r e k l a m a

Partner serwisu

Pomysł na coraz droższy azot

Pomysł na coraz droższy azot

Claas ma sposób, jak sobie radzić z drogimi nawozami, a w szczególności azotowymi. Można obniżyć dawkowanie, uzyskując przy tym wyższy plon. 

Wyraźny wzrost cen środków do produkcji rolnej nie nastraja optymistycznie, bo przede wszystkim drąży kieszeń rolnika. - W tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji trzeba trzymać rękę na pulsie, planując z wyprzedzeniem precyzyjnie zabiegi na polach, równocześnie monitorując na bieżąco kondycję roślin – komentuje Krzysztof Gomolla, ekspert marki Claas Polska. Nieodzowne są tu dane z poszczególnych pól, które zbiera oprogramowanie 365FarmNet. Obejmuje to m.in. graficzną mapę gospodarstwa, funkcję planowania, podstawową prognozę pogody itp. 

- Gromadzenie wszystkich danych, w tym finansowych jest bardzo proste. Dzięki niemu automatycznie uzyskuje się dokładne analizy kosztów produkcji dla różnych wariantów uprawy, nawożenia czy ochrony roślin w zmieniających się realiach cenowych – komentuje zasadność użytkowania aplikacji Roman Bathelt z 365FarmNet. Co istotne, w systemie są również kartoteki pól z niezbędnymi informacjami z wszystkich lat.

Nie trać naturalnego potencjału

r e k l a m a

Podstawowe znaczenie ma sposób dostarczania azotu, który często jest tańszy od nawozów sztucznych. „Możemy zwiększyć dostępność azotu, który znajduje się w glebie w formie nieprzyswajalnej dla roślin, a także zwiększyć wykorzystanie azotu dostarczanego w postaci nawozów, bądź dzięki roślinom zawiązującym symbiozę z bakteriami brodawkowatymi” – zaznacza ekspert 365FarmNet. Często objawy niedoboru azotu widoczne na roślinach nie wynikają z jego niewystarczającej ilości w glebie, ale braku możliwości pobrania i wykorzystania przez rośliny. Najlepsze przyswajanie azotu ma miejsce przy właściwym odczynie oraz optymalnym zaopatrzeniu we wszystkie makro- i mikroelementy. Wykorzystując powyższe metody możemy ograniczyć podawaną z nawozami sztucznymi dawkę azotu, ale musimy zadbać o ograniczanie jego strat.

Dawkuj precyzyjnie

Po odpowiednim zadbaniu o dostępność naturalnie występującego w glebie azotu należy zwrócić uwagę na odpowiednie gospodarowanie nawozami azotowymi w trakcie nawożenia. Dostępność narzędzi rolnictwa precyzyjnego znacznie ułatwia to zadanie. „Celem rolnictwa precyzyjnego jest rozpoznanie różnic we właściwościach gleby i zdolności plonowania na poszczególnych częściach pola oraz odpowiednie reagowanie na te informacje” – informuje Krzysztof Gomolla.

Pierwszy system sterujący dawką nawozów azotowych, o którym warto wspomnieć to Claas Crop Sensor służący do zmiennego nawożenia azotowego w czasie rzeczywistym. To dodatkowy sensor zamontowany z przodu ciągnika ma dwie głowice, które od 10 do 2000 razy na sekundę skanują rośliny bez względu na oświetlenie więc mogą pracować całą dobę. Urządzenie zbiera informacje o dwóch indeksach, indeksie odżywienia oraz indeksie biomasy. 

System sam wylicza dawkę

Na podstawie tych dwóch informacji oblicza jaka dawka nawozu azotowego powinna zostać zastosowana w trakcie nawożenia np. na pszenicę ozimą. Urządzenie nie wymaga kalibracji, należy tylko wskazać aktualną fazę rozwoju pszenicy, fazę rozwoju w momencie następnego planowanego nawożenia oraz plon w jaki celujemy, algorytm sam wylicza odpowiednią dawkę. Wszystko dzieje się podczas jednego przejazdu. Dawka za pośrednictwem magistrali ISOBUS jest przekazana do opryskiwacza lub rozsiewacza. Dodatkowo urządzenie można wykorzystać w nawożeniu względnym do nawożenia lub stosowania fungicydów na każdej roślinie od traw, zbóż po buraki.

