StoryEditor

Unia – czas na rolnictwo precyzyjne

W piątek 10 września 2021 r. prezesi firm Unia, Vantage Polska i SatAgro podpisali umowę o współpracy. Tym samym, już niedługo maszyny i narzędzia marki Unia będą oferowane z dodatkowym wyposażeniem w postaci rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

13.09.2021., 00:00h

Czas na rolnictwo 4.0

W sporym uproszczeniu, trzy główne elementy które tworzą szeroko pojęty system rolnictwa precyzyjnego to układ nawigacji satelitarnej, układ planowania pracy i kontroli pracy maszyn oraz same maszyny i narzędzia. W przypadku podpisanego porozumienia, każdy z partnerów oferuje inny składnik konieczny do stworzenia systemu rolnictwa precyzyjnego. SatAgro umożliwia dostęp do zdjęć satelitarnych wykonywanych przez satelity NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i prywatnych operatorów. Następnie tworzone są z nich mapy obrazujące rozwój roślin na polach. Dane z tych map można wykorzystać np. do tworzenia map aplikacji nawozów czy środków ochrony roślin. Vantage to polski dystrybutor rozwiązań firmy Trimble. W ofercie znajdziemy terminale sterujące, systemy prowadzenia równoległego o różnej dokładności gotowe rozwiązania do kontroli i sterowania maszyn współpracujących. A Unia jest producentem narzędzi i maszyn wielu typów. Podczas pokazu polowego mieliśmy okazję zobaczyć na żywo pierwsze efekty współpracy.

Idealnie prosta bruzda

Pługi obracalne Ibis Vario pozwalają na bezstopniową regulację szerokości roboczej. Przy współpracy z Vantage i Trimble, można je wyposażyć w automatyczny układ regulacji GeoPług. Zasada działania systemu jest dość prosta. Po pierwsze potrzebujemy sygnału nawigacji satelitarnej, im dokładniejszy tym lepiej. Sygnał nie jest wykorzystywany do kierowania ciągnikiem ale do określenia jego położenia względem „linii bazowej”. Linia bazowa to wirtualna linia, np. granica pola lub linia wyznaczona przez pierwszy przejazd ciągnika. Sterownik oblicza aktualne odchylenie od linii bazowej i za pomocą rozdzielacza elektrohydraulicznego odpowiednio steruje szerokością orki. Na pługu umieszczony jest dodatkowo czujnik rozpoznający aktualne położenie pługa. System GeoPług pełnię swoich możliwość pokaże na polach o nieregularnych kształtach, klinach itp.

Koniec z próbą kręconą

Obecnie coraz częściej normę wysiewu nasion zamiast w kg/ha określa się w szt/m2 lub tys. szt/ha. Oczywiście znając masę tysiąca nasion obie wartości można łatwo przeliczyć, ale po co? Półzawieszane agregaty uprawowo-siewne Fenix będzie można doposażyć w układ zliczający ziarna trafiające do redlic. Przy każdym wylocie głowicy rozdzielacza znajduje się fotokomórka, a sterownik przelicza jej sygnał na liczbę wysiewanych nasion. Aparat wysiewający jest napędzany elektrycznie, więc norma wysiewu jest na bieżąco kontrolowana i regulowana. Po wpisaniu w terminalu oczekiwanej obsady, możemy napełnić zbiornik i jechać na pole. Próba kręcona nie jest potrzebna, sterownik w ułamku sekundy zmienia prędkość obrotową wałka wysiewającego i utrzymuje zadaną normę wysiewu.

Precyzyjne nawożenie

Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego w maszynach marki Unia do tej pory dotyczyły głównie zawieszanych rozsiewaczy nawozów serii MX. W nowoczesne terminale sterujące zgodne z standardem ISOBUS, będą mogły być wyposażone rozrzutniki obornika oraz rozsiewacze przyczepiane serii RCW. W ramach współpracy pomiędzy firmami Unia, Vantage i SatAgro planowane jest również ułatwienie i przyspieszenie transferu danych między aplikacją SatAgro a terminalami Trimble współpracującymi z maszynami Unii. Do tej pory przygotowane wcześniej mapy aplikacyjne trzeba było przenosić przy pomocy fizycznych nośników danych np. pendrive. Trimble oferuje możliwość przesyłania danych przy udziale chmury, czyli w dużym uproszczeniu przez Internet.

Opryskiwacz ze stacją meteorologiczną

Pogoda ma ogromny wpływ na skuteczność zabiegów ochrony roślin. Raczej nikt nie decyduje się na opryski w trakcie deszczu, upału i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Skuteczność zabiegów chemicznej ochrony roślin zależy od żywotności kropel cieczy,  a ta z kolei zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Wzajemna kombinacja tych dwóch czynników nazywana jest Delta-t. Najprościej mówiąc, Delta-t określa szybkość parowania wody. Zbyt niska wartość współczynnika to ryzyko spływania kropel oprysku z liści roślin, a zbyt wysoka wartość oznacza ryzyko zbyt szybkiego parowania. Umieszczona na zbiorniku niewielka stacja pogodowa przesyła do terminalu w kabinie informacje o warunkach pogodowych. Na tej podstawie obliczany jest właśnie współczynnik Delta-t, a jego wartość jest wyświetlana na ekranie. Jeśli wartość będzie zbyt niska lub zbyt wysoka, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Decyzja o kontynuacji lub przerwaniu zabiegu należy do operatora.
 
Współpraca w zakresie rolnictwa precyzyjnego dopiero się rozpoczyna. Przedstawiciele wszystkich trzech firm zgodnie przyznają, że w zanadrzu mają jeszcze sporo pomysłów, ale szerzej opowiedzą o nich w odpowiednim czasie.
 
Opr. ap
Fot. Adam Płachta, profi
19. lipiec 2024 04:36