StoryEditor

Co daje Amazone GPS ScenarioControl?

To system zapobiegania błędom w obsłudze – zobacz jak on działa

06.01.2023., 10:00h

Precyzyjne i odpowiadające zapotrzebowaniu dozowanie nawozów mineralnych odgrywa decydującą rolę w ograniczeniu kosztów oraz pozwala jednocześnie oszczędzać zasoby. W tym procesie wykorzystywane są różne metody rozsiewu granicznego, umożliwiające wykonanie zabiegu zgodnie z przepisami. Dzięki systemowi GPS ScenarioControl niektóre funkcje rozsiewaczy nawozu Amazone są automatyzowane na podstawie wcześniej zarejestrowanego scenariusza, przez co można zapobiec błędom w obsłudze podczas kolejnych aplikacji.

Błędy w przypadku zmiany kierowców

Podczas rozsiewania nawozu kierowca jednocześnie wykonuje różne zadania. Z jednej strony musi dbać o optymalny rozdział poprzeczny nawozu oraz o to, aby był on dozowany w sposób celowy. Z drugiej strony musi pilnować, aby przy rowach, drogach lub miedzach była stosowana odpowiednia metoda rozsiewu granicznego, co jest warunkiem precyzyjnego i zgodnego z prawem nawożenia. W przypadku zmiany kierowców często występują tu błędy, ponieważ określone metody rozsiewu granicznego nie są włączane lub wyłączane w odpowiednim miejscu. Również braki wiedzy u kierowcy mogą spowodować, że nawóz będzie rozsiewany niezgodnie z przepisami.

Rejestrowanie i zapisywanie właściwej strategii jazdy

Przy pierwszym przejeździe rozsiewaczem przez pole doświadczony kierownik gospodarstwa może np. zarejestrować w systemie GPS Scenario-Control wszystkie punkty przełączania, jak również trasy i kierunki przejazdów. Odbywa się to automatycznie po naciśnięciu przycisku Record. Punkty przełączania są w sposób przejrzysty zaznaczane na mapie, a kierunki jazdy sygnalizowane strzałkami kierunkowymi. W rozsiewaczach istotne są tryby rozsiewania granicznego, przy rowach i miedzach, a także jednostronne rozsiewanie do wewnętrznej strony pola na poprzeczniakach (HeadlandControl). GPS ScenarioControl jest zintegrowany w terminalu obsługowym ISOBUS AmaTron 4. Może on być wizualizowany i obsługiwany przez rozszerzenie wyświetlacza AmaTron Twin.

Automatyzacja skomplikowanych procesów przełączania i odciążenie kierowcy

Pole z kompletnie zaplanowaną trasą i scenariuszami z zapisaną geolokalizacją. Za każdym punktem przełączenia zapisane są aktywne funkcje maszyny.W kolejnej aplikacji kierowca aktywuje tylko wcześniej zarejestrowany scenariusz, a rozsiewacz automatycznie realizuje zapisane procesy przełączania. GPS ScenarioControl umożliwia precyzyjne i oszczędzające zasoby zastosowanie nawozu, ponieważ różne metody rozsiewu granicznego są aktywowane w odpowiednich miejscach. W ten sposób nawet przy zmieniających się kierowcach można zagwarantować, że nawóz będzie rozsiewany prawidłowo i zgodnie z prawem. Oprócz tego kierowca może orientować się według wcześniej zarejestrowanej, zoptymalizowanej trasy przejazdu. Ogranicza to niepotrzebne jałowe przejazdy oraz niszczenie roślin wskutek błędnych skrętów w ścieżki technologiczne. GPS ScenarioControl odciąża kierowcę dzięki temu, że nie musi się martwić o różne operacje i zadania kontrolne. Dzięki temu w sezonie nawożenia można bezproblemowo zlecać pracę różnym kierowcom. Kierowca i przełożony nie muszą stale uzgadniać stosowanej metody nawożenia, przez co praca przebiega sprawniej. W ten sposób GPS ScenarioControl również w firmach usługowych przekłada się na oszczędność czasu oraz większy komfort i bezpieczeństwo.

GPS ScenarioControl w przyszłości będzie dostępny też w innych maszynach Amazone z ISOBUS. Z funkcji tras można korzystać również przy ochronie roślin maszynami Amazone, co znacznie ułatwia pracę.

Amazone wylicza zalety systemu:

► Zawsze identyczne procesy przełączania przy różnych parametrach nawożenia

► Ułatwienie pracy dzięki odtwarzaniu zarejestrowanego wcześniej scenariusza

► Zapobieganie błędom w obsłudze

► Zoptymalizowane zastosowanie nawozu i oszczędność zasobów

► Zagwarantowanie dozowania nawozu zgodnie z prawem

► Prawidłowe zastosowanie w złych warunkach widoczności, np. ciemności lub mgle

► Zawsze te same ścieżki przejazdu na danej powierzchni

► Możliwość zatrudnienia kierowców, którzy nie znają terenu

► Wsparcie dla niedoświadczonych kierowców

► Odciążenie kierowcy

► Zapobieganie niszczeniu roślin wskutek niewłaściwego skręcania w ścieżki technologiczne

opr. Jan Józefowicz, fot. Amazone

23. czerwiec 2024 06:42