r e k l a m a

Partner serwisu

Jak działa load sensing?

Jak działa load sensing?

Czytając o układzie hydraulicznym w ciągniku, pewnie nie raz spotkałeś się z określeniem load sensing? Jeśli nie wiesz, co ono oznacza, już spieszymy w wyjaśnieniem.

Hydraulika load sensing

Load sensing z języka angielskiego oznacza dosłownie „odczuwanie obciążenia”, a układy tego typu są coraz częściej stosowane w ciągnikach, zwłaszcza lepiej wyposażonych. Prym wiodą układy LS z pompami o zmiennym wydatku, choć mogą mieć wersję o stałej wydajności (np. pompę zębatą), w którym również uzyskuje się np. stałą prędkość obrotową silnika hydraulicznego, niezależnie od zmian ciśnienia w układzie.

Ponieważ jednak pompa o stałej wydajności przez cały czas tłoczy olej (nawet gdy nie jest aktualnie potrzebny), układ zużywa więcej energii i co się z tym wiąże – paliwa. Inaczej sytuacja wygląda w układzie z pompą o zmiennej wydajności (np. osiową pompą tłoczkową).

Pompa o stałym wydatku

Do regulacji przepływu oleju w układach z pompą o stałym wydatku wykorzystuje się zawory dławiące. Niestety, spełniają swoją rolę tylko przy stałym ciśnieniu oleju, a przecież ono może się często zmieniać. W takich przypadkach przydaje się zawór różnicowy, który utrzymuje stałą różnicę ciśnień na wejściu i na wyjściu.

Połączenie obu zaworów tworzy prosty regulator przepływu. Zawór dławiący ustawia się na określone natężenie przepływu, a zadaniem zaworu różnicowego jest kompensacja różnicy pomiędzy natężeniem ustalonym a rzeczywistym. Przy stałym obciążeniu odbiornika (np. siłownika hydraulicznego) natężenie przepływu i ciśnienie oleju w układzie również mają stałą wartość. Jednak wraz ze wzrostem obciążenia siłownika, wzrasta również ciśnienie oleju za regulatorem – chwilowe natężenie przepływu oleju spada i siłownik wysuwa się wolniej, niż powinien. Wzrost ciśnienia za regulatorem powoduje także wzrost ciśnienia w regulatorze, a rosnące ciśnienie przesuwa tłoczek zaworu, zwiększając przepływ oleju.

Gdy obciążenie (a wraz z nim ciśnienie w regulatorze) się zmniejsza, sprężyna cofa tłoczek – maleje natężenie przepływu oleju. Można powiedzieć, że sprężyna na tłoczku tak reguluje przepływ, żeby utrzymać stałą różnicę ciśnień. W taki sposób układ hydrauliczny „wyczuwa” obciążenie.

Taki regulator zapewnia stałą prędkość wysuwu siłowników lub prędkość obrotową silnika hydraulicznego, ale pompa o stałym wydatku cały czas tłoczy olej przez rozdzielacz do zbiornika – nawet gdy siłowniki pozostają w spoczynku.

Pompa o zmiennym wydatku

Aby uniknąć niepotrzebnej pracy, stosuje się pompy o zmiennym wydatku. Pytanie, skąd taka pompa ma informacje, kiedy i ile oleju podać? Otóż, ciśnienie w układzie reguluje rozdzielacz load sensing przez zmianę wydatku pompy. Dostosowuje on natężenie przepływu oleju w każdych warunkach, aż do osiągnięcia ...

Kompletny artykuł wyjaśniający działanie układu hydraulicznego load sensing znajdziesz w profi 2-2022.

Zobacz także