StoryEditor

Przyczepy samozbierające Royal

Firma Bergman od niemal 25 lat oferuje przyczepy samozbierające Royal z systemem 2-rotorowym (rotor tnący i prasujący). Ostatnio wprowadzono kilka nowych rozwiązań.

08.06.2022., 00:00h

Seria obejmuje cztery modele o pojemności ładunkowej (DIN) od 26,8 do 30 m3. Do pracy w terenie pagórkowatym lub na glebach o niskiej nośności opcjonalnie dostępny jest szeroki walec kopiujący za podbieraczem. W celu optymalnego dopasowania do wysokości roboczej podbieracza zakres regulacji walca kopiującego ma sześć stopni zamiast czterech. Umożliwia to bardziej precyzyjne ustawienie walca kopiującego. Dodatkowo chronione są sprężyste zęby podbieracza i darń.

Lepszy przepływ materiału

W celu optymalnego napełniania i maksymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej, pomiędzy sztywną ścianą przednią a pokrywą napełniającą seryjnie montowana jest zaokrąglona nadstawa. Rotor prasujący transportuje pociętą zielonkę do góry wzdłuż ściany przedniej do przestrzeni ładunkowej. Zaokrąglona nadstawa na ścianie przedniej zapewnia równomierne przejście do pokrywy napełniającej, dzięki czemu zielonka lepiej „wpada” do przestrzeni ładunkowej. Aby obniżyć poziom hałasu zmodyfikowano zawieszenie pokrywy napełniającej, która zawieszona jest z przodu na nowej nadstawie na przedniej ścianie kilku zawiasach, a z tyłu regulowana sprężynowo i osadzona na gumowych tarczach. Jest też opcjonalny system automatycznego napełniania.

Klapa tylna z regulowanym otwarciem

Seria Royal ma nową klapę tylną z automatycznym blokowaniem i odblokowaniem. Jest dostosowana do konstrukcji dużych przyczep samozbierających Bergmann. W celu szybkiego rozładunku w modelach Royal S z walcami dozującymi można teraz całkowicie otworzyć klapę tylną. Jeśli pasza ma być rozprowadzona na silosie przejazdowym klapę tylną można otworzyć częściowo. W celu wykorzystania maksymalnej objętości przestrzeni ładunkowej w modelach Royal K bez walców dozujących, klapa tylna jest seryjnie umieszczona na tej samej wysokości co ściany boczne przyczepy samozbierającej. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych, opcjonalnych nadstaw klapy tylnej. Połączenie walców dozujących z poprzecznym przenośnikiem taśmowym umożliwia dozowanie świeżej trawy. 

Prosta wymiana danych

Od 2020 roku firma Bergmann jest partnerem konsorcjum agrirouter, czyli niezależną, internetową platformą do wymiany danych pomiędzy maszynami i oprogramowaniem rolniczym różnych producentów. Wszystkie przyczepy samozbierające Bergmann mają ISOBUS w standardzie. Dodatkowe wyposażenie w terminal CCI 800, CCI 1200 lub inny terminal dostosowany do ISOBUS i agriroutera umożliwia wygodne przesyłanie danych maszyny, GPS i zlecenia w formacie ISO-XML przez terminal i agrirouter. Użytkownik może określić rodzaj danych przesyłanych do różnych oprogramowań rolniczych, np. Farm Management Information System (FMIS).

opr. jj

27. maj 2024 21:39