanie wołowiną wśród polskich konsumentów od kilku lat rośnie, dlatego część rolników poszukuje możliwości przestawienia swoich gospodarstw na specjalistyczną produkcję bydła mięsnego. Niemniej z powodu złożoności procesu produkcyjnego, kosztów produkcji i zmienności rynku, wiele osób zastanawia się, czy hodowla bydła mięsnego jest opłacalna.
23.02.2023., 12:14h

Czy chów bydła mięsnego się opłaca?

Opłacalność chowu bydła mięsnego zależy od wielu czynników, takich jak m.in. ceny pasz, paliw, energii i nawozów oraz ceny skupu żywca. Hodowla bydła mięsnego może być opłacalna, jeżeli ceny te utrzymają się na w miarę stabilnym poziomie, a chów będzie przebiegał prawidłowo (m.in. utrzymanie i żywienie bydła będzie dostosowane do potrzeb rasy). I choć na dziś ceny opasów są dość korzystne, to rosnące koszty mogą zniechęcać do uruchomienia chowu bydła mięsnego.

Ważna informacja dla rolników jest taka, że wszelkie użytki zielone, w tym nawet gleby o bardzo niskiej jakości i nieużytki mogą posłużyć jako baza paszowa dla bydła ras mięsnych, które akurat nie ma wysokich wymagań żywieniowych.

Jak uruchomić produkcję żywca wołowego?

Rozpoczęcie chowu bydła mięsnego wymaga przede wszystkim przygotowania. Chów tego rodzaju może być dobrą alternatywą dla rolników, którzy w dalszym ciągu chcieliby zajmować się produkcją zwierzęcą, a trudnią się już innymi rodzajami takiej produkcji (np. bydło mleczne, trzoda chlewna).

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej formuły chowu, np. bydło mięsne doskonale nadaje się do chowu ekstensywnego na otwartym powietrzu (ekstensywne warunki utrzymania), a jedynie w okresie zimowym należy zadbać o odpowiednie osłony i zadaszenia.

Następnie należy zdecydować, jakie rasy bydła będą hodowane, zwracając uwagę na ich adaptacyjność do warunków lokalnych, wydajność mięsną i mleczną, a także odporność na choroby. Generalnie wytrzymałość ras mięsnych oraz wydajność rzeźna są na zadowalającym poziomie.

Jeżeli planujemy opas w systemie ekstensywnym, a nie dysponujemy odpowiednim areałem na ten cel, może być także konieczna dzierżawa ziemi.

Co wpływa na wydajność chowu bydła mięsnego?

Wydajność chowu bydła mięsnego zależy od wielu czynników, w tym:

  • Rasy bydła – wybór rasy ma istotny wpływ na wydajność chowu; najpopularniejszymi rasami mięsnymi są limousine, hereford, charolaise czy angus, choć dobrze nadają się także rasy mieszane. Wszystkie one nadają się do utrzymania ekstensywnego.
  • Genetyka – wybór odpowiednich osobników ma wpływ na cechy dziedziczne bydła, w tym na wydajność mięsną. Zalecany jest zakup cieląt z renomowanej hodowli.
  • Żywienie – zapewnienie diety, która pozwoli na dostarczenie w dawce pokarmowej składników odżywczych. Dieta dostosowana do potrzeb danej rasy wpływa na zdrowie zwierząt, kondycję i wydajność, a w rezultacie na jakość mięsa.
  • Warunki bytowania – zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, w tym przestrzeni, higieny, wentylacji, temperatury i wilgotności, ma wpływ na zdrowie i samopoczucie bydła oraz na jego wydajność.
  • Programy weterynaryjne – stosowanie odpowiednich programów weterynaryjnych, w tym szczepień i leczenia chorób, pozwala na utrzymanie zdrowia bydła i minimalizację ryzyka chorób zakaźnych.
  • Zarządzanie hodowlą – efektywne zarządzanie procesem hodowlanym, w tym planowanie, monitorowanie i kontrolowanie kosztów.

Wszystkie te czynniki są ze sobą powiązane i wpływają na końcową wydajność chowu bydła mięsnego.

Pamiętajmy, że na jakość mięsa znacząco wpływa utrzymanie dobrostanu zwierząt. Najlepsze i najczęściej wykorzystywane budynki służące do chowu bydła mięsnego to obory wolnostanowiskowe z głęboką ściółką, umożliwiające poruszanie się i kontakt socjalny. Ściółka daje komfort wypoczynku i poprawia jakość odchodów.

Wszelkie narzędzia i sprzęt potrzebne do prowadzenia chowu bydła mięsnego oraz wspomagające każdy inny rodzaj produkcji zwierzęcej znajdziecie Państwo w sklepie internetowym Lewmik, który specjalizuje się w sprzedaży artykułów rolniczych.

22. lipiec 2024 12:01