StoryEditor

Agro Technology – czujnik azotowy Augmenta

Im bliżej do wystawy Agro Show tym więcej informacji, co będzie można tam zobaczyć. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom firmy Agro Technology. Na zdjęciu otwierającym usługa skanowania gleby TrueSoil DuoScan.

24.08.2022., 00:00h

W Bednarach Agro Technology pokaże nową generację (już III) czujnika azotowego Augmenta, który w porównaniu z poprzednią generacją wyróżnia się nowymi algorytmami sztucznej inteligencji (AI), nową kamerą i interfejsem użytkownika, również w języku polskim. Główne cechy czujnika Augmenta:

 • nie wymaga kalibracji - automatycznie rozpoznaje zmienność uprawy i dopasowuje optymalne dawki,
 • obserwuje i analizuje 100% powierzchni uprawy,
 • łatwy montaż i instalacja, waga tylko 2 kg, automatyczna konfiguracja i połączenie z rozsiewaczem lub opryskiwaczem przez ISOBUS lub CAN,
 • algorytmy do nawożenia azotowego, stosowania regulatorów wzrostu, fungicydów i desykacji,
 • automatyczne wysyłanie map zabiegów z czujnika do portalu Augmenta w celu rejestracji zabiegów i dodatkowych analiz,
 • stały monitoring pracy urządzeń przez centrum Augmenta,
 • automatyczne aktualizacje oprogramowania.

Zarządzanie danymi

Jak wyjaśnia Piotr Mazur z firmy Agro Technology – będzie można też zobaczyć portal danych OneSoil do zarządzania danymi z gospodarstwa:

 • mapy skanowania gleby ze skanerów glebowych,
 • mapy zasobności gleby z badań zasobności gleby,
 • mapy indeksu wegetacji roślin NDVI,
 • automatyczne tworzenie map aplikacyjnych na podstawie danych z portalu,
 • automatyczne rozpoznawanie granic upraw rolnych.

Pomiary i mapy użytkowe

Usługa skanowania gleby TrueSoil DuoScan:

 • skanowanie i mapowanie zawartości węgla organicznego w glebie,
 • skanowanie i mapowanie kompleksu sorpcyjnego (CEC, indeks żyzności gleby),
 • skanowanie odbywa się w trybie ciągłym z rozdzielczością 10 metrów (odległość między przejazdowa) x 3 metry.

Pomiary są kalibrowane laboratoryjnie, dając wynikowo mapy w konkretnych, bezwzględnych wartościach

Na podstawie pomiarów tych dwóch, podstawowych parametrów gleby oraz elewacji terenu z dokładnością geodezyjną rejestrowaną przez skaner, rolnik otrzymuje dodatkowe mapy użytkowe, gotowe do praktycznego zastosowania. Są to m.in.:

 • mapy zmiennej, optymalnej i dopasowanej do rodzaju gleby obsady roślin,
 • strefy zarządzania gleby służące do poprawnej lokalizacji poboru prób gleby w celu precyzyjnego określenia zasobności gleby,
 • mapy precyzyjnego dawkowania nawozów naturalnych,
 • mapy weryfikacji skuteczności zabiegów mających na celu podniesienie zawartości węgla organicznego w glebie,
 • mapy kredytu węglowego,
 • mapy kredytu azotowego,
 • mapy stref zagrożenia utraty azotu,
 • mapy pojemności wodnej.

opr. jj

13. czerwiec 2024 23:05