StoryEditor

Biogazownia Dzierżki – rusza rozbudowa biogazowni Polskiej Grupy Biogazowej

Rozbudowa biogazowni Dzierżki to kolejny projekt biogazowy realizowany przez Polską Grupę Biogazową, która od marca 2023 roku jest częścią TotalEnergies
07.07.2024., 14:14h

Pierwsze prace nad rozbudową biogazowni rozpoczną się w październiku 2024 r., zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał 2025 r. Szacuje się, że Polska dysponuje dużym potencjałem produkcji biogazu, piątym wśród państw członkowskich Unii. Według naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nasz kraj może produkować około 8 mld m³ rocznie. Osiągnięcie tego poziomu wymaga jednak pokaźnych inwestycji. Odnawialny gaz jest odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, a zarazem sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego też, Polska Grupa Biogazowa (PGB) będąca liderem swojej branży w Polsce, dąży do zdynamizowania krajowego rynku biogazu i biometanu.Grupa jest właścicielem i operatorem osiemnastu biogazowni o łącznej mocy 19 MW. Dwie kolejne są w budowie.

Zielona energia elektryczna

– Jako Polska Grupa Biogazowa z dumą przyczyniamy się do transformacji energetycznej w Polsce poprzez stały rozwój energetyki biogazowej opartej na lokalnie wytwarzanych odnawialnych surowcach, umożliwiających produkcję zielonej energii elektrycznej. Dzięki szerokiemu zastosowaniu – od zbiórki surowców organicznych, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, po produkcję naturalnego nawozu pofermentacyjnego – biogaz stanowi ważne ogniwo gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest także ważnym elementem rozwoju lokalnej gospodarki – wskazuje Łukasz Semeniuk, Dyrektor Generalny PGB.

Rozbudowa istniejącej biogazowni Dzierżki z zainstalowanymi w tym momencie zespołami kogeneracyjnymi o mocy 1 MW o dodatkową jednostkę kogeneracyjną 0,5 MW pozwoli wyprodukować rocznie dodatkowe ok. 4 GWh energii elektrycznej, co jest odpowiednikiem 10,4GWh BioCH4eq.

Potencjał regionu

O Dzierżkach z całą pewnością można powiedzieć, że w ich okolicy znajduje się bogaty obszar rolniczy oraz dobre połączenie komunikacyjne z resztą kraju. Warto też wiedzieć, że w odległości 40-50 km położone są 3 kolejne biogazownie należące do Polskiej Grupy Biogazowej: Krypno Wielkie, Krzywa i Stary Kornin. Biogazownie znajdujące się takiej odległości od siebie, pozwalają na stworzenie synergii w celu współdzielenia dostawców surowca oraz operatorów biogazowni.

Do wyprodukowania dodatkowej energii zaplanowano mix substratów opierający się głównie na surowcach pochodzenia roślinnego (prawie 90%). Technicznie, w zakresie rozbudowy biogazowni zaplanowano m.in. budowę zbiornika na masę pofermentacyjną o pojemności 14 900 m³ brutto, budowę suszarni kubaturowej, która pozwoli na ekologiczne suszenie drewna oraz montaż dodatkowych bardziej efektywnych mieszadeł.

image
Biogazownia Dzierżki od lat jest obiektem rozpoznawalnym i akceptowanym w lokalnym krajobrazie.
FOTO: Polska Grupa Biogazowa

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Biogazownia Dzierżki od lat jest obiektem rozpoznawalnym i akceptowanym w lokalnym krajobrazie. Na jej terenie będą stosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, bazujące na doświadczeniu firmy z krajów Europy Zachodniej, mające na celu ochronę środowiska.

– Rozbudowa biogazowni, której działalność bardzo dobrze wpisuje się w charakterystykę naszej typowo rolniczej gminy oceniam bardzo pozytywnie. Zwiększenie mocy i związany z tym wzrost zapotrzebowania na surowiec to większe możliwości utylizacji odpadów, zbyt dla produktów rolnych, a także potencjalne dodatkowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców i zwiększenie wpływy do budżetu gminy. Efektem procesu jest też ekologiczny nawóz zagospodarowywany przez naszych rolników. Dodatkowo biogazownia to ważny element w dywersyfikacji i poszukiwaniu przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które realizowane w najwyższych standardach ochrony środowiska będą miały nasze wsparcieskomentował Mariusz Gołaszewski Wójt gminy Poświętne (pow. Białostocki).

oprac. Jan Józefowicz, źródło: Polska Grupa Biogazowa

19. lipiec 2024 04:26