StoryEditor

Wzrost przychodów Grupy SDF: plus 22% za 2022 r. w stosunku do 2021 r.

Rekordowy poziom dochodów to 1803 mln euro. Zaś najwyższy zysk operacyjny w historii koncernu: EBITDA 11.1%, wynoszący 199 mln euro. Są też sukcesy na rynkach międzynarodowych.
07.06.2023., 17:11h

To wyniki zatwierdzone wyniki rady nadzorczej międzynarodowego koncernu SDF, z siedzibą w Treviglio (Bergamo/Włochy) za 2022 rok.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W minionym roku, pomimo niestabilnej i nieprzewidywalnej sytuacji globalnej będącej konsekwencją wojny w Ukrainie, która wpłynęła na działalność Grupy SDF przez ograniczenie dostępności wybranych komponentów oraz wzrost kosztów energii, koncern zamknął rok bezprecedensowym wzrostem przychodów i EBITDA w ujęciu procentowym rok do roku i w wartościach bezwzględnych.

Przychody wygenerowane ze sprzedaży 40207 ciągników i kombajnów wyniosły łącznie 1803 mln euro, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z 1481 mln euro za 2021 rok i 42% wzrost w porównaniu do 1268 mln euro odnotowanych w 2019 roku (ostatnim roku przed pandemią Covid).

EBITDA po 2022 roku również osiągnął rekordowy poziom, wynosząc 199 mln euro, czyli 11,1% (10,8% po 2021 roku). Rok obrotowy Grupa zakończyła zadłużeniem w wysokości 75 mln euro, co oznacza spadek zadłużenia o niemal 47 mln euro (-38%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość ta potwierdza znaczną poprawę kondycji finansowej Grupy po 2022 roku.

Zaawansowane technologie

Znaczący wzrost obrotów odnotowany w 2022 roku jest konsekwencją wdrażanego planu strategicznego przygotowanego na lata 2020-2025, który koncentruje wysiłki Grupy na rozwoju i produkcji coraz bardziej zaawansowanych technologicznie ciągników rolniczych i kombajnów, większej penetracji rynków spoza Unii, które reprezentują 37% obecnej sprzedaży w Grupie oraz wprowadzenie szeregu rozwiązań cyfrowych, które w efekcie pozwalają na zwiększenie wydajności i skuteczności zarządzania koncernem.

Znaczące ulepszenia techniczne oferowanej gamy produktów oraz wprowadzenie nowych modeli w segmencie wysokiej mocy przyczyniły się do 24% wzrostu średniej wartości sprzedanych ciągników. Tylko częściowo (+10%) można to przypisać rosnącemu poziomowi inflacji ponieważ w tym samym czasie ilość wyprodukowanych maszyn zwiększyła się o 5%.

image

Jednym z czynników przyczyniających się do wzrostu jest również zainteresowanie Grupy sektorem winiarskim, w którym SDF umocnił swoją pozycję przez przejęcie w lipcu 2022 roku większościowego pakietu udziałów w VitiBot. Jest to francuska firma specjalizująca się w produkcji autonomicznych robotów oraz systemów automatycznego prowadzenia stosowanych w winnicach

FOTO: SDF

Przejęcie VitiBot – autonomiczne roboty

Jednym z czynników przyczyniających się do wzrostu jest również zainteresowanie Grupy sektorem winiarskim, w którym SDF umocnił swoją pozycję przez przejęcie w lipcu 2022 roku większościowego pakietu udziałów w VitiBot. Jest to francuska firma specjalizująca się w produkcji autonomicznych robotów oraz systemów automatycznego prowadzenia stosowanych w winnicach. Przejęcie VitiBot miało strategiczne znaczenie dla uzupełnienia asortymentu maszyn specjalistycznych w portfolio Grupy. Warto dodać, że jest to segment rynku, w którym SDF utrzymuje pozycję lidera we Włoszech.

