StoryEditor

Wyniki Grupy Wacker Neuson

Portfel zamówień Grupy jest duży, a prognozę przychodów i zysków zwiększono. Największe wyzwania to łańcuch dostaw i rosnące koszty.

13.11.2021., 00:00h

Grupa Wacker Neuson informuje, że w trzecim kwartale 2021 r. przychody koncernu wyniosły 461,4 mln euro, co stanowi wzrost o 18,1% w stosunku do trzech kwartałów 2020 r. Wtedy osiągnięto 390,8 mln euro. Choć miały miejsce niedobory materiałów i wynikające z tego ograniczania produkcji, to jednak udało się Grupie uniknąć dużych wyłączeń produkcyjnych. 

"Trzeci kwartał był dla nas udanym, ale i bardzo trudnym okresem. Napięcia w łańcuchu dostaw i powtarzające się zakłócenia stanowiły poważne wyzwanie dla naszych zespołów, dostawców i partnerów biznesowych - i nadal nie widać oznak złagodzenia sytuacji. Nasze ogromne wysiłki opłaciły się i chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak dobrego wyniku" - podsumowuje dr Karl Tragl, dyrektor generalny Wacker Neuson Group.

Wzrost w Europie

Szczególnie dynamiczny rozwój biznesu nastąpił w Europie i obu Amerykach, gdzie Grupa odnotowała wyraźne, dwucyfrowe wzrosty w III kwartale. W segmencie europejskim, który stanowi 79% całości Grupy, przychody w trzecim kwartale wzrosły o 16,8% do 362,2 mln euro (3Q/2020 r.: 310,0 mln euro). W sektorze budowlanym rynki Niemiec, Austrii i Szwajcarii ponownie okazały się bardzo silne. W jeszcze szybszym tempie rozwijała się działalność w Wielkiej Brytanii i Francji, gdzie Grupa odnotowała znaczące dwucyfrowe wzrosty na obu rynkach. Przychody z kompaktowych maszyn rolniczych wzrosły o 23,2% (3Q/2021: 78,7 mln euro; 3Q/2020: 63,9 mln euro).


Ameryka, Kanada i Azja

Przychody dla obu Ameryk w trzecim kwartale wyniosły 84,3 mln euro. Odpowiada to wzrostowi o 27,9% (Q3/2020: 65,9 mln euro). Grupa skorzystała tu m.in. z poprawy koniunktury w segmencie produktów z zakresu techniki budowlanej oraz znacznych zysków z koparek i ładowarek kołowych. Szczególnie dobrze rozwijała się działalność w Kanadzie, gdzie Grupa przekroczyła już poziom sprzed kryzysu. Natomiast działalność w regionie Azji i Pacyfiku uległa stagnacji. Przychody wyniosły 14,9 mln euro, czyli tyle samo co w poprzednim kwartale. Mimo że pozytywne wyniki pierwszego półrocza w Australii utrzymały się w trzecim kwartale, a spowolnienie na rynku koparek w Chinach wpłynęło na rozwój w tym regionie.

Łańcuchy dostaw wpływają na wydajność

EBIT na poziomie 44,7 mln euro wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym (3Q/2020: 22,8 mln euro). Ten gwałtowny wzrost był spowodowany wzrostem wielkości sprzedaży, któremu towarzyszyły środki kontroli kosztów. Marża EBIT osiągnęła poziom 9,7% i była wyraźnie wyższa niż w roku ubiegłym, ale nadal poniżej poziomu z pierwszego półrocza 2021 (Q3/2020: 5,8%; H1/21: 10,8%). Wzrost cen surowców, komponentów i transportu miał w ciągu roku coraz bardziej hamujący wpływ. Ponadto niedobory materiałów i wynikające z nich zakłócenia w produkcji oraz konieczność przeróbek miały negatywny wpływ na wydajność.

Duży portfel zamówień

W trzecim kwartale nadal dynamicznie rozwijał się napływ zamówień. Jednak w związku z wyczerpywaniem się zapasów materiałów w całej Grupie i jej łańcuchach dostaw, Zarząd spodziewa się zwiększonych przestojów produkcyjnych w czwartym kwartale. Do tego dochodzą stale rosnące ceny surowców, komponentów i transportu, które będą miały większy wpływ niż w ostatnich miesiącach. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój działalności, panujące warunki oraz szanse i zagrożenia dla koncernu Wacker Neuson, zarząd podniósł ostatnio prognozę przychodów i zysków na cały 2021 r. Przychody są obecnie prognozowane w przedziale od 1775 do 1825 mln euro, a marża EBIT ma wynieść od 9,3 do 9,7% (poprzednia prognoza dla przychodów: 1750 do 1800 mln euro; a poprzednia prognoza dla marży EBIT: 8,75 do 9,50%).

opr. jj

18. lipiec 2024 10:57