r e k l a m a

Partner serwisu

Manitou Group na plusie

Manitou Group na plusie

Grupa Manitou zwiększyła obroty pomimo trudności z zaopatrzeniem w niektóre komponenty. 

- W III kwartale 2021 r. Grupa Manitou osiągnęła 10% wzrost obrotów w porównaniu do III kwartału 2020 r. – informuje Michel Denis, prezes i dyrektor naczelny Grupy. Jak wyjaśnia: rekordowa dynamika realizacji zamówień, jaką mamy w ostatnim roku została utrzymana. Dotyczy wszystkich naszych obszarów geograficznych, rynków i projektów. 

Dostępność komponentów

W trzecim kwartale sprzedaż realizowana była w kontekście zwiększonej presji na dostępność komponentów. W ostatnich tygodniach zakres zakłóceń znacznie się pogorszył, jak we wszystkich sektorach produkcyjnych. Prognoza przychodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. będzie wyższa o około 15%. Ponadto, roczna perspektywa wzrostu bieżącej stopy dochodu operacyjnego pozostaje na niezmienionym poziomie około 130 punktów bazowych w porównaniu do 2020 r.

Zaglądamy do kieszeni Manitou

Grupa Manitou: przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku:

  • przychody w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 432 mln euro, to +10% w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 r.
  • skumulowana sprzedaż za dziewięć miesięcy wynosi 1402 mln euro, to +22% w porównaniu ze sprzedażą za dziewięć miesięcy 2020 r.,
  • wartość zamówień w 3 kw. 2021 r. wyniosła 856 mln euro w porównaniu do 301 mln euro w 3 kw. 2020 r. 
  • portfel zamówień na sprzęt na koniec 3 kw. 2021 r. na poziomie 2295 mln euro w porównaniu do 544 mln EUR w 3 kw. 2020 r., nowy rekord
  • prognoza rocznego wzrostu przychodów w 2021 r. o około 15% w stosunku do 2020 r.

opr. jj

Zobacz także