StoryEditor

Polski student nagrodzony przez fundację Claas

Fundacja Claas uhonorowała wybitne prace dyplomowe z wydziałów rolnictwa i inżynierii. Już od ponad 20 lat studenci otrzymują nagrody, które w tym roku miały łączną wartość ponad 30 000 euro. Uhonorowanie młodych talentów odbyło się podczas uroczystości w Claas Greenhouse. Ponadto laureaci głównych nagród w formie krótkich wykładów zaprezentowali swoje prace dyplomowe publiczności.

Nagrody wręczyła Cathrina Claas-Mühlhäuser, od 2021 r. przewodnicząca Rady Naukowej, która z radością po raz kolejny powitała w Harsewinkel nowe talenty w dziedzinie rolnictwa z różnych krajów Europy. „Dziś poznajemy studentów, którzy już odkryli swoją wielką pasję do technologii i rolnictwa."

O fundacji Claas

Fundacja ściśle współpracuje z jury złożonym z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauk rolniczych oraz z renomowanymi uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Oprócz Stypendium Helmuta Claasa Fundacja Claas wspiera również międzynarodowe projekty badawcze na uczelniach wyższych oraz promuje w szkołach inicjatywy, których celem jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania nauką i techniką.

Nagrody międzynarodowe

Nagrody międzynarodowe dla studentów o wartości 2000 euro każda otrzymali Nikolas Bakan z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę pt.: „Projekt stanowiska do badania modelu funkcjonowania ćwiartkowego aparatu udojowego” a także Cristian Marcovici z Uniwersytetu Przyrodniczego „King Mihai I” z Timisoary (Rumunia), Pál Szabó Zoltán z Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Budapeszcie (Węgry), Nynke de Wilde z Uniwersytetu Wageningen (Holandia) oraz Jakub Trnka ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja).

Laureaci

  1. Tristan Mitzel, student Uniwersytetu w Kassel, stworzył przewodnik do planowania systemów agro-leśnictwa. Za swoją pracę, która stanowi praktyczny przewodnik i ma pomóc w rozwijaniu innowacyjnych form rolnictwa, otrzymał 7200 euro.
  2. Christian Reichler z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Południowej Westfalii opracował materiały referencyjne do określania wilgotności w sieczkarni polowej przy użyciu promieni bliskiej podczerwieni. Za swoją pracę otrzymał nagrodę w wysokości 6000 euro.
  3.  Fabian Lorenz, który studiuje na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Weihenstephan-Triesdorf, otrzymał 4800 euro za swój eksperyment dotyczący siewu z pojedynkowaniem nasion pszenicy przy użyciu różnych metod wysiewu i otoczkowanego materiału siewnego (nasiona zamknięte w otoczce, co zapewnia bardziej równomiernie okrągły kształt).
  4. Tim Huurdeman otrzymał czwartą nagrodę za badania nad optymalizacją oświetlenia dodatkowego w szklarniach w celu maksymalizacji zysków finansowych. Student Uniwersytetu Wageningen otrzymał za to 3600 euro.

 

Opr.: BD

 

24. maj 2024 06:55