StoryEditorOgólnopolski Strajk Rolników

Ponad tysiąc ciągników w Poznaniu, czyli Rolnicza Wiosna Ludów - Ogólnopolski Strajk Rolników!

Dziewiąty lutego zapisze się na łamach historii, jako Rolnicza Wiosna Ludów - jak ogólnopolski strajk nazwali sami protestujący. Zobacz jak rolnicy protestowali w centrum Poznania!
10.02.2024., 13:20h

Dziewiątego lutego 20224 roku do centrum Poznania przed Urząd Wojewódzki zjechali się rolnicy nie tylko z okolicznych miejscowości, a nawet z sąsiednich województw, aby przedstawić siedem postulatów mających naprawić bardzo trudną sytuację w branży rolnej, związaną głównie z importem tańszych i gorszej jakości płodów rolnych z Ukrainy i ze szkodliwą dla rolnictwa polityką UE, czyli z Zielonym Ładem.

Przeciwko czemu protestują rolnicy?

Rolnicy protestują przeciwko błędnie prowadzonej polityce rolnej, która w krótkim okresie czasu może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw z powodu braku opłacalności produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztów. To sytuacja, która nie dotyczy wyłącznie samych rolników. Trudną sytuację odczuwa cały sektor rolniczy, ale przede wszystkim całe społeczeństwo zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Dlatego popieramy ogólnopolski protest rolników, ponieważ walczą nie tylko o swoją, ale również naszą przyszłość.

"Bez rolnika będziesz głodny, nagi i trzeźwy"

Bez rolników i rolnictwa bezpieczeństwo żywieniowe kraju stanie pod znakiem zapytania. Ale rolnictwo to nie tylko żywność, która obecnie jest tak łatwo dostępna w sklepach. Z rolnictwa korzysta wiele innych sektorów przemysłu, których finalnym odbiorcą jest całe społeczeństwo. Dlatego przewijające się na protestach hasło: "bez rolnika będziesz głodny, nagi i trzeźwy" dobrze obrazuje, za wiele rolnictwu i rolnikom zawdzięczamy. W interesie wszystkich jest zatem, aby przynajmnajminej najważniejsze z nich zostały spełnione.

Siedem postulatów przedstawionych podczas Ogólnopolskiego Protestu Rolników:

  • odstąpienie od założeń tzw. Zielonego ładu i opracowanie nowej wspólnej polityki rolnej przy udziale rolników,
  • zakaz sprowadzania na rynek Polski i Unii Europejskiej produktów wytwarzanych w inny sposób niż zalecany w dyrektywach UE oraz przywrócenie ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy,
  • natychmiastowa rozbudowa infrastruktury portowej i magistrali kolejowej w celu poprawy logistyki związanej z eksportem naszych płodów rolnych,
  • znaczne ograniczenie biurokracji w rolnictwie, uproszczenie prawa i zwiększenie swobody działania sektora rolnego,
  • ułatwienie prowadzenia inwestycji rolniczych na terenach wiejskich,
  • zwiększenie limitów De minimis do 50 tysięcy euro,
  • odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych w okresie od listopada do 1. marca.

opr. aj

22. lipiec 2024 16:19