StoryEditor

DLG Agritechnica: koncepcje wizjonerskie cz. II

"Zwycięskie koncepcje DLG-Agrifuture" za pionierskie osiągnięcia i przyszłościowe wizje w technice rolniczej: oto krótka lista nominowanych koncepcji wizjonerskich.

10.12.2021., 00:00h

W pierwszej części notatki informowaliśmy: DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) po raz pierwszy przyzna nagrodę "Zwycięskie koncepcje DLG-Agrifuture" za pionierskie osiągnięcia i przyszłościowe wizje w technice rolniczej. Oto lista 10 nominowanych koncepcji. 

1. Zautomatyzowany system zbioru owoców

Kubota Germany GmbH (hala 5, stoisko B15), wspólnie z Tevel Aerobotics TechnologiesMaszyny do zbioru owoców wykorzystują innowacyjne połączenie dronów z odpowiednimi rozwiązaniami logistycznymi. Drony wyposażone są układy w kompensacji wiatru, co zapewnia bezpieczną i wydajną pracę przy każdej pogodzie. 
Drony docierają niemal do każdego owocu, zbierają go bez żadnych obić. Poza tym wykrywają i klasyfikują poszczególne owoce w czasie rzeczywistym, umożliwiając wstępne sortowanie i selektywny zbiór. Informacje przekazywane są do systemu logistycznego, optymalizując ten etap pracy. Są różne warianty automatyzacji, od prostego "systemu nawigacji" dla kierowcy ciągnika, który transportuje pojemniki, a także w pełni autonomiczne wózki, które zostawiają w sadzie puste pojemniki i odbierają pełne. To koncepcyjne rozwiązanie może zostać zintegrowana z istniejącymi sposobami zbioru. Korzyści: mniej odpadów żywności i wzrost wydajności zbioru o 20%.

2. System wizyjny Bosch do zastosowań pozadrogowych

Robert Bosch GmbH (Pawilon 16, stoisko A10)
W systemie wizyjnym Bosch Off-Highway dane pochodzące z różnych kamer, radaru i czujników ultradźwiękowych trafiają do centralnego wyświetlacza. Na ekranie widać obraz z systemu wielokamerowego, na który nakładane są obiekty zarejestrowane przez radar i czujniki ultradźwiękowe. Tak wykryte przeszkody można wyróżnić na wyświetlaczu. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom producenci maszyn będą mogli szybciej tworzyć prototypy, korzystając z różnych wersji czujników.

3. Wspólna mapa pracy dla bezprzewodowej komunikacji w terenie

Fundacja AEF (Hala 13, Stoisko A18)W bezprzewodowej komunikacji między maszynami różnych, niezależnych producentów, trzeba spełnić wymagania wynikające ze standardów radiowych, protokołów związanymi z transportem i bezpiecznymi metodami komunikacji. Wspólne miejsce pracy stanowi rozszerzenie znanej funkcji "kontrola sekcji" w ramach standardu ISOBUS. Pozwoli to na pracę wielu maszyn różnych marek, które razem pracują na jednym polu, wymieniając się liniami prowadzenia i granicami pól.

   

4. Białko: cykl produkcji

CNH Industrial Germany GmbH - New Holland (Hala 3, stoisko A18) we współpracy z YaraSystem Connect Protein pozwala wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw żywności, od producentów, przez handlowców, aż po nabywców, na pełną przejrzystość całego cyklu rozwoju roślin. W tym celu dane agronomiczne z różnych etapów uprawy będą gromadzone centralnie. Po zbiorach można sporządzić pełny raport dotyczący plonów i jakości obejmujący cały cykl uprawy.

 

5. Kontrolowana uprawa rzędowa

Amazonenwerke H. Dreyer SE & Co. KG (Hala 9, Stoisko D27) we współpracy z AGRAVIS Raiffeisen AG (Hala 20, Stoisko A53) i Schmotzer Hacktechnik GmbH (Hala 9, Stoisko E31)Koncepcja "Controlled Row Farming" to nowa metoda uprawy roli w rolnictwie, w której każdy etap wykonywany jest w stosunku do ustalonego rzędu, oferując optymalizację plonów pomimo mniejszego zużycia nawozów i pestycydów. Przez uprawę roślin w stałym i równomiernym rozstawie rzędów wynoszącym 50 cm (zboże w podwójnych rzędach) oraz uwzględnienie przesunięcia rzędów o 25 cm w celu uzyskania pozytywnych efektów płodozmianu, osiąga się zarówno optymalizację plonów, jak i maksymalną efektywność nakładów gospodarstw. Możliwość wprowadzenia wsiewek międzyrzędowych zwiększa wartość ekosystemu rolniczego, m.in. przez ograniczenie parowania wody i erozji.

