StoryEditor

Jak działa przystawka do kukurydzy?

Każdy z pewnością widział, jak kombajn dosłownie połyka kukurydze?. W rzeczywistości zbiera tylko kolby, które oddziela od łodyg. Jak to działa? Już spieszymy z odpowiedzią... 

10.01.2021., 00:00h

Przystawki do kukurydzy zasadniczo różnią się nieznacznie budową i funkcjami. W przeciwieństwie do hederów zbożowych, gdzie cała roślina podawana jest na młocarnię, rola przystawek do kukurydzy sprowadza się do obrywania samych kolb i podawania ich do kombajnu. Wyjaśnimy drogę pokonywaną przez kukurydzę podczas zbioru. 


Pokrywy zespołów wciągających

Osłony służą nie tylko do przykrycia zespołów wciągających, ale są odpowiedzialne za prowadzenie roślin do zespołów zbierających, a jeśli to konieczne, również podnoszą łodygi z ziemi. Niektórzy producenci dodają na zewnątrz przystawek specjalne ślimaki, których zadaniem jest podnoszenie i podawanie pochylonego łanu na zespół żniwny.


Trzymaj się rzędów!

Zespoły obrywające są umieszczone między osłonami. Na jeden rząd roślin przypada jeden obrywacz, więc podczas zbioru kukurydzy na ziarno lub CCM trzeba trzymać się rzędów. Tutaj wykonywane jest główne zadanie przystawki. Za pomocą łańcuchów wciągających rośliny są przeciągane między przeciwnie obracającymi się rotorami, które oddzielają kolby od łodyg.

Dopasowanie prędkości jazdy do prędkości pracy

Prędkość łańcuchów jest zależna od prędkości jazdy. Jeśli kombajn przyspieszy, to łańcuchy wciągające również pracują szybciej, aby utrzymać równomierny przepływ materiału. Jeśli łańcuchy wciągające pracują zbyt wolno, rośliny nie są wciągane odpowiednio szybko, gromadzą się przed przystawka? i mogą być wyrywane z korzeniami. Odpowiednie naprężenie łańcuchów utrzymują sprężyny.


Jak oddzielić kolby od łodyg?

Rotory wciągające to dwa cylindryczne lub stożkowo zwężające się ku przodowi wałki, obracające się w przeciwnym kierunku względem siebie, z przykręconymi nożami lub krawędziami tnącymi. Podczas ruchu obrotowego pociągają łodygi w dół i oddzielają od nich kolby. Na początku wałków znajdują się spiralne stożki, które podtrzymują łańcuchy wciągające podczas podawania kukurydzy do rotorów. Ponieważ kolba jest grubsza niż łodyga rośliny, pozostaje nad płytkami zbierającymi. Pod rotorami są zgarniacze, które zapobiegają owijaniu się materiału roślinnego (liście, chwasty) wokół rotorów.


Regulacja szczeliny

Podczas gdy rotory ciągną łodygę w dół, płyty nad rotorami zgarniają kolby. W zależności od grubości łodygi odległość między płytkami należy regulować, aby skutecznie obrywać kolby. Regulacja może być wykonana ręcznie (hydraulicznie lub elektrycznie) przez kombajnistę lub automatycznie za pomocą sprężyny naciągowej. Odpowiednio dopasowując szczelinę, przystawką do kukurydzy można zbierać także inne podobne rośliny. 


Zostaje jedynie kolba

Pomiędzy pokrywami zamocowane są gumowe zbieracze, które zapobiegają wypadaniu kolb z zespołu żniwnego po oddzieleniu od łodyg. Kolba jest jedyną częścią rośliny, która pozostaje w przystawce i przez przenośnik ślimakowy jest przekazywana do gardzieli kombajnu.

Rozdrobnić łodygę

Większość przystawek do kukurydzy jest wyposażona w rozdrabniacze, które niszczą resztki pożniwne, co ułatwia ich rozkład. Rozdrabniacze to noże pracujące poziomo pod zespołem wciągającym kukurydzę.


Cały opis zasady działania przystawki do zbioru kukurydzy prezentujemy w profi 1-2021.

opr. aj
fot. magazyn "profi"

02. grudzień 2023 00:13