StoryEditor

Wielton pnie się w górę

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Wielton notuje znaczny wzrost sprzedaży. Podstawowe znaczenie ma dyscyplina kosztowa i bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

09.10.2022., 11:00h

Grupa Wielton może się pochwalić aż 25-procentowym wzrostem skonsolidowanych przychodów. Trzeba też dodać, że sprzedaż jej spółek rosła dynamiczniej niż rynki, na których działają. Cieszyć może to, że umocnienie pozycji rynkowej widoczne było szczególnie w Polsce, Niemczech i we Włoszech. Źródłem sukcesu i wyższe przychody wynikają z utrzymania wzrostowego trendu wolumenów sprzedaży produktów i podwyżce ich cen.

Dobre wyniki pomimo rosnących kosztów

– Nasze wyniki za pierwsze półrocze oceniamy jako dobre, pomimo rosnących kosztów produkcji, wypracowaliśmy marżę EBITDA sięgającą 6,0 proc, a nasz backlog jest na bezpiecznym poziomie – wyjaśnia Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton. Ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną oraz obserwowane schłodzenie popytu, nasze wysiłki koncentrują się obecnie na jak najskuteczniejszym ograniczeniu wpływu negatywnego otoczenia rynkowego na wyniki finansowe. Dbamy zarówno o zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, jak i o bezpieczeństwo energetyczne Grupy.

Skonsolidowane przychody plus 25 procentowy

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ok. 1,64 mld zł, zwiększając się o 25,1 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2021 r. Grupa sprzedała 11 946 sztuk produktów, o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Spółka Wielton utrzymała pozycję wicelidera polskiego rynku, na którą awansowała w czwartym kwartale 2021 r. W pierwszym półroczu jej udziały w rynku wyniosły niemal 16 proc. Rejestracje pojazdów z oferty Wieltonu zwiększyły się o 21 proc. W tym samym okresie rynek polski zmalał o 8 proc. Przychody spółki na polskim rynku zwiększyły się rdr. o 43,7 proc. do 335,9 mln zł. Jej backlog na koniec czerwca liczył 5808 sztuk, co oznacza spadek o prawie 14 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Rynek francuski i brytyjski

We Francji, gdzie rynek zanotował spadek o 2 proc., spółka Fruehauf utrzymała pozycję lidera branży z udziałami na poziomie 20 proc., a jej przychody zwiększyły się o niemal 11proc. do 380,9 mln zł. Wyniki spółki pozostawały pod presją trudnej sytuacji na rynku pracowniczym we Francji (problemy z pozyskaniem pracowników oraz rosnąca presja płacowa), co negatywnie przełożyło się na rezultaty finansowe Grupy. Wdrożone zostały działania mające na celu poprawę efektywności spółki Fruehauf, których pierwsze pozytywne efekty spodziewane są w kolejnych okresach.

Podobne działania poprawiły już kondycję finansową i ożywiły sprzedaż spółki Lawrence David, wicelidera rynku brytyjskiego. W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. utrzymała ona drugie miejsce na rynku z udziałami na poziomie 13 proc. oraz wzrostem rejestracji pojazdów o 17 proc., czyli nieco powyżej całego rynku. Przychody Lawrence David zwiększyły się o 51,9 proc., do 261,6 mln zł. Rok do roku jej backlog zmalał o 3,5 proc., do 3 139 sztuk.

A co z rynkiem niemieckim i hiszpańskim?

57-proc. wzrostem przychodów na rynku niemieckim wyróżniły się w pierwszej połowie 2022 r. spółki Langendorf i Wielton GmbH. Tak znacząca dynamika pozwoliła im na awans z dziewiątego na szóste miejsce w branży ze wzrostem udziałów do 2,5 proc. Cały rynek niemiecki zwiększył się w tym okresie o niemal 23,5proc. W krajach CEE Grupa zarejestrowała o 38 proc. pojazdów więcej niż przed rokiem. Pomimo wzrostu udziałów rynkowych do niemal 6 proc. spadła jednak na piątą pozycję (rok wcześniej była czwarta). W tym samym czasie rynek w regionie zwiększył się o niemal 19 proc.

Trwa integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén, której 80 proc. udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Od stycznia do końca czerwca 2022 r. Guillén, zajmujący siódme miejsce na rynku (udziały na poziomie 3,6 proc.), zarejestrował o ok. 8 proc. więcej pojazdów niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek hiszpański zwiększył się o ponad 5 proc.

Strefowa tarcza podatkowa

– Na nasz wynik netto w I półroczu wpłynęły pozytywnie zdarzenia o charakterze jednorazowym m.in. rozliczenie transakcji nabycia Guillénn, aktualizacja szacunku zobowiązania do rozliczenia przejęcia pełnej kontroli nad Lawrence David oraz skorzystanie ze strefowej tarczy podatkowej. W drugim kwartale ich łączny wpływ wyniósł 53,9 mln zł. Jednak nasze wyniki za drugi kwartał 2022 r, są powodem do satysfakcji również bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych – zarówno wynik operacyjny, jak i zysk netto wzrosły wobec drugiego kwartału 2021r. odpowiednio o 29% i 10% – mówi Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton.

W pierwszej połowie 2022 r. konieczność zwiększenia zaangażowania gotówki w kapitał obrotowy Grupy Wielton wpłynęła na zwiększenie wskaźnika jej długu netto do EBITDA do nadal bezpiecznego poziomu ok. 3,4. Jednocześnie pokrycie zobowiązań handlowych aktywami obrotowymi kształtowało się na poziomie ok. 1,89. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na utrzymaniu bezpiecznej, wysokiej płynności, co pozwoli nam skuteczniej reagować na zmiany i ryzyka rynkowe.

opr. jj

22. lipiec 2024 15:31