StoryEditor

Skokowy wzrost przychodów Grupy Wielton

Grupa zwiększa aktywność w Europie i Afryce, aby zrekompensować ubytek sprzedaży w Rosji i Ukrainie

13.04.2022., 00:00h

Wzrost zyskowności na wszystkich poziomach, zanotowany przez Grupę Wielton w 2021 roku, był rezultatem wyższych o 48 proc. przychodów ze sprzedaży, utrzymywania dyscypliny kosztowej w Grupie, a także poprawy efektu dźwigni operacyjnej, uzyskanej dzięki modernizacji zakładu produkcyjnego w Wieluniu. Grupa wypracowała marżę EBITDA w wysokości 5,4 proc., pomimo wyzwań związanych z rosnącymi cenami surowców i komponentów oraz utrudnieniami w ich pozyskaniu, a także mniejszą dostępnością pracowników. Jako trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani do sprostania rynkowym wyzwaniom i dalszego umacniana naszej pozycji rynkowej – mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Aktywne zarządzanie kapitałem

W 2021 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o ponad 48 proc. do ok. 2,7 mld zł i przekroczyły o 15 proc. poziom wypracowany w 2019 roku, czyli sprzed wybuchu pandemii. Wolumeny sprzedaży wyniosły 21870 szt., zwiększając się rok do roku o 41 proc. oraz przewyższając o 5 proc. wartość z 2019 r. Wynik EBITDA zwiększył się rdr. o 50 proc. do 144,5 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 5,4 proc. (Grupa zakładała, że sięgnie ona ok. 7 proc.). Wielton utrzymał poziom marży EBITDA z 2020 r. pomimo wyzwań związanych z rosnącymi cenami surowców i komponentów wywierającymi znaczącą presję na marże oraz utrzymującą się mniejszą dostępnością pracowników, szczególnie we Francji i Wielkiej Brytanii. Priorytetem Grupy Wielton jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa płynnościowego oraz dalsze aktywne zarządzanie kapitałem pracującym i długiem. Na koniec 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie 2,44 wobec 3,8 na koniec 2020 r. Wynik ten był jednak wyższy od zakładanego (2,0) z uwagi na wzrost cen komponentów i zwiększenie zapasów umożliwiających utrzymanie ciągłości produkcji przy rosnących wolumenach sprzedaży.


Ceny surowców

Poszukując dalszych możliwości rozwoju, koncentrowaliśmy się na rozwoju mocy produkcyjnych i poszerzeniu oferty produktowej, jednocześnie utrzymując ścisłą dyscyplinę kosztową. W 2021 roku przy ok. 48 proc. wzroście przychodów ze sprzedaży, koszty sprzedaży zwiększyły się o 38 proc., a koszty ogólnego zarządu o 26 proc. Podjęliśmy szereg działań niwelujących wpływ rekordowo wysokich cen surowców, głównie stali i aluminium, przez zawieranie kontraktów na okresy od czterech do sześciu miesięcy, przesuwanie w czasie implementacji wzrostu cen u dostawców komponentów oraz zabezpieczanie dostaw materiałów. Efekty przyniosły również działania związane z podwyżkami cen sprzedawanych wyrobów, a także wprowadzenie formuły surowcowej RMI dla niektórych nowo zawieranych umów – mówi Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton. Grupa z sukcesem wykorzystała ubiegłoroczne ożywienie w branży transportowej, podejmując efektywne działania sprzedażowe oraz zwiększając moce produkcyjne. Historycznie wysoką wartość osiągnął, zgodnie z oczekiwaniami, rynek w Polsce, a wolumeny na pozostałych rynkach zbliżyły się lub przekroczyły poziomy z 2019 r. 

Francja – najwyższe przychody

Spółka Fruehauf, z udziałami na poziomie 19,7 proc., utrzymała pozycję lidera we Francji, osiągając poziom sprzedaży powyżej 4,88 tys. sztuk, czyli o 17 proc. wyższy niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek francuski wzrósł o 1 proc. rdr. Francja jest krajem, w którym Grupa notuje najwyższe przychody ze sprzedaży swoich produktów. W ubiegłym roku wyniosły one ok. 643,5 mln zł wobec 541,9 mln zł rok wcześniej. W 2021 roku w Polsce spółka Wielton sprzedała ok. 5,16 tys. sztuk, wypracowując 89 proc. wzrost i utrzymując trzecią pozycję z 12,7 proc. udziałem w rynku. Przychody ze sprzedaży w Polsce zwiększyły się rdr. o 98 proc. do 518,7 mln zł. Z kolei w Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David sprzedała ok. 3,87 tys. sztuk, wobec ok.3,39 tys. rok wcześniej (wzrost o 14 proc. rdr.), co przełożyło się na 12,8 proc. udziałów w rynku i pozycję wicelidera branży. Przychody na rynku brytyjskim poszły w górę o 32 proc. do 391,7 mln zł. W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 72 proc. wzrost wolumenu, do poziomu 1325 sztuk. Natomiast spółka Viberti zwiększyła poziom sprzedaży o 97 proc., czyli znacznie powyżej wzrostu całego rynku, zajmując 7. miejsce we Włoszech. W 2021 r. Grupa Wielton rozszerzyła działalność o kolejny rynek europejski, dzięki przejęciu pod koniec roku 80 proc. udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén. Zrealizowała także znaczące inwestycje o łącznej wartości 75,5 mln zł, m.in. zwiększające moce produkcyjne i poziom automatyzacji parku maszynowego w kluczowych spółkach. W Wieltonie moce wytwórcze wzrosły z 44 szt. do 75 szt. dziennie, a w Lawrence David z 21 szt. do 23 szt. dziennie.

Sytuacja w Ukrainie

W związku z sytuacją wojenną w Ukrainie Zarząd Wielton S.A. zdecydował o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy do Rosji. Jednocześnie Grupa podejmuje działania mające na celu ograniczenie skali negatywnego wpływu sytuacji na Wschodzie na prowadzoną działalność, zwiększając aktywność w pozostałych krajach Europy oraz w Afryce. 

Sytuacja wojenna w Ukrainie uniemożliwia nam obecnie prowadzenie działalności na tamtejszym rynku. Zdecydowaliśmy również o zawieszeniu dostaw do Rosji, gdzie posiadamy montownię - od 24 lutego br. nie trafił tam żaden z naszych produktów. Trudne do przewidzenia skutki makroekonomiczne niepewnej sytuacji na Wschodzie skłoniły nas do aktywnego działania sprzedażowego w pozostałych krajach europejskich oraz w Afryce, aby jak najskuteczniej zrekompensować ubytek przychodów w Rosji i Ukrainie – łącznie sprzedaż na tych rynkach stanowiła w 2021 r. ok. 11 proc. przychodów Grupy – dodał Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

opr. jj

27. maj 2024 16:58