StoryEditor

Zrównoważone paliwo dla ciągników i maszyn żniwnych Claas

Od 1 października 2023 r. Claas dopuści wszystkie maszyny rolnicze spełniające najnowszą normę emisji spalin do pracy z uwodornionymi olejami roślinnymi (HVO).
29.09.2023., 18:00h

Co ważne, pierwsze tankowanie w zakładach w Harsewinkel i Le Mans odbywa się również z wykorzystaniem zrównoważonego biopaliwa. Ochrona klimatu i redukcja szkodliwych dla środowiska emisji CO2 również w rolnictwie odgrywają coraz ważniejszą rolę. Firma Claas jest świadoma tej odpowiedzialności i intensywnie pracuje nad różnymi koncepcjami zrównoważonych technologii napędowych.

Znaczącym krokiem w tym kierunku jest dopuszczenie do stosowania uwodornionych olejów roślinnych, znanych również jako Hydrotreated Vegetable Oils (HVO), dla wszystkich maszyn rolniczych spełniającym najnowsza normę emisji spalin (Stage V). Dzięki temu maszyny w przyszłości będą mogły być zasilane tym zrównoważonym, płynnym biopaliwem. – W przypadku wysokowydajnych maszyn rolniczych w dającej się przewidzieć przyszłości nie ma alternatywy dla silnika spalinowego – wyjaśnia dr Martin von Hoyningen-Huene, Executive Vice President BU Tractor. Potrzebne są zatem rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć emisję z paliw kopalnych przez tego rodzaju napędy bez konieczności kompromisów w zakresie kosztów produkcji, zużycia, wagi i trwałości. Uwodornione oleje roślinne doskonale się do tego nadają, zwłaszcza że są już dostępne i natychmiast wykazują swój pozytywny wpływ na środowisko.

Ekologiczny argument dla silnika spalinowego

W rolnictwie jako źródło energii dla mobilnych maszyn roboczych dominują oleje napędowe. Jednocześnie cele klimatyczne wymagają stworzenia alternatyw dla paliw kopalnych. Stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych w produkcji rolnej i technologii rolniczej jest zatem konieczne pod wieloma względami i będzie kształtować rozwój przyszłych wariantów napędu. Będzie ono miało znaczenie w praktyce tylko dzięki odpowiednim ramom politycznym.

Choć w niskich zakresach mocy napęd akumulatorowy oferuje konkretne korzyści, to wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię również ta technologia osiąga swoje granice. Sieczkarnia Jaguar z napędem akumulatorowym przy porównywalnej mocy i zasięgu byłaby dziś co najmniej dwa razy większa i dwa razy cięższa od aktualnego modelu z silnikiem spalinowym i płynnym paliwem. Również paliwa gazowe, takie jak metan czy wodór, mają swoje istotne wady związane z ich gęstością, a co za tym idzie z koniecznością magazynowania energii.

Napędy akumulatorowe do lekkich zadań

– Claas już od dłuższego czasu opowiada się za otwarciem na nowe technologie, gdyż dla szeroko zakrojonego odejścia od paliw kopalnych w sektorze rolnym należy rozważyć szeroką gamę rozwiązań z uwzględnieniem ich dostępności i opłacalności – wyjaśnia Patrick Ahlbrand z Działu Strategii Produktowej Claas. – Dla zastosowań w obszarze gospodarstwa, lekkich prac polowych lub prac komunalnych odpowiednią alternatywą będą w przyszłości napędy akumulatorowe. Dla maszyn żniwnych i dużych ciągników o mocy od 150 KM nawet w perspektywie długoterminowej nie istnieje natomiast realna alternatywa dla zrównoważonych paliw płynnych – dodaje Patrick Ahlbrand.

Od 1 października 2023 r. Claasdopuści wszystkie maszyny rolnicze spełniające najnowszą normę emisji spalin Stage V do pracy z uwodornionymi olejami roślinnymi (HVO). Ponadto pierwsze tankowanie w zakładach w Harsewinkel i Le Mans odbywa się również z wykorzystaniem zrównoważonego biopaliwa.

image

Od 1 października 2023 r. Claas dopuści wszystkie maszyny rolnicze spełniające najnowszą normę emisji spalin Stage V do pracy z uwodornionymi olejami roślinnymi (HVO).

