StoryEditor

Tonar Agro – technologia bezorkowa od 80 KM

Technologie bezorkowe wymagają mocnego konia pociągowego powyżej 150 KM, na którego nie mogą sobie pozwolić mniejsze gospodarstwa. Czy dla nich takie technologie są niedostępne? Niekoniecznie! Podczas pokazu siewu, który odbył się 11. kwietnia w miejscowości Młodzikowo, swoje przysłowiowe 5 minut miał agregat Tonar Agro. Ten wszechstronny agregat do siewu bezpośredniego potrzebuje ciągnika o mocy 80 KM!

20.04.2019., 00:00h

O tym, że rolnictwo cierpi na niedobór wody opadowej, wiadomo od dawna. Pozostaje dopasować technologię uprawy na taką, która zmniejsza parowanie i zatrzymuje wodę w glebie. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być siew pasowy lub bezpośredni ograniczający do minimum prace agrotechniczne. Ta technologia ma jednak pewien minus, a mianowicie duże zapotrzebowanie agregatu na moc. Przygotowanie łoża siewnego, aplikacja nawozu i wysiew w jednym przejeździe jest energochłonne. Na 3-metrowy agregat potrzeba ciągnika o mocy przynajmniej 120 KM, a najlepiej 150 i więcej. Czy w takim przypadku małe gospodarstwa, są skazane na usługi? Wygląda na to, że producent sprzętu rolniczego z Rosji znalazł odpowiedź na zapotrzebowanie małoobszarowych gospodarstw z ciągnikiem do 100 KM.

Podczas imprezy plenerowej „Pokaz siewu bezpośredniego i uproszczonego”, której patronowały redakcja Profi i top agrar Polska, oprócz agregatów znanych producentów zaprezentowano maszynę, która wygląda bardzo charakterystycznie i nie można jej pomylić z żadną inną. Krótka zwarta konstrukcja i poziome talerze uprawowe wywołały zaciekawienie wśród rolników. Z agregatem Tonar Agro współpracował Zetor o mocy 120 KM, ale minimalne zapotrzebowanie na moc to tylko 80 KM.


Kompleks uprawowy Tonar Agro

Energooszczędny kompleks uprawowy – tak producent nazywa maszynę – jest agregatem o budowie modułowej. Podstawowy moduł o szerokości roboczej 2,5 m można łączyć do maksymalnie czterech, osiągając agregat o szer. 10 m. Co ciekawe, zastępuje wiele maszyn do siewu i uprawy, wykonując zadania:

 • siewnika,

 • podsiewacza nawozu,

 • kultywatora,

 • pielnika,

 • głębokiego i płytkiego spulchniania.

Tonar Agro to agregat do tradycyjnej uprawy po orce, siewu pasowego, siewu bezpośredniego i cało-powierzchniowego oraz podsiewania łąk.
Można nim wysiewać:

 • zboża,

 • rośliny strączkowe,

 • rośliny drobnonasienne np. rzepak

Konstrukcja agregatu Tonar Agro

Tonar Agro to agregat ciągniony, którego masę na podłoże przenoszą dwie pary kół z przodu i 6 kół wału zagęszczającego glebę z tyłu. Na ramie osadzone są dwa zbiorniki (nasienny i nawozowy) z elektrycznymi aparatami wysiewającymi i pneumatycznym transportem nasion. Pod nimi ulokowane są redlice wysiewające w postaci poziomym talerzy o średnicy 500 mm, które swobodnie się obracają w zależności od oporów napotkanych w glebie. Prowadzą do nich rurki wysiewające zakończone dyfuzorem wysiewu.
Do wyboru są 3 rodzaje dyfuzora w zależności od sposobu siewu:
 • siew szerokopasowy,

 • siew pasowy,

 • siew ciągły.

