StoryEditorAgritechnica 2023

Agritechnica – trendy w technologii siewu

Na targach w Hanowerze można się spodziewać wielu nowatorskich rozwiązań, które pozwolą na precyzyjniejsze rozmieszczenie nasion i nawozów.
03.11.2023., 09:00h

– Oprócz ochrony roślin i uprawy gleby, siew jest jednym z najważniejszych procesów w produkcji zbóż. Oprócz wyboru ilości wysiewu, ważną rolę odgrywają również wymagania techniczne technologii siewu. Chodzi o równomierne rozłożenie ziaren na powierzchni ziemi (rozkład wzdłużny i poprzeczny) przy jednoczesnym precyzyjnym umieszczeniu ich na optymalnej głębokości. Parametry te w znacznym stopniu determinują konkurencyjność poszczególnych roślin – mówi profesor Yves Reckleben z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kilonii.

Jednym z trendów, który można zaobserwować w innowacjach zarejestrowanych w tym roku, jest jednoczesne stosowanie nasion i częściowo także różnych roślin uprawnych oraz mikrogranulatów w celu spełnienia wymagań. W tym zakresie dystrybucja i precyzyjne rozmieszczenie są szczególnie istotne.

image

W zależności od stosowanego systemu siewu, na znaczeniu zyskują systemy siewu rzędowego z pojedynkowaniem i systemy siewu precyzyjnego (zdjęcie ilustracyjne).

FOTO: Jan Józefowicz

Siew rzędowy z wysiewem punktowym lub precyzyjnym

W zależności od stosowanego systemu siewu, na znaczeniu zyskują systemy siewu rzędowego z pojedynkowaniem i systemy siewu precyzyjnego. Każdy z tych systemów charakteryzuje się inną dokładnością rozmieszczenia nasion w rozkładzie wzdłużnym. Podczas gdy siew precyzyjny zawsze rozdziela i precyzyjnie umieszcza ziarna, podwójne lub wielokrotne umieszczenie w rzędzie nasion występuje z powodu dozowania objętościowego w systemach siewu rzędowego. Jednak ze względu na prostszą kontrolę głębokości redlic, systemy siewu rzędowego umożliwiają stosowanie odstępów między rzędami nasion od 10 do 75 centymetrów i osiąganie wyższych prędkości podczas siewu, nawet ponad 12 km/h.

Pomiar głębokości odkładania nasion był jednym z celów innowacji w przeszłości, szczególnie w przypadku siewu precyzyjnego. W siewie rzędowym automatyczna regulacja nacisku redlic ma istotne znaczenie. Jest mierzona na tylnych rolkach dociskowych. Oznacza to, że przy zmiennym oporze gleby nacisk redlic może być aktywnie regulowany, zapewniając w ten sposób równomierne umieszczenie nasion na odpowiedniej głębokości. Co przyczynia się do jednorodnego kiełkowania nasion.

Celem powinno być zawsze dążenie do maksymalnej precyzji i zminimalizowanie współczynników zmienności (CV) dla rozkładu wzdłużnego, tj. mniej niż 10% dla siewników precyzyjnych i mniej niż 100% dla systemów siewu rzędowego. Systemy siewu rzędowego z dodatkowym pojedynkowaniem osiągają wartości CV od 50 do 60 procent.

Mechaniczna pielęgnacja

Każdy, kto zamierza korzystać z mechanicznej pielęgnacji upraw w celu zmniejszenia kosztów chemicznej ochrony roślin, musi być do tego przygotowany, więc równomierny rozkład śladów jest istotną kwestią, aby umożliwić mechaniczną pracę po wschodach. Po siewie istotne znaczenie ma korzystanie z wałów do wspomagania kiełkowania i wschodów, bron do napowietrzania zaskorupionej gleby, a także motyczenie między rzędami oraz w zależności od odstępu między ziarnami w rzędzie, a w niektórych uprawach także między roślinami w rzędzie.

Stan obecny i perspektywy

Technologia siewu jest obecnie bardziej wydajna i skuteczna niż kiedykolwiek wcześniej. Wymagania użytkowników doprowadziły również do tego, że elektroniczna regulacja ilości wysiewu jest teraz powszechnie stosowana przez wielu producentów sprzętu. Obecnie ważne kierunki rozwoju objętościowych systemów siewu rzędowego to przede wszystkim precyzyjne umieszczanie nawozu lub mikrogranulatu na pożądanej głębokości.

Należy wziąć pod uwagę przyszłe procedury operacyjne, szczególnie przy inwestowaniu w nową technologię siewu. Większe odstępy między rzędami nasion w systemach siewu rzędowego oznaczają mniej jednostek, wyższe prędkości pojazdów i korzyści w zakresie mechanicznej ochrony roślin. W siewie precyzyjnym, zwłaszcza kukurydzy, tendencja zmienia się w kierunku mniejszych odstępów między rzędami nasion i zmniejszonych ilości nawozu pod korzenie. Oznacza to więcej jednostek na metr szerokości roboczej. Zalety ciaśniejszych odstępów między rzędami nasion w tym przypadku to lepszy rozkład stojących roślin i penetracja korzeni, zmniejszone ryzyko erozji i niższa zawartość azotanów resztkowych po zbiorze.

A zatem czekamy na targi Agritechnica

Oprócz prostej obsługi, szczególnie ważne jest równomierne przygotowanie łoża siewnego i stała głębokość siewu. Ogólnie rzecz biorąc, technologia siewu oferuje różne możliwości dalszego udoskonalania, co będzie miało duży wpływ na wydajność i zrównoważony rozwój. Profesor Yves Reckleben mówi, że innowacje w zakresie siewie można będzie zobaczyć na tegorocznej wystawie Agritechnica, budzą one już żywe zainteresowanie ekspertów i oczywiście rolników.

opr. Jan Józefowicz, źródło: DLG

21. maj 2024 05:52