r e k l a m a

Partner serwisu

Wszechstronny Aerosem A i ADD

Wszechstronny Aerosem A i ADD

Wraz z opracowaniem przed laty siewnika pneumatycznego Aerosem firmie Pöttinger udało się zintegrować technologię siewu precyzyjnego w standardowym siewniku pneumatycznym. 

Wielokrotnie rozbudowywane i stale ulepszane siewniki pneumatyczne Aerosem A i ADD (z redlicą dwutarczową) są odpowiednie dla zróżnicowanych gospodarstw, lokalizacji i wymagań związanych z siewem. Obie maszyny są dostępne w szerokościach roboczych 3,0, 3,5 i 4,0 m. Dla zapewnienia najlepszych wschodów Pöttinger oferuje właściwe wyposażenie.

Udany siew dzięki redlicom

Warunkiem udanego siewu są właściwie dobrane redlice, równomierne umieszczania nasion w glebie i ich staranne przykrycie. Siewniki Pöttinger Aerosem A mają redlice do różnych warunków i wymagań. Wśród nich jest wklęsła redlica jednotarczowa o średnicy 320 mm, która tworzy bruzdę i w połączeniu z odlewanym czubkiem redlicy wypycha śmieci ze szczeliny siewnej. Oba rzędy redlic mają taki sam nacisk na glebę, wynoszący maksymalnie 25 kg. Regulowane zgarniacze obrotowe są umieszczone z tyłu. Zapewniają duży prześwit z boku i radzą sobie nawet z dużymi grudami gleby. System redlic dwutarczowych Dual Disc zapewnia precyzyjne umieszczanie nasion w siewnikach zawieszanych Aerosem ADD. Duże redlice są lekko przesunięte i tworzą jednolitą, czystą bruzdę siewną w kształcie litery V. Bezobsługowe, równej długości ramiona redlic zapewniają niezawodność pracy. Przy obciążeniu każdej redlicy do 60 kg, przecinają one resztki roślinne nawet przy dużych prędkościach roboczych.

r e k l a m a

Wygodna regulacja nacisku redlic

Regulacji głębokości i nacisku redlic można wygodnie dokonać z boku siewników Aerosem na łącznikach. W redlicach jednotarczowych głębokość regulowana jest naciskiem redlic lub opcjonalnymi kółkami kontroli głębokości. W systemie redlic dwutarczowych głębokość jest regulowana centralnie dla całej maszyny za pomocą dwóch śrub rzymskich. Ramiona redlic o równej długości zapewniają równomierny nacisk redlic na całej szerokości roboczej, a hydrauliczna regulacja jest dostępna jako opcja dla obu typów redlic.

Precyzja dozowania i zwarta budowa

System dozujący Aerosem został zaprojektowany z myślą o utrzymaniu precyzyjnej ilości materiału siewnego, jaka jest potrzebna, nawet w trudnych warunkach pracy. Klapa wylotowa zapewnia dodatkowy poziom precyzyjnej w zależności od wielkości nasion. Zawieszane siewniki Aerosem mają kompaktową budowę dzięki temu, że szyna wysiewająca i tylny wał znajdują się bardzo blisko siebie. Ciężar siewnika jest przenoszony przez tylny wał. Wał i siewnik tworzą zwartą jednostkę i umożliwiają równoległe prowadzenie maszyny. Oznacza to, że zmiana głębokości roboczej brony wirnikowej nie wpływa na głębokość odkładania nasion przez redlice.

PCS - perfekcyjne odkładanie nasion

Opcja PCS integruje technikę siewu punktowego ze sztywnym siewnikiem pneumatycznym firmy Pöttinger, dzięki czemu można pracować niezależnie od dedykowanych siewników punktowych. Oznacza to większą elastyczność i opłacalność. Dzięki systemowi PCS w siewniku Aerosem ADD nasiona kukurydzy są umieszczane w rzędzie 37,5 cm lub 75 cm, albo w podwójnym rzędzie (Dual Disc) o rozstawie rzędów 75 cm. W systemie Dual Disc optymalną gęstość rozmieszczenia roślin uzyskuje się przez podwojenie rozstawu wzdłużnego przy podziale nasion na dwa rzędy kukurydzy. Jak wyjaśnia producent, w przypadku siewu kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno możliwy jest wzrost plonu nawet o 5,5%.

opr. jj

Zobacz także