StoryEditor

Amazone Ceus 3000-TX

Firma rozszerza serię Ceus o dwa modele o mniejszej szerokości roboczej. 

28.12.2021., 00:00h

Jeśli chodzi o jakość pracy, to podobnie jak w większych zestawach, talerze i zęby robią kawał dobrej roboty! Agregaty Ceus przeznaczone są do płytkiego rozdrabniania i intensywnego mieszania wierzchniej warstwy gleby przez talerze, a także głębokiego jej spulchniania przez sekcję zębów. Szerokość robocza dwóch nowych, sztywnych modeli wynosi 3 i 4 m. Warto przypomnieć, że przed czterema laty Amazone wprowadziło na rynek duże, składane modele o szerokości 4, 5, 6 i 7 m.

Dobrze znane talerze

Połączenie z ciągnikiem odbywa się za pomocą poprzecznej belki na dolnych ramionach podnośnika. Przykręcane czopy kul ramion podnośnika ułatwiają zmianę kategorii (w standardzie kat. III). Grubo uzębione talerze o średnicy 510 mm (jak w dużych modelach Ceus) mają grubość 5 mm. Mniejsza średnica talerzy w porównaniu z Catrosem XL sprawia, że nawet przy małych prędkościach uzyskują wysoką prędkość obwodową. Dzięki temu można dobrze wymieszać glebę z resztkami pożniwnymi. Grube uzębienie powinno w każdych warunkach zapewniać solidną pracę talerzy. Na życzenie dostępne są również w wersji gładkiej. Sekcję rozstawionych co 12,5 cm talerzy, można unieść, odchylając ją do góry i uprawiać tylko zębami. Regulację standardowo wykonuje się z kabiny za pomocą hydrauliki. Aby zrekompensować szybsze zużycie przednich talerzy można opuścić tę sekcję względem tylnej.

Większy rozstaw zębów

Zęby C-Mix Super sprawdziły się w praktyce. W Ceusie 300-TX siedem z nich rozstawionych jest na dwóch belkach. Odstęp między zębami wynosi około 40 cm. Tak duży rozstaw ma zapewnić swobodne przemieszczanie się resztek pożniwnych podczas uprawy. Ochronę przed przeciążeniem zapewnia zespół sprężyn o momencie zwalniającym około 630 kg. Tak duża siła jest niezbędna, aby zęby mogły spulchnić glebę na głębokości nawet 30 cm. Dostępne są wszystkie warianty zębów Amazone, a także system szybkiej wymiany C-Mix-Clip, co ułatwia wymianę czubków redlic...

Cały artykuł ukazał się w Profi 1-2022 str. 52-53

opr. jj

19. lipiec 2024 05:35