Za redlicami wysiewającymi jest 6 talerzy, które w zależności od ustawienia mają różnorakie zadania. W opcji są także skośnie ustawione redlica do podsiewu łąk i pastwisk, które wysiewają nasiona (lub aplikują nawóz) podnosząc i opuszczając darń bez jej uszkadzania. Następnie jest on dociśnięta kołami wału oponowego. Agregat można wyposażyć w system wprowadzania mikroelementów i zaprawiania nasion. Możliwe jest również doczepienie multiplikatora sprężynowego. Regulacja parametrów pracy agregatu Tonar Agro odbywa się z ciągnika za pomocą panelu sterowania, który kontroluje działanie każdej jednostki wysiewającej. Napęd aparatów wysiewających uzyskiwany jest z instalacji elektrycznej ciągnika. W ten sposób dawka wysiewu nie jest uzależniona od obrotu kół agregatu, więc nawet na mokrej glebie (ze zwiększonym poślizgiem kół) jakość pracy pozostaje niezmienna.

Aparaty wysiewające Tonar Agro

Oferowane są 3 typy jednostek (aparatów) wysiewających:

 • UTD–1 – przeznaczona do wysiewu zbóż i roślin strączkowych z dawką wysiewu od 80 do 250 kg/ha z aplikacją nawozu w normie 50–200 kg/ha. Zalecana prędkość robocza mieści się w przedziale 9–14 km/h, a błąd ustalonej dawki wysiewu wynosi 0,8–2%.

 • UTD-3 – podobnie jak jednostka UTD–1 przeznaczona jest do wysiewu zbóż, roślin strączkowych i nawozu w takich samych dawkach. Różnica polega na tym, że aparat UTD–3 zapewnia stabilną dawkę wysiewu (błąd 0,8–2 %) w zakresie prędkości roboczej 4–9 km/h.

 • UTD–2 – aparat wysiewający przeznaczony do wysiewu drobnych nasion z dawką wysiewu od 5 do 70 kg/ha, z aplikacją dawki startowej nawozów do 100 kg/ha.


Różne typy siewu i uprawy 

Pomimo prostej konstrukcji, agregat Tonar Agro stosowany jest w wielu wariantach uprawy i wysiewu:

 • wysiew szerokopasmowy z formowaniem bruzd chroniących przed wiatrem,

 • wysiew szerokopasmowy na płaskiej powierzchni pola,

 • wysiew ciągły z formowaniem ściółki na płaskiej powierzchni pola,

 • wysiew drobnych nasion (głębokość 1,5 – 3 cm) metodą rzutową w szerokich pasach lub rzędach,

 • wysiew mieszanek wieloskładnikowych,

 • wysiew na gruntach podmokłych,

 • wielopoziomowa jesienna uprawa płaska.

Tonar Agro – wysiew mieszanek wieloskładnikowych

Zbiornik agregatu jest podzielony na 12 części, które umożliwiają wysiew 6 gatunków nasion i 6 rodzajów nawozów granulowanych, a zawory i silniki krokowe umożliwiają indywidualne ustawienie dawki wysiewu. Indywidualna regulacja redlic pozwala osadzić każdy rodzaj nasion na wymaganej głębokości. 

Wielopoziomowa uprawa gleby

Po zakończeniu prac siewnych agregat Tonar Agro może być zastosowany zamiast płytkiej jesiennej orki lub jako kultywator. Uprawa gleby na kilku głębokościach może być stosowana w szkółkach i ogrodach do pielęgnacji międzyrzędzi. Skrajne redlice ustawione na minimalną głębokość pracy niszczą chwasty nie powodując uszkodzenia korzeni drzewek.

Dane techniczne agragatu Tonar Agro:

 • szer. robocza 2,5 m; 5 m; 7,5 m lub 10 m
 • głębokość siewu zbóż 4–9 cm
 • gł. siewu drobnych nasion 1,5–3 cm
 • głębokość uprawy 4–22 cm
 • prędkość robocza 4,0–16,0 km/h
 • wydajność jednego modułu 2,3–3,5 ha/h
 • zużycie paliwa         3,2–9,6 l/ha
 • poj. zbiornika nasiennego 900 l
 • poj. zbiornika nawozowego 300 l
 • liczba redlic                       6
 • rodzaj redlic         tarczowe
 • masa modułu 1896 kg
 • zapotrzebowanie na moc od 80 KM
opr. aj
fot. Jakubek, firmowe
19. czerwiec 2024 00:42