StoryEditor

Claas Avero na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podpisał umowę o współpracy z firmą Agroas – dealerem marki Claas, na mocy której studenci mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt rolniczy oraz możliwości uczestniczenia w szkoleniach, stażach i praktykach.

03.03.2022., 00:00h


Coraz częściej producenci i dystrybutorzy maszyn podejmują współpracę ze szkołami rolniczymi z różnych poziomów kształcenia. Kilka dni temu taką umowę zawarto między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a firmą Agroas z Nowej Wsi Małej koło Grodkowa, która jest dealerem marki Claas. Dzięki niej studenci będą mieli do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt rolniczy oraz możliwości uczestniczenia w szkoleniach, stażach i praktykach.

Współpraca Agroas z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

W poniedziałek, 28 lutego, prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. Damian Knecht oraz Daniel Cupriak – prezes firmy Agroas podpisali porozumienie, na mocy którego, firma Agroas nieodpłatnie wypożycza kombajn Avero 240 na potrzeby zajęć dydaktycznych. Dzięki temu studenci Uniwersytetu nauczą si,ę pod okiem pracowników firmy, obsługi i eksploatacji nowoczesnego sprzętu. Obie strony deklarują również współpracę w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych oraz staży i praktyk na kierunkach związanych z inżynierią rolniczą.

Specjaliści zawsze potrzebni

- Jednym z elementów wizji naszego uniwersytetu jest zapewnienie studentom nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, która daje możliwość kształcenia wysoko wyedukowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy – mówi dr Anna Laskowska, dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. – I do tego celu uczelnia poszukuje partnerów biznesowych, aby studenci czerpali nie tylko z wiedzy swoich akademickich mentorów, lecz także z doświadczenia ludzi pracujących w biznesie i dobrze znających realia rynkowe – podkreśla Anna Laskowska.

O firmie Agroas

Jedną z firm dostrzegającą potrzebę współpracy edukacji z branżą rolniczą, jest Agroas z Nowej Wsi Małej. To spółka, która zapewnia kompleksową obsługę rolnictwa przez doradztwo agrotechniczne, usługi, sprzedaż maszyn i części zamiennych, ale także dostarczanie środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego oraz paliw. Według własnych danych jest jednym z największych w Polsce podmiotów prowadzących obrót płodami rolnymi. Przedsiębiorstwo obsługuje gospodarstwa o łącznej powierzchni ponad 5000 ha, na których uprawiane są głównie pszenica, kukurydza, rzepak i jęczmień. Na obsługiwanym areale firma prowadzi również projekty badawczo – rozwojowe nad udoskonaleniem procesów produkcyjnych. 

-  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu cieszy się prestiżem i jest kuźnią przyszłych kadr biznesu rolnego. W strukturach naszej firmy jest kilkunastu absolwentów tej uczelni. Agroas ma już bez mała 30 lat, te 30 lat to ciągły rozwój. Obie instytucje przyczyniają się do rozwoju sektora rolniczego – powiedział Daniel Cupriak, prezes spółki. – Zacieśnienie współpracy o realne działania polegające nie tylko na udostępnieniu maszyny do celów edukacyjnych, ale również zajęcia z udziałem przedstawicieli firm Claas i Agroas czy wspólny udział w pokazach polowych, będą okazją do lepszego przygotowania studentów do zawodu oraz poznania biznesu od wewnątrz – podkreśla Daniel Cupriak.

Nowoczesny sprzęt dla nowoczesnego rolnictwa

Marcin Milej, dyrektor Pionu Agrotechnicznego podkreśla, że region Dolnego Śląska cechuje bardzo duża świadomość pod względem produkcji rolnej, dlatego celem firmy Agroas jest dostarczanie sprzętu spełniającego wymagania nowoczesnego rolnictwa.

- Chcemy propagować rolnictwo świadome, zdrowe, które ma produkować żywność, po którą konsument nie będzie się bał sięgnąć. To rolnictwo musi zaczynać się na etapie nauki w szkołach i edukacji na studiach – podsumowuje Marcin Milej.

opr. aj

fot. firmowe

27. maj 2024 21:24