StoryEditor

Mechaniczny Kuhn Sitera z napędem elektrycznym

Silnik elektryczny napędzający kółka wysiewające w mechanicznym siewniku Kuhn Sitera umożliwia wysiew zmiennej dawki nasion, a do kalibracji, nie trzeba wychodzić z kabiny.

20.04.2022., 00:00h


Gama trzech modeli siewników Kuhn Sitera jest dostępna z elektrycznym silnikiem napędzającym kółka wysiewające. Do pomiaru prędkości roboczej służy czujnik radarowy. Zlokalizowany z prawej strony siewnika silnik elektryczny jest sterowany przez ISOBUS za pomocą terminali VT30, CCI 800 lub CCI1200.


Sitera 3010 E z redlicami Suffolk

Siewnik Sitera 3010 jest wyposażony w redlice Suffolk, które wymagają znikomej konserwacji. Za utrzymanie głębokości siewu odpowiada regulowany ogranicznik, a nacisk redlic wynosi 35 kg. Według producenta Sitera z trzema rzędami redlic rozstawionymi co 28 cm, sprawdzi się w siewie w uprawioną rolę na wszystkich rodzajach gleby. 

Sitera 3020 E z redlicami talerzowymi

Z kolei Sitera 3020 ma redlice dwutalerzowe rozmieszczone w 2 rzędach oddalonych od siebie o 25 cm i powinien sprawdzić się w trudnych warunkach. Redlice talerzowe o nacisku do 35 kg utrzymują stałą głębokość siewu, również na nierównym terenie. Dobre przygotowanie łoża siewnego zarówno na ciężkich, jak i lekkich glebach zapewnia zagarniacz zawieszony na równoległoboku. W opcji dostępne są koła dogniatające, które zapewniają precyzyjną kontrolę głębokości siewu każdej sekcji.


Sitera 3030 E z redlicami SeedFlex

Kuhn Sitera 3030 nadbudowany na maszynie uprawowej jest wyposażony w sekcje wysiewające SeedFlex z redlicami dwutalerzowymi. Dobre otwarcie bruzdy zapewniają talerze przesunięte względem siebie o 41 mm. Mocowane na równoległoboku redlice są wyposażone w kółka dociskające, a nacisk redlic jest regulowany do maksymalnie 45 kg. Odstęp pomiędzy przednim i tylnym rzędem redlic wynosi 35 cm. 


Section control w Sitera E

Dawkę wysiewu w Sitera E można regulować ręcznie lub automatycznie na bazie sygnału GPS w przypadku korzystania z terminala ISOBUS z funkcją TC-GEO. Korzystając z kontroli sekcji, siewnik uruchomi się i zatrzyma automatycznie na uwrociu. Wszystkie trzy modele Sitera są kompatybilne z bronami wirnikowymi serii HR1020, 1030 i 1040, a do osiągnięcia wyższych prędkości roboczych  - nawet do 15 km/h na lekkich glebach, siewniki mogą współpracować z kultywatorem przedsiewnym CD1020.

opr. aj

fot. Firmowe

19. lipiec 2024 05:41