StoryEditor

Wacker Neuson z 20% wzrostem

Koncern Wacker Neuson dobrze rozpoczął 2022 rok, osiągając w I kw. przychody ponad 520 mln euro. W I kw. ubr. było to 434 mln euro. 

10.05.2022., 00:00h

Firma wyjaśnia, że osiągnięto dobry wynik, ale na rentowność wpłynął jednak brak efektywności spowodowany zakłóceniami w łańcuchu dostaw i gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. 

Rolnictwo i branża budowlana

W porównaniu z rokiem ubiegłym w I kwartale 2022 r. wyraźnie wzrosły obroty z klientami z branży rolniczej marek koncernu Kramer i Weidemann - o 32,2 procent (I/22 kwartał: 105,5 mln euro; I/21 kwartał: 79,8 mln euro). Przychody w Europie w pierwszym kwartale wzrosły o 17,9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dwucyfrowe stopy wzrostu sprawiły, że głównymi motorami rozwoju były Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Polska i Czechy. Koncern skorzystał na dużym popycie na koparki, ładowarki kołowe i wozidła dla branży budowlanej. Pozytywnie rozwijała się również działalność własna Wacker Neuson w zakresie wynajmu maszyn. 

Dobry trend

W regionie obu Ameryk utrzymały się pozytywne tendencje w USA i Kanadzie. Przychody w pierwszym kwartale wzrosły w ponadprzeciętnym tempie 32,9% i osiągnęły poziom 90,8 mln euro, co było spowodowane między innymi dużym popytem ze strony kluczowych klientów (1 kwartał 21: 68,3 mln euro). Po skorygowaniu o wpływy walutowe, stopa wzrostu wyniosła 23,7%. Szczególnie duży wzrost odnotowano w segmencie koparek i kompaktowych ładowarek gąsienicowych, a także w segmencie maszyn budowlanych, w tym generatorów i wież oświetleniowych. 

Zakłócenia łańcucha dostaw

Przy marży EBIT wynoszącej 7,5%, rentowność w pierwszym kwartale była o 2,5 punktu procentowego niższa niż w roku ubiegłym (kw. 1/21: 10,0%). Powtarzające się przerwy w produkcji maszyn oraz konieczność przeróbek wynikających z nadmiernie rozciągniętych i stale zakłócanych łańcuchów dostaw miały negatywny wpływ na koszty i wydajność zakładów. Wyższe koszty zaopatrzenia w materiały i energię w połączeniu z gwałtownym wzrostem kosztów transportu wywierały dodatkową presję na marżę brutto. Wzrost cen sprzedaży oraz dalsze zmniejszenie udziału kosztów sprzedaży, badań i rozwoju oraz kosztów administracyjnych w przychodach (-2,1 pp rok do roku) nie były w stanie w pełni zrekompensować negatywnego wpływu na zysk brutto. 

Rokowania na 2022 r. bez zmian

Prognoza Zarządu dotycząca przychodów w 2022 r. pozostaje niezmieniona i mieści się w przedziale od 1900 do 2100 mln euro. Marża EBIT ma wynieść od 9,0 do 10,5%. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest mało prawdopodobne, aby firma mogła w pełni zrekompensować nieefektywność produkcji i logistyki wynikającą z nadmiernie rozciągniętych i wielokrotnie zakłócanych łańcuchów dostaw oraz gwałtownego wzrostu kosztów materiałów, transportu i energii. Ponadto Zarząd dostrzega ryzyko, że zakłócenia w łańcuchach dostaw mogą w najbliższym czasie ulec dalszemu nasileniu.

We wskazówkach na rok budżetowy 2022 nie uwzględniono dalszych skutków wojny na Ukrainie dla ogólnego klimatu gospodarczego ani kondycji globalnych łańcuchów dostaw. Podobnie, w wytycznych nie uwzględniono wpływu środków ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa w Chinach.

opr. jj

26. maj 2024 20:08