StoryEditor

Claas: zadbaj o kondycję darni

Pielęgnacja darni i przygotowanie jej do wegetacji, a także nawożenie pozwolą zwiększyć efekty hodowli.

21.07.2022., 00:00h

Podczas przygotowania podłoża pod użytki zielone warto skupić się na trzech elementach: renowacji, pielęgnacji i nawożeniu. Staranność w tym zakresie sprawi, że użytki zielone będą mogły zwiększyć wydajność z hektara. Claas pokazuje to na przykładzie rodzinnego gospodarstwa rodziny Olejniczaków z Zamysłowa k. Stęszewa. Dobra kondycja darni ma istotne znaczenie w uzyskaniu paszy wysokiej jakości. W gospodarstwie jest stado bydła liczące 260 szt., z czego ponad 100 to krowy dojne” – wylicza Patryk Piontek z Claas Polska.

System zawieszenia hydropneumatycznego

Produkcja roślinna w gospodarstwie jest całkowicie podporządkowana produkcji mleka. Co za tym idzie, efektywne koszenie i zbiór roślin na paszę są priorytetem hodowców. – Staramy się użytki zielone utrzymywać w wysokiej kulturze. Są wapnowane, nawożone obornikiem, wałowane i podsiewane – wyjaśnia gospodarz. W przypadku koszenia traw trzeba zadbać o to, aby nie uszkodzić runi i nie dopuścić do zanieczyszczenia paszy. Kondycja darni i brak kretowin to tylko niektóre czynniki, które wpływają na jakość zebranej zielonki. Na tym etapie bardzo ważny jest odpowiedni docisk kosiarki do podłoża – w zależności od tego czy powierzchnia jest sucha i twarda lub mokra i „lekka”. W maszynach marki Claas operatorów wspiera system hydropneumatycznego zawieszenia Active Float, który chroni darń. Dzięki temu kolejny pokos rośnie ze „zdrowej”  trawy” – komentuje ekspert Claasa.

O podłożu warto pamiętać także podczas przetrząsania zielonki. W maszynach Claas Volto zęby zawsze ustawione są pod kątem prostym do paszy, więc mogą się sprężyście odchylać do tyłu. W porównaniu do systemów konwencjonalnych ma to istotną zaletę, bo materiał przepływa między wirnikami niemal prostoliniowo. To podnosi przepustowość maszyny i delikatnie traktuje przetrząsany materiał. 

Renowacja – czyli zwiększanie potencjału

Spośród aktywnych metod renowacji użytków zielonych, to znaczy z wykorzystaniem nasion traw i motylkowatych, wyróżnia się siew (tzw. całkowitą renowację darni) i podsiew (tzw. częściową renowację darni). Wybór metody renowacyjnej zależy od stopnia degradacji użytku zielonego i siedliska. Sposobem całkowitej renowacji użytków zielonych jest zniszczenie starej  darni i siew nowej mieszanki. – Najpierw należy zniszczyć starą darń za pomocą orki – mówi Piontek. Najlepszym terminem dla przeprowadzenia tego typu renowacji jest wiosna. Wyróżnia się dwie metody całkowitej renowacji, a mianowicie pełną uprawę z zastosowaniem orki tradycyjnej i siew bezpośredni w obumarłą darń z wykorzystaniem herbicydów nieselektywnych.

Czego nie lubią gleby organiczne?

Nie zawsze jednak potrzebna jest całkowita renowacja. – Takiego traktowania nie lubią  gleby organiczne. Tutaj lepszym rozwiązaniem jest podsiew – doradza ekspert firmy Claas. O powodzeniu podsiewu w dużym stopniu decydują warunki siedliskowe, na których dokonuje się renowacji łąk i pastwisk. Najważniejsze z nich to: odpowiednia wilgotność gleby dla wysianych nasion od momentu kiełkowania i okresu początkowego wzrostu siewek do fazy krzewienia. Poza tym odpowiednie ilości niezbędnych składników pokarmowych w glebie, wolne przestrzenie z dostateczną ilością światła, co umożliwi siewkom prawidłowy rozwój. – Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze metody renowacji są względy ekonomiczne. W porównaniu z podsiewem, całkowita renowacja, niezależnie od metody zniszczenia starej zdegradowanej darni jest kosztowna – komentuje Patryk Piontek. 

Nie zachwaścić użytków zielonych

Celem pielęgnacji łąk i pastwisk jest stwarzanie jak najlepszych warunków dla wzrostu i rozwoju wartościowych komponentów runa oraz zapobieganie zachwaszczeniu użytków zielonych. Zabiegi pielęgnacyjne należy stosować przez cały okres wegetacji. – Szczególnie ważnym terminem jest wiosna, kiedy dokonuje się wyrównania powierzchni łąk i pastwisk za pomocą włókowania – dodaje ekspert.

Włókowanie łąk i pastwisk jest także niezbędne ze względu na zanieczyszczenie ziemią runa, która jest przeznaczana do bezpośredniego skarmiania zwierząt lub konserwacji w formie kiszonek i sianokiszonek. Innym ważnym zabiegiem wiosennym na łące jest jej wałowanie, celem usunięcia z gleby zbędnego powietrza oraz dociśnięcie darni, co umożliwi podsiąkanie wody i regenerację systemów korzeniowych.

Składniki pokarmowe

Zapewnienie roślinom łąkowym odpowiedniego odżywienia, według zapotrzebowania na składniki pokarmowe w celu produkcji dużej ilości paszy o wysokich walorach jakościowych, ma miejsce głównie w gospodarstwach mlecznych. Użytki zielone naturalne i półnaturalne wykorzystywane w celach paszowych nie są nawożone. Przed podjęciem działań związanych z nawożeniem koniecznie jest monitorowanie jej zasobności w podstawowe składniki pokarmowe i ocena odczynu gleby. – Ustalenie poziomu nawożenia powinno być poprzedzone analizą gleby na zawartość m.in. fosforu, potasu i magnezu. Jednocześnie warto określić wartość pH gleby, dlatego renowację należy przeprowadzić w warunkach uregulowanego odczynu pH – komentuje ekspert z firmy Claas Polska.

opr. jj

27. maj 2024 20:35