StoryEditor

Przychody firmy Wielton wystrzeliły

Wielton awansował na pozycję wicelidera branży w Polsce z 16,2 proc. udziału. 

28.05.2022., 00:00h

Po pierwszym kwartale 2022 r. przychody czołowego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie wyniosły 814,2 mln zł i były o 29 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2021 r. Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży był efektem zwiększenia wolumenów sprzedaży rok do roku o 16 proc., podwyżek cen produktów oraz pozytywnego wpływu kursów walut. 

Wicelider branży

W pierwszym kwartale 2022 r. sprzedaż spółek Grupy rosła szybciej niż rynki, na których działają. Wielton awansował na pozycję wicelidera branży w Polsce z 16,2 proc. udziału. Spółka zarejestrowała o 35 proc. więcej pojazdów niż przed rokiem. Marżowość biznesu pozostawała pod presją rosnących cen surowców i komponentów oraz szybkiego wzrostu cen energii i paliw. Pomimo tego Grupa wypracowała pozytywny wynik EBITDA we wszystkich spółkach. 

Niskie prawdopodobieństwo

Grupa szacowała, że negatywny rozwój sytuacji związany ze stanem wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą może spowodować konieczność utworzenia odpisów na należności, jak również odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, w wysokości do ok. 4 mln euro. Chociaż odpisów nadal nie można wykluczyć, obecnie brak jest podstaw do ich dokonania, ze względu na niskie prawdopodobieństwo ziszczenia się przewidywanych ryzyk. 

Grupa podejmuje działania mające na celu zniwelowanie utraty sprzedaży na rynkach rosyjskim i ukraińskim, m.in. intensyfikując działania sprzedażowe w pozostałych krajach europejskich a także w Afryce. Dalsza dywersyfikacja geograficzna i sprzedażowa planowana jest przez rozwijanie współpracy z silnymi partnerami, w tym firmami wynajmującymi naczepy. 

opr. jj

27. maj 2024 21:23