StoryEditor

Ile azotu jest w oborniku?

Opti-Sensor firmy Samson jest pierwszym systemem NIRS, który może określić zawartość składników odżywczych podczas aplikacji rozrzutnika obornika.
17.02.2023., 21:00h

Opti-Sensor firmy Samson zdobył złoty medal na targach Sima w grudniu 2022 roku. Jest to pierwszy system NIRS, który może określić zasobność składników odżywczych: azotu, fosforu i potasu, a także zawartość suchej masy w kompoście i oborniku podczas rozrzucania.

System jest nadal w fazie rozwoju

System jest nadal w fazie rozwoju i nie jest jeszcze dostępny na rynku. Porównawcze analizy laboratoryjne stanowią podstawę do kalibracji odczytów czujników. Wartości analiz i odpowiadające im widma czujników dużej liczby pojedynczych próbek są przechowywane w bazie danych. Samson przeprowadził pomiary i analizy laboratoryjne na drobnym i grubym kompoście, jak również na świeżym oborniku.

W dłuższej perspektywie Opti-Sensor na rozrzutniku obornika powinien umożliwić automatyczną kontrolę dawki w oparciu o mapy aplikacyjne lub ustaloną dawkę nawozu. Sterownik rozrzutnika będzie wtedy regulować prędkość przesuwu przenośnika podłogowego w zależności od docelowej dawki.

System czujników cieszy się dużym zainteresowaniem

Według producenta, we Francji i Danii jest duże zainteresowanie takim systemem. Również w innych krajach automatyczna regulacja dawki obornika mogłaby być interesująca np. dla operatorów biogazowni. Dzięki temu systemowi można by uniknąć przenawożenia lub niedonawożenia części powierzchni.

Pierwsze własne pomiary producenta z nowym czujnikiem Opti-Sensor wykazują wiarygodne korelacje pomiędzy odczytami czujnika a wartościami analizy laboratoryjnej. Według firmy Samson, system NIRS jest szczególnie odpowiedni do określania zawartości fosforanów i suchej masy w oborniku i kompoście.

 

opr. ap

fot. firmowe

19. maj 2024 11:19