StoryEditor

Kuhn Sitera z oznaczeniem e

Siewniki mechaniczne Sitera z elektrycznym napędem sekcji wysiewających to modele Sitera 3010 e, 3020 e, 3030 e. 

09.01.2022., 00:00h

Kuhn informuje, że nowy, mechaniczny zestaw uprawowo-siewny z napędem elektrycznym pozwala na precyzyjny siew, zapewnia łatwą regulację i obsługę. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Uwrocia

O precyzję troszczy się zmienne dawkowanie wysiewu, które może odbywać się ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem GPS za pomocą terminala ISOBUS (z funkcją TC-Geo). Dzięki funkcji kontroli sekcji Section Control (TC-Sc) siewnik rozpocznie i wstrzyma pracę automatycznie na uwrociach na podstawie lokalizacji GPS.   

Czujnik radarowy

Wbudowany silnik elektryczny umieszczony po prawej stronie steruje aparatem wysiewającym Helica. Wmontowany czujnik radarowy zapewnia kontrolę prędkości wysiewu. Dzięki przyciskowi kalibracji, oświetleniu sygnalizacyjnemu na maszynie i automatycznemu wyborowi dystrybucji test kalibracji wykonywany jest w pełni automatycznie.  

Terminal sterujący

Maszyna może być sterowana za pośrednictwem terminala VT3 i kolorowego ekranu dotykowego 3,5”, sterownika CCI 800, CCI 1200 lub innego terminala ISOBUS. Wszystkie podstawowe funkcje zostały pogrupowane: monitorowanie pomiaru obrotów aparatów wysiewających, automatyczne zarządzanie ścieżkami technologicznymi, licznik hektarów i alarm niskiego poziomu nasion w zbiorniku.  

Siewnik, brona wirnikowa i kultywator

Siewniki mechaniczne Sitera 3010/3020/3030 e są kompatybilne z bronami wirnikowymi serii HR 1020, 1030, 1040. Maszyny są dostępne w szerokościach roboczych: 3 m, 3,5 m i 4 m oraz dostosowane są do pracy z ciągnikami o mocy do 300 KM. Opatentowany system umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie siewnika. W przypadku większej prędkości roboczej (do 15 km/h) na lekkich glebach i resztkach pożniwnych firma Kuhn oferuje również kultywator CD 1020.    

Redlice i aparaty wysiewające

Siewnik może być wyposażony w trzy rodzaje redlic wysiewających: redlice Suffolk (Sitera 3010 e), redlice dwutalerzowe (Sitera 3020 e) i redlice Seedflex montowane na równoległoboku (Sitera 3030 e), które kontrolują głębokość wysiewu.  Dzięki aparatowi wysiewającemu Helica ze spiralnie ułożonymi rowkami ilość wysiewanych nasion różnych odmian może wynosić od 1,5 kg/ha do 450 kg/ha z zachowaniem precyzji i bez konieczności demontażu jakichkolwiek części.  

opr. jj

13. lipiec 2024 07:40