StoryEditor

Wacker Neuson: wyraźny wzrost i większa rentowność

Dobre wieści z koncernu: w trzecim kwartale przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach wzrosły o 18,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym, pomimo sytuacji na światowych rynkach.

12.11.2022., 11:00h

Koncern Wacker Neuson, produkujący lekkie i kompaktowe maszyny budowlane, odnosi sukcesy w niezmiennie trudnym otoczeniu. Przychody koncernu za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. ponownie osiągnęły rekordowy poziom 1641,0 mln euro, co oznacza wzrost o 18,1 procent w stosunku do roku poprzedniego (9 mies. 2021: 1389,7 mln euro). Po skorygowaniu o różnice kursowe wzrost ten wyniósł 15,1 procent. Na trend zysków nadal wpływały ogólne problemy z łańcuchem dostaw oraz wysokie koszty materiałów, energii i logistyki, a także zmiana struktury klientów w trzecim kwartale. Zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) w wysokości 144,6 mln euro był prawie taki sam jak w roku poprzednim (9 mies. 2021: 144,8 mln euro). Marża EBIT na poziomie 8,8 procent odpowiednio spadła (9 mies. 2021: 10,4 procent), ale ponownie poprawiła się o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z pierwszym półroczem (1 pół. 2022: 8,2 procent; 1 kwartał 2022: 7,5 procent).

Dobre wieści i wysoki popyt

"Mimo że w ciągu tego roku wyzwania stale rosną, jak dotąd udało nam się kontynuować silny wzrost kwartał po kwartale i nadrobić zaległości w zakresie rentowności. Popyt ze strony naszych klientów pozostaje wysoki, co oznacza, że nasz portfel zamówień nadal rośnie i sięga teraz aż do drugiej połowy 2023 roku", wyjaśnia dr Karl Tragl, prezes zarządu koncernu Wacker Neuson. "Z perspektywy biznesowej ten wyjątkowo wysoki poziom daje nam dodatkową pewność planowania. "

W segmencie Europa (EMEA) przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach wzrosły o 13,0 procent do 1.242,2 mln euro (9 mies. 2021: 1099,3 mln euro). Po raz kolejny, oprócz rodzimego rynku niemieckiego, to przede wszystkim główne europejskie rynki maszyn budowlanych Wielkiej Brytanii i Francji charakteryzowały się wzrostem z dwucyfrową stopą wzrostu. Ponadto najnowszy nabytek, grupa Enar, po raz pierwszy w pełni przyczynił się do wzrostu w tym regionie. Ponadto wzrost napędzany był przez wysoki popyt na sprzęt kompaktowy, w szczególności ładowarki kołowe i wywrotki dla przemysłu budowlanego oraz ładowarki teleskopowe dla rolnictwa.

Kramer i Weidemann

Przychody marek maszyn rolniczych, Kramer i Weidmann, również odpowiednio wzrosły o 25,5 procent do 318,0 mln euro (9 mies. 2021: 253,4 mln euro). W regionie obu Ameryk kontynuowany był dobry trend z pierwszego półrocza. Przychody rozwijały się w pierwszych dziewięciu miesiącach dynamicznie, wzrastając o 37,2 proc. do 333,1 mln euro, czemu sprzyjał również znaczny wzrost kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost wyniósł 22,9 procent. W ramach regionu odnotowano dobre wyniki w USA i Kanadzie, charakteryzujące się wysokim popytem i dużą liczbą zamówień we wszystkich kanałach sprzedaży. Odnotowano również silny wzrost w zakresie sprzętu budowlanego i kompaktowego, w szczególności ładowarek ze sterowaniem burtowym i koparek.

Azja i Pacyfik

W regionie Azji i Pacyfiku wzrost przychodów był jeszcze wyższy i wyniósł 37,7% do 65,7 mln EUR. Po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost ten był również największy w porównaniu regionów i wyniósł 29,6 procent. Wśród poszczególnych rynków silny wzrost odnotowała ponownie Australia. Rynek chiński pozostał słaby. Produkcja w Chinach jest jednak nadal atrakcyjnym punktem eksportowym, zwłaszcza dla rynków afrykańskich i południowoamerykańskich, ze względu na dominującą strukturę kosztów.

Wysoki popyt

"Nasz niezwykle wysoki portfel zamówień odzwierciedla zarówno utrzymujący się wysoki popyt na nasze produkty, jak i solidność naszego modelu biznesowego. Dlatego naszym głównym celem pozostaje jak najlepsze zaspokojenie tego popytu, nawet w czasach trwających problemów z łańcuchem dostaw", wyjaśnia Christoph Burkhard, dyrektor finansowy koncernu Wacker Neuson. "Naszym głównym celem pozostaje rentowny wzrost. W związku z tym podjęliśmy świadomą decyzję, że w najbliższym czasie nie będziemy redukować zapasów, aby nie narażać na szwank naszych możliwości rozwoju. Niemniej jednak pracujemy nad tym, aby do końca roku zmniejszyć nasz kapitał obrotowy netto."

Perspektywy na cały rok potwierdzone

Na tle dotychczasowych wyników biznesowych, obecnego rozwoju działalności w czwartym kwartale oraz wysokiego portfela zamówień, Zarząd potwierdza swoją prognozę na pełny rok 2022 i ocenia otoczenie makroekonomiczne jako niezmiennie trudne, szczególnie w odniesieniu do łańcuchów dostaw. Jednocześnie utrzymujący się wysoki popyt na produkty spółki i wynikający z niego ponadprzeciętny stan zamówień stanowią z punktu widzenia spółki stosunkowo dobrą pozycję wyjściową, umożliwiającą odpowiednie pozycjonowanie nawet w przypadku pogorszenia się otoczenia gospodarczego.

opr. Jan Józefowicz

23. czerwiec 2024 07:25