StoryEditor

Wszechstronny Aerosem A i ADD

Wraz z opracowaniem przed laty siewnika pneumatycznego Aerosem firmie Pöttinger udało się zintegrować technologię siewu precyzyjnego w standardowym siewniku pneumatycznym. 

30.05.2022., 00:00h

Wielokrotnie rozbudowywane i stale ulepszane siewniki pneumatyczne Aerosem A i ADD (z redlicą dwutarczową) są odpowiednie dla zróżnicowanych gospodarstw, lokalizacji i wymagań związanych z siewem. Obie maszyny są dostępne w szerokościach roboczych 3,0, 3,5 i 4,0 m. Dla zapewnienia najlepszych wschodów Pöttinger oferuje właściwe wyposażenie.

Udany siew dzięki redlicom

Warunkiem udanego siewu są właściwie dobrane redlice, równomierne umieszczania nasion w glebie i ich staranne przykrycie. Siewniki Pöttinger Aerosem A mają redlice do różnych warunków i wymagań. Wśród nich jest wklęsła redlica jednotarczowa o średnicy 320 mm, która tworzy bruzdę i w połączeniu z odlewanym czubkiem redlicy wypycha śmieci ze szczeliny siewnej. Oba rzędy redlic mają taki sam nacisk na glebę, wynoszący maksymalnie 25 kg. Regulowane zgarniacze obrotowe są umieszczone z tyłu. Zapewniają duży prześwit z boku i radzą sobie nawet z dużymi grudami gleby. System redlic dwutarczowych Dual Disc zapewnia precyzyjne umieszczanie nasion w siewnikach zawieszanych Aerosem ADD. Duże redlice są lekko przesunięte i tworzą jednolitą, czystą bruzdę siewną w kształcie litery V. Bezobsługowe, równej długości ramiona redlic zapewniają niezawodność pracy. Przy obciążeniu każdej redlicy do 60 kg, przecinają one resztki roślinne nawet przy dużych prędkościach roboczych.

Wygodna regulacja nacisku redlic

Regulacji głębokości i nacisku redlic można wygodnie dokonać z boku siewników Aerosem na łącznikach. W redlicach jednotarczowych głębokość regulowana jest naciskiem redlic lub opcjonalnymi kółkami kontroli głębokości. W systemie redlic dwutarczowych głębokość jest regulowana centralnie dla całej maszyny za pomocą dwóch śrub rzymskich. Ramiona redlic o równej długości zapewniają równomierny nacisk redlic na całej szerokości roboczej, a hydrauliczna regulacja jest dostępna jako opcja dla obu typów redlic.

Precyzja dozowania i zwarta budowa

System dozujący Aerosem został zaprojektowany z myślą o utrzymaniu precyzyjnej ilości materiału siewnego, jaka jest potrzebna, nawet w trudnych warunkach pracy. Klapa wylotowa zapewnia dodatkowy poziom precyzyjnej w zależności od wielkości nasion. Zawieszane siewniki Aerosem mają kompaktową budowę dzięki temu, że szyna wysiewająca i tylny wał znajdują się bardzo blisko siebie. Ciężar siewnika jest przenoszony przez tylny wał. Wał i siewnik tworzą zwartą jednostkę i umożliwiają równoległe prowadzenie maszyny. Oznacza to, że zmiana głębokości roboczej brony wirnikowej nie wpływa na głębokość odkładania nasion przez redlice.

PCS - perfekcyjne odkładanie nasion

Opcja PCS integruje technikę siewu punktowego ze sztywnym siewnikiem pneumatycznym firmy Pöttinger, dzięki czemu można pracować niezależnie od dedykowanych siewników punktowych. Oznacza to większą elastyczność i opłacalność. Dzięki systemowi PCS w siewniku Aerosem ADD nasiona kukurydzy są umieszczane w rzędzie 37,5 cm lub 75 cm, albo w podwójnym rzędzie (Dual Disc) o rozstawie rzędów 75 cm. W systemie Dual Disc optymalną gęstość rozmieszczenia roślin uzyskuje się przez podwojenie rozstawu wzdłużnego przy podziale nasion na dwa rzędy kukurydzy. Jak wyjaśnia producent, w przypadku siewu kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno możliwy jest wzrost plonu nawet o 5,5%.

opr. jj

21. maj 2024 07:04