StoryEditor

Manitou notuje wzrost przychodów

Zarząd Manitou BF podsumowuje pierwsze półrocze 2022 r., co ma miejsce w tak trudnym okresie dla gospodarki światowej. Przyjrzyjmy się wynikom Grupy. 

29.07.2022., 00:00h

– Dzięki silnemu przyspieszeniu naszej produkcji i dostaw w drugim kwartale br., Grupa zamknęła półrocze ze wzrostem przychodów o 9% w porównaniu do czerwca 2021 roku. Nasz łańcuch dostaw jest nadal zakłócany przez problemy z dostępnością elementów i wysyłką. To nadal zachęca naszych klientów do zabezpieczenia przyszłych dostaw przez składanie zamówień na niezmiennie wysokim poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w naszym portfelu zamówień – wyjaśnia – Michel Denis, Dyrektor Generalny. Nagłe przyspieszenie inflacji, szczególnie w przypadku stali, doprowadziło do znacznego pogorszenia marż. Wprowadzone środki zaradcze przynoszą efekty, ale stopniowo, biorąc pod uwagę głębokość portfela zamówień. Ponadto, dywizja Services & Solutions potwierdziła silny rozwój i wyniki operacyjne.

Nowe wyzwania...

Manitou wyjaśnia, że zespoły są bardzo zaangażowane w dostosowanie się do aktualnych ograniczeń operacyjnych i inflacyjnych. Jednocześnie firma jest w pełni zmobilizowana na główne wyzwania związane z transformacją energetyczną, przemysłową, cyfrową i usługową. Za pierwsze półrocze powtarzalny dochód operacyjny wyniósł 4,3% przychodów, co oznacza gwałtowny spadek w stosunku do rentowności osiągniętej w czerwcu 2021 roku, która była na najwyższym poziomie od 2008 roku.

... ale spodziewany wzrost przychodów

– Dla roku obrotowego 2022 r. podtrzymujemy nasze oczekiwanie wzrostu przychodów o ponad 20% w stosunku do 2021 r. Nie uwzględnia to ewentualnych ograniczeń w dostępie do energii. Ponadto, silna niepewność dotycząca inflacji surowcowej oraz - bardziej ogólnie - kontekstu gospodarczego, co nie pozwala obecnie przewidzieć poziomu naszej marży operacyjnej na rok obrotowy 2022 – podsumowuje Michel Denis.

opr. jj

19. maj 2024 12:58