Rynki: Europa, Chiny i inne kraje

Wprowadzanie nowych produktów, wsparte skuteczną strategią i trafnymi decyzjami, pozwoliło Grupie SDF na osiągnięcie znacznego wzrostu w Europie, gdzie przychody sięgnęły 1132 mln euro (+16% w porównaniu do 2021 roku), a także na dalsze umocnienie pozycji na rynkach pozaeuropejskich, w szczególności w Chinach i Turcji, gdzie grupa ma zakłady produkcyjne.

Nowa filia w Ukrainie, mimo trwającej wojny, odnotowała dobre wyniki. Udział w rynku Grupy SDF wyniósł 15% w 2022 roku, co oznacza znaczny wzrost w stosunku do średniego udziału Grupy w tym kraju na poziomie 5% w ostatnich kilku latach.

Grupa SDF poprawiła swój udział rynkowy w Turcji z 9,7% w 2021 roku do 11% w 2022 roku (+13,2%), odnotowując przychody w wysokości 194 mln Euro (+34% w porównaniu do 2021 roku). Imponujące wyniki tureckiego oddziału zostały poparte inwestycjami w zakład produkcyjny oraz wzrostem zatrudnienia, które zwiększono z 269 pracowników w 2021 roku do 456 osób w 2022 roku.

Pozycja marki Deutz-Fahr w Chinach została dodatkowo wzmocniona dzięki wprowadzeniu nowych modeli z silnikami o mocy 50-90 KM oraz ujednoliceniu gamy modeli dużej mocy (>200 KM). Działania te przyniosły 44% wzrost sprzedaży, generując przychody w wysokości 151 mln euro w 2022 roku.

Na innych rynkach pozaeuropejskich, takich jak Australia, Nowa Zelandia i Ameryka Północna, obroty Grupy SDF osiągnęły łącznie poziom 326 mln euro, co daje wzrost o 30% w porównaniu z 2021 rokiem.

image

Dokonano również istotnych zmian w strukturze organizacyjnej Grupy, pozwalających
na bardziej efektywne zarządzanie zespołem i projektami.

FOTO: SDF

Inwestycje w nowe rozwiązania

Grupa SDF dąży do wprowadzania innowacji, co podkreślają inwestycje w badania i rozwój o wartości 60 mln euro, co stanowi 3,3% przychodów. Inwestycje dotyczyły nowych produktów, cyfryzację i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego.Dokonano również istotnych zmian w strukturze organizacyjnej Grupy, pozwalających na bardziej efektywne zarządzanie zespołem i projektami. Wprowadzono nowy system CRM oraz wdrożono nowe narzędzia analityczne Business Intelligence.

Innowacje osiągnięto przez zwiększenie wykorzystania narządzi cyfrowych oraz wprowadzenie stałej łączności ciągników i maszyn rolniczych. Wprowadzono szereg rozwiązań w zakresie Smart Farming Solutions, które wspierają użytkownika w każdym aspekcie, od obsługi, przez monitoring, po sprawne zarządzanie całym gospodarstwem.

image

Znaczące ulepszenia techniczne oferowanej gamy produktów oraz wprowadzenie nowych modeli w segmencie wysokiej mocy przyczyniły się do 24% wzrostu średniej wartości sprzedanych ciągników.

FOTO: SDF

Dwa istotne cele

W zakresie rozwoju produktów, koncern SDF zdecydował o przeznaczeniu znacznych środków na szereg projektów, które miały dwa główne cele. Pierwszym jest modernizacja i przystosowanie silników FarMotion do spełnienia wymogów normy emisji spalin Stage V, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Europie i na wielu rynkach poza UE. W Turcji, silniki FarMotion Stage IIIB zostały zastąpione przez jednostki spełniające wymogi normy Stage IV, natomiast w Chinach, w miejsce normy Stage III wprowadzono Stage IV. Istotne znaczenie dla Grupy ma też cyfryzacja i wprowadzenie nowych usług w celu maksymalizacji wydajności i komfortu obsługi.

opr. Jan Józefowicz, źródło: Grupa SDF

23. czerwiec 2024 06:43