StoryEditor

Własny prąd z paneli fotowoltaicznych

Elektromobilność to hasło popularne w branży motoryzacyjnej, ale także w rolnictwie pojawiają się maszyny elektryczne. Dzięki instalacji fotowoltaicznej możemy sami produkować do nich paliwo. 

04.01.2021., 00:00h
O elektrycznych ładowarkach kołowych pisaliśmy szerzej w „profi” 5/2020 (str. 19–21). Nie są to tylko małe maszyny, ale pełnowymiarowe ładowarki teleskopowe, o takich samych parametrach, jak ich odpowiedniki z napędem spalinowym. Coraz powszechniejsze korzystanie z maszyn z napędem elektrycznym ma też swoje słabe strony, a mianowicie to, że prąd jest coraz droższy. Poza tym trudno w „elektrykach” doszukiwać się ekologii, jeśli elektrownie wytwarzają energię elektryczną w wyniku spalania węgla.


Fotowoltaika to źródło energii odnawialnej

O środowisko możemy jednak zadbać sami, pozyskując energię ze źródeł odnawialnych. Rozwiązaniem na produkowanie własnej energii elektrycznej są panele fotowoltaiczne. Ich zaletą jest to, że nie wymagają dużo miejsca i z powodzeniem można ją umieścić na dachu budynku.


Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Wątków związanych z fotowoltaiką jest wiele, a wszystkie są bardzo złożone, zacznijmy jednak od kilku istotnych spraw, na które trzeba zwrócić uwagę, rozważając kupno instalacji fotowoltaicznej: dobór instalacji o odpowiedniej mocy, miejsce montażu paneli, optymalny kąt ustawienia, serwisowanie, warunki gwarancyjne. Rozważając montaż paneli fotowoltaicznych, należy obliczyć łączne zapotrzebowanie energetyczne maszyn i urządzeń, z których korzystamy na co dzień. Instalacja fotowoltaiczna to spory wydatek, więc musimy ją dobrze dopasować do naszych potrzeb.


Nadwyżka wyprodukowanej energii

Należy pamiętać, że prąd z instalacji w pierwszej kolejności zasila gospodarstwo (urządzenia elektryczne w domu, samochód elektryczny, ładowarka teleskopowa, magazyny energii itp.), a chwilowa nadwyżka jest po prostu oddawana do sieci energetycznej. Za prawidłowe rozliczenie odpowiedzialny jest licznik, który mierzy zarówno wysłaną do sieci, jak i przyjętą z niej energię. Zakłady energetyczne przyjmą co prawda nadmiar energii, ale za każdą wysłaną 1 kWh możemy w rozliczeniu odebrać tylko 0,8 kWh (lub 0,7 kWh w przypadku instalacji powyżej 10 kWp). 


Wirtualny magazyn energii

Niewykorzystana przez nas energia gromadzi się w wirtualnym magazynie. Ustawa o odnawialnych źródłach energii mówi, że mamy 12 miesięcy na wykorzystanie wyprodukowanej nadwyżki, a potem przechodzi ona na własność dostawcy energii. Jednak na razie firmy energetyczne są przychylne prosumentom i umożliwiają wykorzystanie wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii, w ciągu 2, 3, a nawet 5 lat – w zależności od regionu.

Fotowoltaika a ekspozycja dachu

Projektując instalację fotowoltaiczną należy pamiętać, że choć najkorzystniejszy jest południowy skłon dachu, to południowy-wschód czy południowy-zachód też są niezłe.
Czy dach musi być skierowany na południe? Ekspozycja południowa sprawia, że największa produkcja jest w samym środku dnia. Jeśli mamy dach o ekspozycji wschodniej i zachodniej, to rozmieszczenie paneli wymaga dokładnego zaplanowania. Warto wtedy podzielić instalację na dwie części dachu. Sprawi to, że będzie ona produkować mniej energii w środku dnia niż w układzie południowym, ale za to dzienna ekspozycja na promienie słoneczne będzie dłuższa. W konsekwencji produkcja energii będzie niewiele mniejsza. Ważniejsze jest, jak kształtuje się wydajność paneli w ciągu całego dnia niż duża wartość szczytowa w samo południe.
Szerzej na temat paneli fotowoltaicznych piszemy w „profi” 1-2021.
opr. aj
fot. Adobe Stock
20. kwiecień 2024 16:03