  

6. Projekt H2-Agrar

AGCO Fendt GmbH (hala 19/20, stoisko A14)W kontekście debat na temat zmian klimatu, alternatywne koncepcje transportu rolniczego mają podstawowe znaczenie. Projekt H2-Agrar ma na celu określenie potencjału i perspektyw wykorzystania wodoru w rolnictwie. Trwają prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pokazują nie tylko, że zdecentralizowana produkcja i wykorzystanie wodoru w rolnictwie mogą odnieść sukces ekonomiczny, ale również, w jaki sposób rolnictwo napędzane wodorem wraz z odpowiednią infrastrukturą wodorową może zostać zintegrowane z ogólnym systemem dostaw wodoru. W ten sposób kwestie związane z mobilnością mogą być rozpatrywane z wykorzystaniem ciągników napędzanych wodorem. Proponowane rozwiązania w zakresie mobilności wodorowej mogą być demonstrowane i testowane. Koncepcja ta obejmuje również transfer lokalnych metod i wyników do innych obszarów rolniczych.

  

7. Hybrydowy układ napędowy

CNH Industrial Germany GmbH - Steyr (Hala 3, Stoisko B48)
Koncepcja hybrydowego układu napędowego Steyr polega na hybrydowej przekładni elektrycznej. Została zaprojektowana dla nowoczesnych ciągników o wysokiej wydajności. Celem jest zwiększenie mocy i ładowności ciągnika. Dlatego równoległa i szeregowa architektura hybrydowa jest połączona z istniejącą przekładnią dwusprzęgłową i układami wspomagania. Interesująca koncepcja napędu oferuje nowe funkcje hybrydowe, które mogą znacząco poprawić wydajność ciągnika i komfort pracy kierowcy.

 

8. Sterowanie znoszeniem cieczy

Bayer AG Crop Science Division (Hala 13, stoisko C12)


Koncepcja zintegrowanego zarządzania znoszeniem bazuje na odczytywaniu informacji o tendencji do znoszenia cieczy roboczej, strefach buforowych, a także kontroli odległości podanych na etykietach pestycydów. Kiedy pestycyd jest wlewany do opryskiwacza, zapisane informacje są przekładane na mapę aplikacji. W tym samym czasie kierunek i prędkość wiatru na polu rejestrowane są w czasie rzeczywistym. W razie potrzeby aktywowane są rozpylacze redukujące znoszenie cieczy, a strefy buforowe i kontrola odległości są utrzymywane - wszystko automatycznie. System rejestruje i zapisuje wszystkie działania, w tym informacje o pogodzie.

 

9. Automatyzacja procesów rolniczych

AGCO Fendt GmbH (hala 19/20, stoisko A14)


Projekt dotyczy inteligentnej automatyzacji systemów ciągników/upraw z możliwością samooptymalizacji opartej na podejściu uczenia maszynowego na podstawie danych terenowych. Dzięki takiemu podejściu, można spełnić wymagania dotyczące agronomicznej jakości pracy, niezależnie od umiejętności operatora. Jednocześnie zwiększa się wydajność, co oznacza zmniejszenie zużycia paliwa i emisji, zwiększenie wydajności i zwiększenie powierzchni upraw w krótszym czasie.

 

10. Rolnictwo punktowe - dla całościowego, zrównoważonego systemu produkcji roślinnej

Wspólne opracowanie Uniwersytetu Braunschweig (hala 5, stoisko F31), Johann Heinrich von Thünen Institute (TI, hala 5, stoisko C44) oraz Julius Kühn Institute (JKI, hala 5, stoisko C44)


Koncepcja "Spot Farming" mocno stawia na warunki życia i wzrostu poszczególnych roślin uprawnych na poziomie rośliny, pola i otaczającego krajobrazu przez wnikliwą obserwację prowadzoną przez rolnika. Na tej podstawie podejmowane są próby optymalizacji czterech punktów: wybór optymalnych upraw lub odmian dla danych warunków siedliskowych, poprawa gospodarowania w wymiarze przestrzennym i czasowym, zwiększenie efektywności agrochemikaliów oraz krajobraz rolniczy.

opr. jj

19. lipiec 2024 04:46