StoryEditor

Co przeszkadza branży maszyn i urządzeń rolniczych?

Na przełomie października i listopada 2022 r. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży.

04.12.2022., 14:00h

To cykliczne badanie powtarzane co pół roku od czerwca 2014 r. Jego efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży. Ocena administracji państwowej podczas ostatniego cyklu badania pogorszyła się. Ponad połowa badanych twierdzi, że obecne przepisy, prawo i podatki w zdecydowany sposób przeszkadzają w prowadzeniu działalności gospodarczej (wykres 1). Obecnie tak odpowiedź wskazało 58,82% przedsiębiorców, to gorszy wynik o ponad 10 punktów procentowych niż w marcu br.

Mniej inwestycji

Jeżeli chodzi o koniunkturę, obecnie ponad 54% badanych przewiduje, że się ona pogorszy w niewielkim lub znacznym stopniu. W marcu br. pogorszenie koniunktury przewidywało ponad 65% badanych. (wykres 2).

Zwiększył się natomiast odsetek odpowiedzi dotyczących pogorszenia sprzedaży we własnych firmach. Gorszego wyniku niż wiosną spodziewa się 45,59% respondentów (wykres 3) w stosunku do 34,62% w poprzednim cyklu badania.

Bardzo wyraźny wzrost pesymizmu widać w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. W marcu br. niemal 29% przedsiębiorców planowało znaczne inwestycje, a obecnie już tylko 16,18% wskazań. Wzrósł także odsetek dotyczący rezygnacji z wcześniej zaplanowanych inwestycji. Wiosną ponad 19% firm zapowiadało rezygnację z inwestycji, a obecnie niemal 28% firm (wykres 4).

Indeks nastojów w branży

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów pesymistycznych, co pokazuje wynik indeksu. Ma on wartość ujemną, co oznacza, że przedsiębiorcy z pesymizmem patrzą w przyszłość. Negatywne oceny pogłębiają się jeszcze w stosunku do poprzedniego badania. Wartość indeksu spadła o 0,68 punktu i obecnie wynosi -2,22. Na spadek indeksu największe znaczenie miały oceny planowanej sprzedaży w firmach i duży odsetek przewidywań, że będzie ona niższa niż rok wcześniej, a także deklaracje o znacznym ograniczeniu inwestycji.

Opr. Jan Józefowicz

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

24. maj 2024 05:55