StoryEditorSIMA 2022

Na targach SIMA firma Lemken zaprezentowała prototyp...

Na tegorocznych targach SIMA, firma Lemken zaprezentowała narzędzie do mechanicznego zwalaczania chwastów, którego do tej pory brakowało w ofercie producenta z Alpen. Co to takiego?

13.11.2022., 16:00h

W obliczu coraz większych ograniczeń w stosowaniu środków chemicznej ochrony roślin, rośnie popularność mechanicznych metod zwalczania chwastów. Nie tylko w rolnictwie ekologicznym, ale także w uprawach konwencjonalnych, popularność zyskują precyzyjne brony zgrzebłowe.

Prototypowa brona zgrzebłowa Lemken

Na tegorocznych targach SIMA prototyp takiej brony o szerokości 9 m zaprezentowała firma Lemken. Brona ma 8 rzędów zębów o średnicy 8 mm rozstawionych co 31,25 mm. Każdy palec ma własny tłok hydrauliczny, który umożliwia regulację nacisku w zakresie od 100 g do 5 kg.

Układ hydrauliczny brony Lemken

Centralny akumulator przy wrzecionie współpracuje z zaworami sterującymi tłokami połączonymi z palcami brony za pomocą drążka sterującego. Ciśnienie w układzie można odczytać na manometrze przy koźle zaczepowym.

Bezpieczeństwo w transporcie

Gdy maszyna składa się do transportu, sterowane automatycznie palce są chowane automatycznie, aby zmniejszyć szerokość na drodze. Końcówki palców z węglików spiekanych będą dostępne w opcji wraz z innym wyposażeniem: małym siewnikiem i tylnymi kołami.

Brony zgrzebłowe Lemken w wersji przedprodukcyjnej

W nadchodzącym sezonie Lemken zaplanował krótką serię 10 bron zgrzebłowych w wersji przedprodukcyjnej. Do sprzedaży mają trafić dopiero w 2024 roku. W planach są również wersje o szerokości 6 i 12 m. Konstruktorzy pracują obecnie nad wyłączeniem niektórych palców podczas pielenia redlin.

M. Bailey, opr. aj

Fot. Bailey

24. maj 2024 06:47