StoryEditorAktualności

Dlaczego Bosch zamyka projekt Nevonex?

Po niespełna pięciu latach rozwoju, Bosch przerywa projekt, który umożliwia wymianę danych między maszynami różnych producentów. Z końcem marca 2023 roku Nevonex odejdzie do lamusa.
23.02.2023., 13:00h

Nevonex GmbH, spółka zależna należąca w całości do Bosch, zakończy działalność w zakresie rolnictwa cyfrowego z końcem marca 2023 roku. Dotyczy to zarówno platformy wymiany danych, w tym świadczenia usług cyfrowych oraz związanego z nim wsparcia w zakresie oprogramowania i sprzętu.

Projekt Nevonex przerwany po 5 latach rozwoju

Bosch stworzył Nevonex w 2018 roku, jako projekt wymiany cyfrowych danych między maszynami rolniczymi różnych producentów. Koncepcja tej platformy polegała na tym, że rolnicy i przedsiębiorcy mogli za jej pośrednictwem korzystać jednocześnie z usług cyfrowych różnych dostawców. Od stycznia 2022 roku Nevonex GmbH była osobną spółką zależną firmy Bosch i działa na różnych rynkach.

Zbyt mała dynamika rozwoju

Według informacji twórców platformy, Nevonex nie osiągnął jednak niezbędnej dynamiki wdrażania tego rozwiązania w gospodarstwach i przedsiębiorstwach. W skutek tego producent nie był w stanie zaoferować odbiorcom atrakcyjnej oferty.

Pozostałe projekty firmy Bosch pozostają bez zmian

Firma Bosch jednocześnie podkreśla, że wszystkie inne projekty prowadzone w branży rolniczej pozostają bez zmian. Należą do nich m.in. Smart Spraying Solution (projekt z zakresu inteligentnego oprysku), który jest wprowadzany na rynek przez spółkę joint venture Bosch i BASF Smart Farming. Kontynuowane będą również rozwiązania z zakresu Intelligent Planting Solution oraz czujniki środowiskowe Bosch do wolnobieżnych pojazdów budowlanych i górniczych.

W. Holtman, opr. aj

fot. firmowe

19. maj 2024 12:14