StoryEditor

Nastroje w branży sprzętu rolniczego

Na przełomie X i XI 2021 r. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży.

15.11.2021., 00:00h

To cykliczne badanie powtarzane jest co 6 miesięcy i prowadzane od czerwca 2014 roku. Jego efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży.

Wysoka sprzedaż

Aktualne badanie potwierdza, że w wśród przedsiębiorców nadal panują dobre nastroje dotyczące obecnej i przyszłej koniunktury w branży. O niepewności i obawach związanych z pandemią koronawirusa, które bardzo mocno odbiły się na wyniku indeksu wiosną 2020 roku możemy już zapomnieć. Dobra sprzedaż w 2020 i 2021 roku znaczenie poprawiła nastroje wśród przedsiębiorców. Już w badaniu przeprowadzonym w marcu przeważały odpowiedzi, które potwierdzały, że przedsiębiorcy oczekują dobrych wyników i optymistycznie patrzą na najbliższe miesiące. Obecnie nadal mamy do czynienia z kontynuacją tego trendu.

Co czeka przedsiębiorców?

Wynik barometru jest niemal identyczny jak pół roku temu. Wówczas jego wartość wynosiła 0,82, obecnie 0,72. Niewielki spadek spowodowany jest wzrostem negatywnych odpowiedzi dotyczących podejścia administracji państwowej w kwestii klimatu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewne jest to związane z nowymi propozycjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym i dużą niepewnością co do tego jakie, w związku z tym, zmiany czekają przedsiębiorców w nowym roku. Obecnie nieco ponad 47% przedsiębiorców twierdzi, że warunki tworzone przez administracje państwową zdecydowanie przeszkadzają w prowadzeniu biznesu. Pół roku wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 28% przedstawicieli firm biorących udział w badaniu (wykres 1).


Koniunktura nieco się pogorszy

Jeśli chodzi o koniunkturę w branży, cześć przedsiębiorców już przewiduje jej pogorszenie we własnych firmach. Wzrost wyników, szczególnie w odpowiedzi, że raczej się ona pogorszy, jest znaczący w stosunku do wyników sprzed pół roku – obecnie 24% przedsiębiorców przewiduje, że koniunktura w niewielkim stopniu się pogorszy – wcześniej było to 14% (wykres2). Z kolei wykres 3 pokazuje, jak rozkładały się odpowiedzi dotyczące przewidywania sprzedaży we własnych firmach. Wzrost optymizmu widać w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. Zdecydowanie większy odsetek przedsiębiorców planuje w najbliższym czasie inwestycje niż jeszcze pół roku temu. Odpowiedzi dotyczące planów inwestycyjnych prezentuje wykres 4.

Indeks nastojów w branży

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Po raz kolejny mamy do czynienia z przewagą odpowiedzi pozytywnych. Indeks ma wartość dodatnią. Oznacza to, że wśród przedsiębiorców dominują pozytywne oczekiwania, choć nadal ich przewaga nie jest bardzo znacząca. Aczkolwiek możemy stwierdzić, że przedsiębiorcy w optymizmem patrzą w przyszłość. Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

opr. jj

19. lipiec 2024 00:53