StoryEditor

Co daje HarvestLab?

Zbiór zielonki trwa kilka dni, a kiszonka musi wystarczyć na wiele miesięcy. Zatem na co zwrócić uwagę podczas pracy sieczkarnią?

27.05.2022., 00:00h

- Operatorzy mogą przy użyciu czujnika John Deere HarvestLab 3000 analizować i dokumentować poziom składników odżywczych w plonach zebranych z pola, w tym badać poziom wilgotności. To zwiększa wiedzę o jakości paszy. Kolejną korzyścią czujnika HarvestLab 3000 jest stosowanie automatycznej regulacji długości cięcia w zależności od wilgotności zbieranego materiału. To system AutoLOC, który w trakcie zbioru zapewnienia optymalne zagęszczanie i przechowywanie rozdrobnionej masy w silosach przejazdowych. Precyzyjne stosowanie dodatków zapewnia lepszą jakość paszy i co się z tym wiąże lepsze parametry mleka i wyższy udój  - zaznacza Paweł Kamiński, specjalista ds. produktu kombajnów i sieczkarni samojezdnych John Deere.

Bezcenne informacje

Zebrane wyniki są nie tylko dostępne na wyświetlaczu maszyny, ale również automatycznie synchronizowane z aplikacją John Deere Operations Center, przy aktywowanej funkcji JDLink. Dlatego decyzje dotyczące prowadzenia zbioru można podejmować dużo szybciej i z większą dozą pewności, tworząc mapy plonu i nawożenia, a także określając, czy na poszczególnych polach warto podjąć kroki, aby np. zwiększyć miejscowo ilość nawozu. Z kolei producenci biogazu uzyskują dokładne informacje o rzeczywistym składzie kupowanych roślin i mogą przewidzieć potencjał materiału. Wysyłanie pojedynczych próbek do laboratorium jest kosztowne, a same próbki reprezentują tylko niewielką część całości. HarvestLab 3000 w połączeniu z aktywacją John Deere Constituent Sensing, czyli pomiaru składników pokarmowych, więc producenci uzyskują wyniki pomiarów dla każdego miejsca na polu.

Wilgotność i długość sieczki

Wysoka jakość paszy zależy od jej zakiszania, gdzie kluczowe jest zagęszczanie kiszonki. Bardzo istotnym elementem jest dobór długości cięcia względem wilgotności. Tym samym modyfikacje długości cięcia odbywają się automatycznie podczas pracy maszyny na podstawie odczytów z czujnika wilgotności i wymagań określonych wstępnie przez operatora. Wprowadzenie wymagań dotyczących długości cięcia (system AutoLoc) nie wymaga kalibracji w czasie pracy na polu. Wystarczy, aby operator za pomocą wyświetlacza GreenStar zaprogramował żądane ustawienia długości cięcia dla poszczególnych poziomów wilgotności. Jeśli na przykład przy ustawieniach optymalnej długości cięcia 15 mm w przypadku 68-procentowej wilgotności i 8 mm w przypadku 50-procentowej wilgotności rzeczywista wilgotność wyniesie 63 procent, system AutoLoc zmieni długość cięcia na 13 mm na podstawie posiadanych krzywych kalibracyjnych.

Kontrola paszy w gospodarstwie

Co ważne, czujnik HarvestLab 3000 ma zastosowanie również w formie stacjonarnej, np. w oborze, biurze terenowym czy w innych miejscach, w których niezbędna jest analiza paszy. Elementy całkowicie wymieszanej dawki (TMR) podawanej bydłu można mierzyć codziennie przy użyciu HarvestLab, aby uzyskać prawidłową dawkę pokarmową, która wpływa na parametry mleka.

- Analiza składników trwa zaledwie dwie minuty, a zmierzone dane można również pobrać z czujnika HarvestLab 3000 i zapisać na komputerze na potrzeby dokumentacji lub udostępnienia. Dane z dokumentacji mogą być łatwo przeglądane w Operations Center, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniach mobilnych - kontynuuje Paweł Kamiński. 

Precyzyjne mapy zabiegów

Czujnik HarvestLab 3000 zamontowany na wozie asenizacyjnym do gnojowicy umożliwia precyzyjne dawkowanie płynnego nawozu organicznego stosownie do wartości docelowej i granicznej. Eliminuje również ryzyko przenawożenia lub niedostatecznego nawożenia. System umożliwia tworzenie precyzyjnych map zabiegów agrotechnicznych niezbędnych do osiągnięcia docelowego poziomu składników odżywczych. To oznacza, że producent płaci za jakość, a nie za ilość zaaplikowanej gnojowicy. Ponadto system pomaga w ustalaniu i dokumentowaniu zastosowanych poziomów składników odżywczych, czego celem jest przestrzeganie przepisów prawa i zasady wzajemnej zgodności. 

John Deere podsumowuje, co daje korzystanie z czujnika HarvestLab:

  • rolnik zajmujący się produkcją mleka/biogazu/hodowlą bydła ma wiedzę o jakości paszy, która trafia do magazynu;
  • usługodawca ma możliwość przygotowania dokładnej dokumentacji i rozliczania na podstawie wykonanej pracy i poprawie wydajności maszyny;
  • plantator/właściciel gruntu może poprawić zarządzanie składnikami pokarmowymi na polu w celu zmniejszenia nakładów i/lub poprawy plonów i ich jakości;
  • specjaliści ds. żywienia mają dodatkowe narzędzia i wiedzę, aby lepiej doradzać w zakresie racji pokarmowych i pomagać producentom we wzroście produkcji mleka.

opr. jj

18. maj 2024 15:32