StoryEditor

Auta elektryczne – jak Polska wypada na tle Europy?

Przyjrzyjmy się wynikom Raportu LeasePlan EV Readiness Index. To kompleksowa analiza gotowości 22 krajów europejskich do przejścia na pojazdy elektryczne. Istotną rolę odgrywa liczba stacji ładowania.

14.08.2022., 00:00h
  • Transport jest najszybciej rosnącym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatu, a transport drogowy odpowiada za ok. 20% emisji dwutlenku węgla w samej UE.
  • Około 50% pojazdów poruszających się obecnie po drogach jest zarejestrowanych na firmy. Korporacje odgrywają zatem niezwykle ważną rolę w procesie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego transportu.
  • Przejście na flotę niskoemisyjną to jeden z najprostszych sposobów, w jaki firmy mogą obniżyć swój ślad węglowy i przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.

Trzy główne wskaźniki

W analizie przedstawionej w raporcie LeasePlan EV Readiness Index 2022 zostały uwzględnione 22 kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. 
Badanie opiera się na trzech głównych wskaźnikach, które łącznie obejmują dwanaście zagadnień:
1. dojrzałości rynku pojazdów elektrycznych w danym kraju,
2. stopnia rozwoju infrastruktury ładowania w danym kraju
3. całkowity koszt posiadania. 
Przegotowana analiza to znacznie więcej niż tylko ogólny ranking krajów; szczegółowe dane dla każdego z kluczowych wskaźników dostarczają praktycznych informacji na temat gotowości każdego rynku do inwestowania w energię elektryczną. Raport jest materiałem, który może pomoc menedżerom flot samochodowych w firmach międzynarodowych w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie elektryfikacji flot.

Wnioski z raportu marzec 2022 r.

  • Odzwierciedla to rosnącą popularność pojazdów elektrycznych w krajach europejskich w miarę jak coraz więcej modeli w każdym segmencie staje się dostępnych.
  • Infrastruktura ładowania jest nadal niewystarczająca, co przy gwałtownym wzroście rejestracji pojazdów elektrycznych powoduje trudności w dostępności stacji ładowania. Wskazuje to na pilną potrzebę władz publicznych do inwestowania w rozbudowaną i niezawodną infrastrukturę ładowania w całej Europie.
  • Ceny pojazdów elektrycznych są bardziej przystępne niż kiedykolwiek. O konkurencyjności kosztów decydują przede wszystkim relatywnie niższe ceny energii dla pojazdów elektrycznych (zwłaszcza w porównaniu z wyższymi cenami oleju napędowego i benzyny) oraz korzystniejsze rozwiązania podatkowe dla kierowców pojazdów elektrycznych.
Norwegia zajęła najwyższe miejsce pod względem gotowości do przyjęcia pojazdów elektrycznych, Republika Czeska i Polska - najniższe, a Grecja najbardziej poprawiła całkowity wynik w porównaniu z rokiem 2021. Maksymalnie dany kraj mógł zdobyć 50 punktów. To wyniki piątej edycji raportu z marca 2022 r. 
Norwegia 42 pkt.
Holandia 37 pkt.
Wielka Brytania 35 pkt.
Austria 35 pkt.
Szwecja 34 pkt.
Belgia 31 pkt.
Finlandia 30 pkt.
Niemcy 29 pkt.
Luksemburg 29 pkt
Irlandia 28 pkt.
Dania 27 pkt.
Francja 27 pkt.
Portugalia 27 pkt.
Szwajcaria 25 pkt.
Grecja 23 pkt.
Włochy 23 pkt.
Węgry 20 pkt.
Hiszpania 19 pkt.
Rumunia 18 pkt.
Słowacja 14 pkt.
Czechy 13 pkt.
Polska 13 pkt.

Dlaczego warto wybrać samochód elektryczny?

Zrównoważony rozwój: rosnąca presja na przedsiębiorstwa, by ograniczały emisję spalin
Ciągłość działania biznesu: zrównoważona flota i dostęp do stref niskiej emisji spalin
Zasięg: zasięg pojazdów elektrycznych jest coraz większy
Dostępność: pojazdy elektryczne stają się bardziej dostępne
Koszty: są porównywalne z samochodami konwencjonalnymi
Zadowolenie: kierowcy pojazdów elektrycznych są zadowoleni z wyboru i chętnie polecają ten rodzaj napędu
Opodatkowanie: kierowcy aut elektrycznych płacą niższe podatki
opr. jj, fot jj
Źródło: Raport LeasePlan EV Readiness Index 2022
19. maj 2024 14:08