FOTO: Claas

► Ciągniki standardowe Claas z Le Mans (Stage V)                                          

► Ciągniki systemowe i duże ciągniki ClaasXerion z Harsewinkel (Stage V)

► Kombajny zbożowe ClaasTrion i Lexion z Harsewinkel (Stage V)

► Sieczkarnie polowe Claas Jaguar z Harsewinkel (Stage V)

Natychmiastowy dostęp bez dostosowań technicznych i dodatkowych kosztów

W porównaniu z innymi technologiami i paliwami stosowanie HVO oferuje szereg korzyści. Tym samym paliwo to nie wymaga ani konwersji maszyn z normą Stage V, ani wymiany sprzętu. Wystarczy zatankować do niej HVO i korzystać z maszyny bez ograniczeń, dokładnie tak jak wcześniej, gdy była ona zasilania olejem napędowym. Ponadto istniejące stacje paliw na terenie gospodarstw mogą być nadal używane bez konieczności przebudowy lub modernizacji, co jest szczególnie istotne dla rolników i przedsiębiorstw usług rolniczych. Ponieważ właściwości paliwa są porównywalne z paliwami kopalnymi, nie ma znaczących strat pod względem wydajności, okresu użytkowania, zużycia lub trwałości. HVO może być stosowany w czystej postaci (HVO100), a także mieszany w dowolnym stosunku z konwencjonalnym olejem napędowym jako paliwo typu drop-in. W przypadku stosowania HVO100 emisja CO2 w całym cyklu życia może zostać zmniejszona nawet o 90% w porównaniu z paliwem kopalnym, jakim jest olej napędowy. Jednocześnie podczas spalania emitowana jest mniejsza ilość tlenków azotu i cząstek stałych. Co więcej, dzięki wykorzystaniu odpadów i pozostałości jako bazy surowcowej, do produkcji paliwa nie trzeba wytwarzać dodatkowych olejów roślinnych, co minimalizuje konkurencję z sektorem spożywczym.

image

W porównaniu z innymi technologiami i paliwami stosowanie HVO oferuje szereg korzyści.

FOTO: Claas

Dobra dostępność już dziś

Do produkcji HVO oprócz olejów roślinnych wykorzystuje się głównie odpady i pozostałości, w tym przede wszystkim zużyty olej spożywczy i tłuszcze zwierzęce. W dalszym procesie produkcji surowce biogeniczne w procesie reakcji z niewielką ilością wodoru (uwodornienie) są przekształcane w węglowodory. W procesie tym właściwości olejów roślinnych są dostosowywane do paliw kopalnych, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w mobilnych maszynach roboczych jako źródło energii stanowiące substytut oleju napędowego.

W wielu krajach paliwo to jest już powszechnie dostępne na stacjach benzynowych w czystej postaci HVO100 lub jako domieszka do konwencjonalnego oleju napędowego. W niektórych krajach sprzedaż HVO100 jest natomiast jak dotąd możliwa jedynie w ramach zamkniętych grup użytkowników, jak na przykład zakładowe stacje paliw. Międzynarodowe wysiłki zmierzają jednak do tego, aby HVO100 było wkrótce dostępny we wszystkich krajach zgodnie z normą paliwową DIN EN 15940 (parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia).

Pierwsze tankowanie w fabryce: oszczędność 2500 ton CO2 rocznie

Od 1 października 2023 r. kombajny i ciągniki Claas z Harsewinkel i Le Mans spełniające aktualną normę emisji spalin Stage V są dopuszczone do użytku z HVO (HydrotreatedVegetableOil). Ponadto wszystkie maszyny są fabrycznie napełniane paliwem w 90 procentach neutralnym dla klimatu. Claas wyjaśnia, że działanie to pozwoli zaoszczędzić 2500 ton CO2 rocznie. W ten sposób oba zakłady produkcyjne już dziś mogą aktywnie przyczyniać się do ochrony klimatu.

Uwaga: niniejsza informacja ma charakter międzynarodowy, więc oferta produktów i warianty wyposażenia w niektórych krajach mogą się różnić. W razie wątpliwości można się skontaktować z dystrybutorem Claas lub importerem maszyn Claas w swoim kraju.

opr. Jan Józefowicz, źródło. Claas

18. maj 2024 15:18