StoryEditor

Nowy rozsiewacz z Sipmy

Boryna 1000 to nowa wersja rozsiewacza nawozów o maksymalnej pojemności 2200 l.

16.11.2021., 00:00h

Zawieszane, dwutarczowe rozsiewacze Boryna to dwa modele o pojemności 500 i 1000 l. Szerokość robocza większej wersji z oznaczeniem RN 1000 wynosi 10-18 lub 18-24 m zależnie od zastosowanych łopatek, a w mniejszym modelu RN 500 obejmuje zakres od 10 do 18 m. W obu przypadkach zastosowano sterowanie hydrauliczne do niezależnego zamykania lewego i prawego otworu dozującego. Wyposażenie standardowe stanowi wał przegubowo-teleskopowy, a w opcji są dostępne tarcze wysiewu granicznego i plandeka ze stelażem. 

Wyposażenie dodatkowe

Wg informacji producenta, w opcji jest także system siewu granicznego Limes pozwala na pracę przy granicach pola zgodnie z przepisami o nawożeniu, jednocześnie zapewniając dostarczenie prawidłowej dawki nawozu do samej granicy pola oraz eliminuje straty ekonomiczne wynikłe z przenawożenia lub z rozsiewu nawozu na sąsiednie pola. Poza tym sita montowane na zbiorniku zabezpieczają rozsiewacz przed przedostaniem się do strefy wysiewu nawozów zbrylonych lub zanieczyszczeń. Zaś sprężyste wahadłowe mieszadło ma pieczę nad równomiernym przepływem nawozu na tarcze wysiewające. Zależnie od potrzeb można wyposażyć rozsiewacz w opcjonalne nadstawki montowane na głównym zbiorniku. To pozwala wykorzystać sprzęt również na dużych areałach. 

Sterowanie elektroniczne

Opcjonalne sterowanie elektroniczne nadzoruje pracę wysiewu nawozu zgodnie z zadanymi parametrami pracy. A oto funkcje tego sterowania:

  • ręczny lub automatyczny tryb pracy wysiewanego nawozu,
  • pomiar prędkości jazdy za pomocą modułu GPS w trybie automatycznym,
  • programowanie prędkości jazdy w trybie ręcznym,
  • możliwość przeprowadzenia próby kręconej,
  • pomiar obsianego areału i przepracowanych godzin,
  • uruchamianie siewu granicznego ze zredukowaną jednostronnie dawką.

opr. jj

19. lipiec 2024 04:36