StoryEditor

agrirouter: DKE-Data otwiera się na nowe możliwości

Pod hasłem "Jeden za wszystkich - wszyscy za jednego" DKE-Data otwiera się jeszcze bardziej.

05.05.2022., 00:00h

W drodze do celu

Wraz z założeniem firmy DKE-Data w 2016 r. rozpoczęła się nowa era w sektorze inteligentnego rolnictwa - wreszcie możliwe stało się wykorzystanie danych przesyłanych z terminali maszyn i ciągników różnych producentów. Od samego początku celem było i nadal jest rozwój technologii inteligentnego rolnictwa. Firma została założona w formie organizacji non-profit przez konsorcjum znanych firm z branży techniki rolniczej.

Obecnie DKE-Data oferuje wszystkim firmom z branży rolniczej możliwość dołączenia do projektu jako udziałowiec, partner lub członek stowarzyszenia. Rolnicy i przedsiębiorcy budowlani mogą założyć bezpłatne konto w serwisie agrirouter. Ponadto mogą oni również zostać członkami stowarzyszenia i w ten sposób przyczynić się do dalszego rozwoju zarządzania danymi rolniczymi.

- Otwierając DKE-Data dla kolejnych udziałowców i partnerów, chcemy dać wszystkim uczestnikom rynku dokładnie takie same możliwości aktywnego udziału w agrirouter, a tym samym w zarządzaniu danymi rolniczymi. Oznacza to, że każdy członek rodziny agrirouter może wnieść swój głos - niezależnie od wielkości firmy  - mówi Jens Möller, dyrektor zarządzający DKE-Data GmbH.


Otwarty dla wszystkich

Dzięki otwarciu projektu firmy ze wszystkich obszarów sektora rolniczego mają teraz możliwość towarzyszenia projektowi agrirouter i nadawania mu dalszego kształtu. Oprócz producentów związanych typowo z techniką rolniczą są to obecnie także dostawcy oprogramowania i sprzętu komputerewego, firmy zajmujące się przetwórstwem żywności i handlem rolno-spożywczym.

Johannes Sonnen, Business & Product Management DKE-Data, komentuje: Zdecydowaliśmy się na ten krok, aby jeszcze bardziej promować transfer danych i kompatybilność danych w całej branży. Oprócz tego będziemy również rozwijać temat logistyki danych.

Uczciwy model cenowy

W nowym modelu kosztów udziałowcy i partnerzy płacą roczną składkę w zależności od wielkości firmy (mierzonej wielkością obrotów w sektorze rolniczym) i od zysku netto ze sprzedaży. Dla nowych użytkowników DKE-Data oferuje atrakcyjną finansowo opcję wejścia na rynek z dwuletnim okresem zobowiązania. W tym modelu wszystkie uczestniczące firmy ponoszą koszty DKE-Data i w ten sposób umożliwiają ciągły rozwój i funkcjonowanie zarządzania danymi. Dzięki takiemu podejściu rolnik jako przedsiębiorca może wykorzystywać technologie inteligentnego rolnictwa u różnych producentów i w ten sposób stale optymalizować swoje procesy produkcyjne. Dostęp do grupy agrirouter pozostaje otwarty dla wszystkich uczestników rynku.

 

opr. ap

fot. firmowe

21. maj 2024 06:49