StoryEditor

Ropa Gecko – sadzarka do podkiełkowanych bulw

Dzięki tej maszynie można uzyskać szybsze i bardziej jednolite wschody, co ma istotne znaczenie przy uprawie wczesnych ziemniaków.
04.06.2023., 10:56h

Ropa we współpracy z firmą Farmsupport opracowała sadzarkę do podkiełkowanych ziemniaków. Jak wyjaśnia producent model Gecko łączy w sobie delikatne sadzenie podkiełkowanych ziemniaków bez łamania kiełków, oferując wydajność i dobre warunki pracy dla personelu.

image

Ziemniaki są układane w 4 rzędach w odstępie 75 cm za pomocą napędzanych mechanicznie taśm układających.

FOTO: Ropa

Dwie osoby w każdym rzędzie sadzenia umieszczają podkiełkowane bulwy na pasach chroniących kiełki, aż po precyzyjne umieszczenie bulw w glebie. Warto dodać, że nawet duże bulwy mogą być optymalnie sadzone za pomocą tego rozwiązania i to z prędkością 3,5 km/h. Co istotne, odstępy między sadzeniakami można regulować w 16 krokach w zakresie 20 – 50 cm przy niewielkim wysiłku i bez zbędnej straty czasu.

image

8 osób ręcznie umieszcza wstępnie obrane ziemniaki z przenośnika taśmowego załadowanego skrzynkami na taśmach sadzarki.

FOTO: Ropa

Istotny wzrost wegetacji roślin i plonu

Po dwóch latach prób polowych i użytkowania w wyspecjalizowanych gospodarstwach zajmujących się wczesną uprawą ziemniaków, potwierdzono istotny wzrost plonu i wegetacji roślin. Sadzarkę Ropa Gecko można będzie zobaczyć na tegorocznej wystawie Agritechnica, zaś na realizację zamówień przez klientów trzeba poczekać do 2024 r.

image

Jedna osoba ładuje przenośniki taśmowe pełnymi skrzyniami z ziemniakami i zapewnia regularne opróżnianie zasobnika skrzyń.

FOTO: Ropa

Sadzarka czterorzędowa może być załadowana maksymalnie czterama paletami, na których przechowywane są podkiełkowane ziemniaki w skrzyniach. Jest także miejsce do przechowywania pustych skrzyń. Jedna osoba ładuje przenośniki taśmowe pełnymi skrzyniami z ziemniakami i zapewnia regularne opróżnianie zasobnika skrzyń. Ziemniaki są układane w czterech rzędach w odstępie 75 cm za pomocą napędzanych mechanicznie taśm układających.

opr. Jan Józefowicz, źródło: Ropa

13. czerwiec 2024 15:22