StoryEditor

Płytkie zrywanie ścierniska – kultywatory Amazone Cenio i Cenius

Nowa redlica skrzydełkowa Amazone dla kultywatorów Cenio i Cenius jest teraz dostępna w szerokości 360 mm.
17.02.2024., 13:00h

Jak informuje producent – dzięki redlicy skrzydełkowej również za pomocą kultywatora mulczującego można zrywać płytko ściernisko na całej powierzchni, przerywając połączenia kapilarne w glebie. W ten sposób zapobiega się wysuszeniu gleby w okresie letnim. Dodatkowo samosiewy zbóż i chwastów dzięki płytkiej obróbce mają dobre warunki do kiełkowania.

Redlica skrzydełkowa z 3 pozycjami montażowymi

Redlice skrzydełkowe o szerokości 360 mm można montować w 3 różnych pozycjach na różnej wysokości i pod różnym kątem na zębach kultywatorów mulczujących Cenius i Cenio.

image

Nowa redlica skrzydełkowa 360 umożliwia płytką pracę i przecinanie materii organicznej w poz. 1.

FOTO: Amazone

Aby umożliwić płytkie podcinanie ścierniska, można zamontować redlicę skrzydełkową na dolnym otworze zęba. W ten sposób redlica skrzydełkowa jest ustawiona prawie równolegle do podłoża, co sprawia, że pracuje bardzo płytko na głębokości od 5 cm do 15 cm.

Czubek redlicy pracuje nieco głębiej

W przypadku bardzo suchych warunków i twardego podłoża w połączeniu z głęboką pozycją montażu redlic skrzydełkowych zagłębianie się kultywatorów mulczujących może być utrudnione. Z tego powodu istnieje druga pozycja montażu redlic skrzydełkowych. W tej pozycji redlice skrzydełkowe są przykręcane trochę wyżej, niż w pierwszej pozycji. Dzięki temu czubek redlicy pracuje nieco głębiej niż redlica skrzydełkowa, co pozwala na większy kąt pracy i ułatwia zagłębianie się kultywatora w glebę.

image

Optymalne zagłębianie się w podłoże dzięki lepszemu kątowi natarcia czubka redlicy w poz. 2 nawet na bardzo suchych glebach.

FOTO: Amazone
image

Stromy kąt natarcia w poz. 3 umożliwia jeszcze lepsze wymieszanie materii organicznej z glebą.

FOTO: Amazone

Lepsze wymieszanie resztek pożniwnych

Dla lepszego wymieszania gleby można zamontować redlice skrzydełkowe w trzeciej pozycji montażowej. W tej pozycji skrzydełka są ustawione pod bardziej stromym kątem, niż w drugiej. Dzięki temu kątowi natarcia kultywator jeszcze bardziej intensywnie miesza materię organiczną z glebą, co stymuluje proces rozkładu.

Dzięki trzem pozycjom montażu redlic skrzydełkowych kultywator mulczujący może być stosowany w gospodarstwach o bardzo zróżnicowanych warunkach glebowych.

► Umożliwia jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie kultywatora mulczującego

► Właściwości robocze podczas płytkiego zrywania ścierniska dzięki płaskiemu ustawieniu skrzydeł.

► Dzięki możliwości stromego ustawienia redlic zapewnione jest optymalne zagłębianie się kultywatora do pozycji roboczej nawet na bardzo suchej glebie

► Lepsze wymieszanie resztek pożniwnych

oprac. Jan Józefowicz, źródło: Amazone

27. maj 2024 21:49