StoryEditor

DLG Agritechnica: koncepcje wizjonerskie

Choć ceremonia wręczenia nagród targowych odbędzie się 15 lutego 2022 r., już teraz pojawiła się krótka lista nominowanych koncepcji wizjonerskich.

10.12.2021., 00:00h

DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) po raz pierwszy przyzna nagrodę "Zwycięskie koncepcje DLG-Agrifuture" za pionierskie osiągnięcia i przyszłościowe wizje w technice rolniczej. 

Tym wyróżnieniem DLG podkreśla swoje dążenie do prezentowania na targach nie tylko produktów dostępnych już na rynku, ale również pionierskich pomysłów, które wytyczają kierunki przyszłym rozwiązaniom w produkcji roślinnej. Nowa nagroda koncentruje się na możliwościach technicznych, które mogą się pojawić w ciągu najbliższych 5-10 lat i bada realne szanse ich wdrożenia do produkcji. 

Z tej krótkiej listy jury złożone z niezależnych, międzynarodowych ekspertów powołanych przez DLG wybierze do drugiej rundy pięć koncepcji. Jak wspomniano, wręczenie nagrody odbędzie się online w cyfrowym programie Agritechnica 15 lutego 2022 r.

Potencjał inżynierów, a możliwości techniczne

Na całym świecie inżynierowie pracują nad rozwiązaniami technicznymi. Dzięki swoim wizjonerskim umiejętnościom w zakresie inżynierii rolniczej dostarczają inspiracji dla przyszłej rentowności globalnej produkcji roślinnej. Jednak nie wszystkie pomysły i koncepcje ziszczą się ostatecznie w postaci gotowego produktu. W niektórych przypadkach czynniki techniczne lub prawne utrudniają ich wprowadzenie na rynek 

Wiele z tych koncepcji ma jednak potencjał, by stać się inspiracją i pobudzić rolników oraz inżynierów do nowatorskich rozwiązań. Nagroda podkreśla znaczenie tej pionierskiej pracy w dziedzinie inżynierii rolniczej dla rolnictwa w następnej dekadzie.

Innowacyjność i praktyczne znaczenie

Kryteria wyboru obejmują takie elementy, jak innowacyjny charakter i praktyczne znaczenie koncepcji, możliwość jej przeniesienia do różnych zastosowań w rolnictwie, realna szansa na wdrożenie i zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W zależności od możliwości wykorzystania danej koncepcji lub technologii do oceny włączane będą kolejne punkty, takie jak ochrona klimatu i gleby, ochrona zasobów wody i składników odżywczych, różnorodność biologiczna, jak również aspekty ochrony roślin i zarządzania pracą.

A oto 10 koncepcji wizjonerskich

opr. jj

19. lipiec 2024 05:20