StoryEditor

Zobacz jak ustawić zgrabiarkę Samasz Z2-840

Zgrabiarka 2-karuzelowa Samasz Z2-840 układa jeden centralny pokos o szerokości od 7,6 do 8,4 m, który regulowany jest hydraulicznie z kabiny ciągnika.
02.08.2023., 18:24h

Oto informacje producenta, jakie czynności należy wykonać, aby maszyna pracowała wydajnie, a zbierany materiał był czysty. Najważniejsza regulacja dotyczy ustawienia wysokości pracy wirników z ramionami zakończonymi palcami grabiącymi. Pracując zbyt nisko spowodują niszczenie darni i zanieczyszczanie zielonki cząstkami gleby. Z drugiej strony przesadne zwiększenie odległości palców grabiących od podłoża, skończy się pozostawianiem na użytku zielonym części plonu. Dlatego tak ważna jest regulacja zgrabiarki Samasz Z2-840. Poprawnie ustawiona maszyna nie zanieczyszcza paszy i zbiera materiał do przysłowiowego ostatniego źdźbła.

Poziomowanie karuzeli z ramionami

Po rozłożeniu maszyny do pozycji roboczej należy ustawić wysokość jej zaczepu w taki sposób, aby zespoły robocze pracowały równolegle do podłoża. Za punkt wyjścia można przyjąć wysokość 45 cm. Jest to odległość od podłoża do jednego ze sworzni zaczepu 2-punktowego, który łączy maszynę z ramionami podnośnika ciągnika.

Karuzela pracuje na podwoziu z trzema tandemowymi wózkami (w sumie 6 kół podporowo-kopiujących). Każdy wózek ma śrubę rzymską pozwalającą regulować jego położenie względem ramion zakończonych palcami grabiącymi. Parametr ten jest ustawiany w fabryce i nie ma potrzeby jego korekty. W ekstremalnych przypadkach istnieje jednak taka możliwość.

Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawną pracę wirników z ramionami grabiącymi jest ciśnienie w kołach podporowo-kopiujących. Należy je koniecznie sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu i okresowo w czasie jego trwania. Wartość ciśnienia powinna wynosić 1,8 bara.

image

Zgrabiarka Samasz Z2-840_palce grabiące powinny dosłownie głaskać darń i nie pozostawiać w niej śladów po swojej pracy.

FOTO: Samasz

Wysokość zgrabiania

Po wstępnej pracy na odcinku przynajmniej kilkunastu metrów zatrzymujemy się i przechodzimy do ustawiania wysokości zgrabiania. Do oceny ustawienia palców grabiących wybieramy ramiona znajdujące się z przodu maszyny, czyli osiągające w tych miejscach najniższe położenie w czasie pracy wirników.

– Palce grabiące powinny głaskać darń w taki sposób, aby nie pozostawiać w niej śladów po pracy. W przypadku wybierania choćby minimalnej ilości ziemi z darni należy zwiększyć wysokość zgrabiania. Na użytkach zielonych o nierównomiernym podłożu nie jest łatwo wybrać właściwe ustawienie, więc należy przeprowadzić kilka prób. Zaś na łąkach suchych i równych często wystarcza tylko jedna regulacja – wyjaśnia Piotr Cebeliński, dyrektor sprzedaży krajowej w firmie Samasz.

image

Piotr Cebeliński, dyrektor sprzedaży krajowej w firmie Samasz.

FOTO: Samasz

Do zmiany wysokości karuzeli i ustawienia wysokości palców grabiących względem podłoża służy korba regulacyjna. Kręcąc w prawo są one ponoszone, a w lewo opuszczane. Wystarczy spojrzeć na naklejkę umieszczoną w pobliżu korby, której grafika wyjaśnia to bardzo sugestywnie.

image

Zgrabiarka Samasz Z2-840_zmiana miejsca mocowania wózków tandemowych pozwala pracować na łąkach twardych i miękkich.

FOTO: Samasz

Na łąkach miękkich plus 6 cm

Pracując na terenach torfowych i podmokłych (łąki miękkie), z powodu zapadania się w podłożu kół podporowo-kopiujących wózków tandemowych, można zwiększyć odległość palców grabiących od podłoża. W tym celu odkręca się wózek od ramy podstawy karuzeli i przykręca ponownie, ale sworzeń trafia z górnego w dolny otwór podłużny typu "fasolka". Odległość liczona od dołu podstawy ramy karuzeli do podłoża wrasta z 39 do 45 cm, czyli o 6 cm. Opisane czynności muszą zostać przeprowadzone dla 3 wózków tandemowych karuzeli lewej i trzech wózków tandemowych karuzeli prawej.

image

Zgrabiarka Samasz Z2-840_zmianę szerokości zgrabiania wykonuje się po uniesieniu karuzel do pozycji uwroci.

FOTO: Samasz

Zmiana szerokości roboczej

Zgrabiarka 2-karuzelowa Samasz Z2-840 ma możliwość zmiany szerokości roboczej w zakresie od 7,6 do 8,4 m. Dokonuje się tego przez hydraulikę ciągnika. Po uniesieniu karuzel do pozycji uwroci należy włączyć przypływ oleju w siłowniku dwustronnego działania. Wysuwanie elementów roboczych zwiększa szerokość roboczą, a wsuwanie zmniejsza. Skala ze wskaźnikiem zamontowana nad siłownikiem pozwala kontrolować poziom szerokości zgrabiania.

Zmiana szerokości roboczej powoduje również zwężenie lub zwiększenie wielkości pokosu odkładanego pośrodku maszyny. Należy tak ustawić jego szerokość, aby pasował pod podbieracz kolejnej maszyny (prasa, przyczepa samozbierająca) cyklu technologicznego zbioru zielonki.

Obroty WOM i wymiana oleju

Zgrabiarka 2-karuzelowa Samasz Z2-840 uzyskuje napęd elementów roboczych od WOM ciągnika. W ciągniku zagregowanym z tą maszyną należy wybrać 540 lub 540 ECO obr./min.

– Podczas pracy najlepsze efekty zgrabiania uzyskuje się utrzymując obroty WOM wynoszące 300 na minutę. Wyższe mogą spowodować pogorszenie jakości zgrabiania. Prędkość roboczą należy zawsze dostosować do ilości zgrabianego materiału – podpowiada Piotr Cebeliński. Olej w przekładniach zgrabiarki 2-karuzelowej Samasz Z2-840 (głównej i wirników) wymienia się po raz pierwszy po przepracowaniu 50 godzin. Kolejne przeprowadza się co 500 godzin lub raz w roku.

opr. Jan Józefowicz, źródło: Samasz

18. maj 2024 15:51