Program Agrocom Map

Urządzenie dostarcza informacji, o indeksach które proporcjonalnie mogą być użyte do nawożenia jakościowego lub wyrównującego wg zaleceń agronomicznych. Aby jeszcze bardziej zwiększyć precyzję działania Crop Sensor do wyliczania dawki można wykorzystać mapę potencjału plonowania którą można przygotować w programie Agrocom Map, tzw. funkcja map overlay umożliwia optymalizację dawki dopasowaną do możliwości plonotwórczych konkretnych stref pola. Korzyści z wykorzystania Crop sensora na gospodarstwie to m.in. oszczędność nawozu, zwiększenie plonowania, ograniczenie wylegania, wyrównanie łanu, poprawa jakości ziarna, lepsze wykorzystanie azotu, optymalizacja dopasowana do zmienności glebowej.

Automatyczne sterowanie sekcjami

Badania oraz testy Crop Sensora pokazują, że zmniejszenie zużycia nawozów azotowych zawiera się w zakresie od 3 do 10% a więc jest to urządzenie, które wyraźnie wpływa na ograniczenie zużycia azotu” – komentuje Krzysztof Gomolla.

Kolejne oszczędności możemy uzyskać podczas pracy opryskiwaczem z RSM oraz rozsiewaczem z nawozami azotowymi granulowanymi. W trakcie ich użytkowania należy pamiętać o wykorzystaniu systemów automatycznego sterowania sekcjami tzw. Section Control. System ten można wykorzystywać w systemach jazdy automatycznej montowanych w ciągnikach Claas, oszczędności polegają przede wszystkim na zmniejszeniu nakładek podczas przejazdu w tzw. klinach. W porównaniu do pracy opryskiwacza bez systemu zamykania sekcji oszczędzić można nawet 97% powierzchni nakładek w klinach. Im więcej sekcji ma opryskiwacz, tym większe są oszczędności

Wykorzystaj potencjał danych

Jednym z rozwiązań, które przynosi realne oszczędności na etapie dostosowywania dawki azotu jest moduł Claas Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet. Oszczędności te można czerpać nie tylko na etapie nawożenia azotowego, ale także w trakcie siewu czy ochrony roślin. Polegają one na indywidualnym podejściu do każdego fragmentu pola bez konieczności wykonywania stosunkowo drogich prób glebowych czy innych zabiegów w celu poznania zmienności glebowej. Moduł Claas Crop View korzysta z łatwo dostępnych zobrazowań satelitarnych, co pozwala na obliczenie współczynników, umożliwiających poznanie różnic w stanie wegetacji na każdym polu i właściwą dystrybucję stosowanych nawozów tak by mogły być optymalnie wykorzystane. 

Oszczędność na poziomie 15-20%

Pełne dawki azotu czy środków ochrony roślin stosuje się na fragmentach pól z najlepszym stanem wegetacji, a ogranicza tam, gdzie jest on niższy. „Oszczędności mogą sięgać 15-20% w zależności od zmienności glebowej obserwowanej na polach” – argumentuje wykorzystanie technologii ekspert 365FarmNet. W razie potrzeb można również zastosować strategię na wyrównanie, np. wczesną wiosną w słabo rozkrzewionej pszenicy. Bez względu na wybrane dawki czy strategie mapę aplikacyjną generuje się w formacie shape lub iso.xml.

Nowoczesne narzędzia

Produktywność i wydajność to dewiza dzisiejszego nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia i wykorzystuje nowoczesne narzędzia, może ograniczyć zużycie nawozów i innych środków produkcji zmniejszając koszty. Warto wspomnieć, że systemy rolnictwa precyzyjnego Claas Easy można zastosować w każdym gospodarstwie i zyskać dzięki temu czas i wyższy plon.

opr. jj

Zobacz także